fredag 26 februari 2010

Europakonventionen skyddar inte män som vägrar att ta kvinnor i handReinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet analyserade den 24 februari på SvD:s Under strecket den minst sagt underliga tingsrättsdomen i början av månaden, där en muslimsk man får ersättning på grund av att han 'vägrat' att ta en kvinnlig VD i hand.

LP skriver på Every Kinda People:

"Man påstår i SvD-artikeln att muslimen sagt att han visat respekt mot den kvinnliga VD:n genom att hälsa genom att hålla handen på bröstet och förklarat att hans religion förbjuder honom att vidröra en främmande kvinna. Arbetsförmedlingen påstår däremot att mannen inte alls hälsade på VD:n och inte heller förklarade sig. Problemet är att bevisbördan verkar ha lagts på AF, och intervjun spelades inte in."

Matchresultat dumsvenskan: Islam vs Jämlikhet, 1-0 till islam, EKP

I Understrecket-artikeln under rubriken "Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet" får vi en rejäl genomgång av religionsfriheten och dess betydelse, Europarådets konvention som behandlar religiös pluralism samt en hel del om diskrimineringslagen.

Och enligt professor Reinhold Fahlbeck blir det alltså:

"Slutsatsen blir sålunda att i det aktuella fallet någon religiös diskriminering rätteligen inte förekommit alls. Den muslimske mannens vägran att ta kvinnan i hand skyddas inte av den överordnade rättsliga normen i Europakonventionen."

Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet, SvD

Och jag kan inte annat än hålla med resonemanget och lånar också LP:s suveräna formulering om saken:

"Skulle Alen Malik Crnalic kommit undan om han vore en 47 årig, arbetsovillig Norrländsk gammpöjk vid namn Erik Sandström, som hade stoppat näven i snusdosan när den kvinnliga VD:n sträckte fram handen, tagit sig en rejäl pris snus och sagt: "Jag tar int i hann ve na kärringa!"? Hade DO då ställt upp om Arbetsförmedlingen stängt av honom? Vilken rättighet skulle Erik Sandström ha hävdat, rätten att bete sig som en idiot och ett svin?"

Matchresultat dumsvenskan: Islam vs Jämlikhet, 1-0 till islam, EKP

Nej, muslimen teg och hänvisade sedan då det gick lite snett, till sin religion. Månne han tittat på Halal-tv?

Stor heder åt Carl Hamilton, Islam och islamistövervakaren© Copyright UltraV

0 kommentarer:

Skicka en kommentar