tisdag 16 februari 2010

Jihad mot Sagaön

"Romare, vikingar och korsfarare ska åka ut med huvudet före," skriver SvD. "Läroplanen för grundskolan arbetas om, och nu är uppenbarligen tanken att man helt enkelt ska dumpa den äldre historien."

Även om det skulle visa sig att det inte är fullt så illa, tyder det på att marxismen inte är stendöd, utan tvärtom i full vigör i den pedagogiska så kallade vetenskapen och dess avläggare på universitetens historiska institutioner. Historiedidaktik kallas det visst. Marxister gillar inte individer, de vill ha kollektiv. De vill ha folkrörelser, inte gamla kungar. Och gammal historia är full av sådana, inte minst antikens historier.

"Ingen historisk epok är så viktig som antiken. Hela det västerländska tankegodset, hela sättet vårt samhälle är uppbyggt på härstammar från antiken, skriver SkD.

En bok jag verkligen rekommenderar är Alf Henriksons "Antikens historier". Om man har läst den ett par gånger kan man få en lugnande illusion av att ha fått en klassisk bildning utan att behövt lära sig latin och grekiska. Boken är rolig också!

Det är inte fel att känna till det gamla, vilket naturligtvis inkluderar Bibelns berättelser. Eller handlar Trivial Pursuit bara om skådisar och rappare?

Skolverkets attack mot historien gör det mycket tydligt hur sossar och vänster inspirerade av de gamla 68-orna bara fortsätter och fortsätter sin politisering... läs vidare: Jihad mot Sagaön

13 kommentarer:

Knute sa...

Bilden lånad här

Knute sa...

Vi alla på väg att förlora den berättelseskatt som under ett par tusen år har färgat Europas kulturliv. Alf Henrikson skriver i inledningen till Antikens historier:

"Sagor och anekdoter som bevisligen är ohistoriska har i all stillhet försvunnit ur barnens skolböcker. Adam och Eva, Deukalion och Pyrrha, Romulus och Remus är alla på väg att uppslukas av Äldre stenåldern [...] ty historieskrivningen, som förr i tiden närmast var en specialgren av berättarkonsten är numera vorden en vetenskap utan förbarmande. Den har allvarligare ting att besörja än att återberätta uppenbara lögnhistorier till underhållning och uppbyggelse för barn och allmoge. [...] Liksom är fallet med Bibelns berättelser, vilka med förbluffande snabbhet har upphört att vara allas egendom, är antikens sagor och historier i färd med att höljas in av den glömskans natt fär endast forskare av facket lyser med en stillsam lykta."

http://synpunkter.blogspot.com/2009/07/alf-henriksson-och-den-forsvunna.html

Knute sa...

"Okunskap är styrka som Orwell så vist formulerade det. Och rätt har han. Historia är snarare det som ger problem för oss och efterföljande generationer. Känner man till hur folk och länder löste sina problem förr så utgör det en utomordentlig inspirationskälla att ta till samma metoder men att vässa upp dem lite till."

http://www.gester.se/politik/infor-individuell-historieundervisning-istallet/

JemyM sa...

Min fördjupning i historia, framförallt västerländsk historia, fick mig att inse precis hur lite kristendomen egentligen betytt för att forma dagens Sverige. Faktum är att kristendomen bara representerat en enda roll; den som en auktoritet västerländet kämpat emot.

Protestantismen är en reaktion mot katolska kyrkan.
Franska Revolutionen var en reaktion mot den kristna monarken/prästskapet.
Amerikanska revolutionen var en reaktion mot den protestantiska monarken/teokrati.
Liberalismen var mångt och mycket en reaktion mot dogmer, i synnerhet kristendom.
Socialismen var delvis en reaktion mot religiös underkastelse.
Demokratin har ständigt varit teokratins huvudsakliga fiende.
Jämställdheten har växt fram som reaktion mot religionernas kvinnosyn.
Yttrandefrihet och pressfrihet har växt fram som skydd mot religiöst maktövertramp.
Sekulariseringen tillkom som fredsmäkling mellan protestantism/katolicism.
Religionsfriheten tillkom för att försvara judar från primärt kristet förtryck.

Västvärlden har inte uppstått som en produkt av kristendomen, den har kommit upp som en reaktion mot den. Nästan varenda värdering vi har kring människovärde och friheter är en reaktion mot kristna auktoriteter och försöken att reglera varje del av människans liv.

Dagens kristendom har däremot uppstått i en anpassning den tvingats göra för sin egen överlevnads skull.

Berit sa...

"Amerikanska revolutionen var en reaktion mot den protestantiska monarken/teokrati"????
Att påstå att Brittain var en teokrati gör att resten av vad du skriver här måste också ses som utslag av okunskap. Har bara inte tid att plocka isär varje påstående men du bör "fördjupa" dig bra mycket mer.

Från den "reaktionen"= Amerikanska revolutionen, fick vi "Declaration of Independence" (läs den! detta är bara den mest kända meningen) som klart och tydligt säger:
" We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."
The Creator i detta fall kristendomens gud.

Alla de friheter du räknar upp, beskrivs i D.of I. som något vi fått av Gud


Vill också tillägga generellt att allt som går på tok i vårt samhälle i dag beror på en strävan bort från kristna värderingar

JemyM sa...

Berit, "Creator" är inte "kristendomens Gud". Jag utgår från att du inte är insatt i västerländsk idéhistoria och religionsfilosofi, alternativt ljuger du medvetet och det vill jag inte anklaga dig för.

"Creator" är medvetet abstrakt, det kan nämnligen stå för flera olika gudar och naturen i sig. De flesta av USA's grundare var deister. Deism är tron på att en kraft skapat universum men inte längre medverkar i denne. Detta var en tidig reaktion mot kristendomen och har sina rötter i dels den grekiska filosofin, dels den vetenskapliga revolutionen.

De Amerikanska grundarnas förakt för kristendomen är mycket väl dokumenterad. Kristendomen sågs som en makthungrig rörelse och efter några av dess försök att ta makten över minoritetsreligioner så skrevs ett tillägg till grundlagen för att skydda mot sådana maktövertramp.

JemyM sa...

Utöver det är det vanligt att lite äldre inte kan se skillnad på västerländsk humanism med "kristna värderingar". Denna "kristendom" är en anpassning till västerländska ideal och en produkt av reaktionen. Går man bara 50-100 år tillbaka finner man att människosynen inom kristendomens huvudfåra är både motbjudande och skrämmande, i synnerhet i sin behandling av kvinnor, homosexuella, vänsterhänta, judar, svarta och sexualiteten. Så gott som varje liten uns av de friheter vi idag tar för givet var kristendomens huvudfåra emot.

Man lyfter gärna fram minoritetstolkningar i sitt försvar till kristendomen, t.ex. i reaktionen mot nazismen eller reaktionen mot slaveriet, men man nämner aldrig att deras primära motståndare var mainstreamkristendomen på den tiden och att minoritetstolkningarna samarbetade med andra förtryckta grupper.

Berit sa...

So what?
Bara för att Jefferson och en del av hans kompisar var agnostiker förändrar inte att landet är grundat på judeo/kristna värderingar.
Vad gäller din åsikt om kristendomens "människosyn" får jag hänvisa till Knutes tidigare kommentar om djävulens läsförmåga.

JemyM sa...

Inte agnostiker, deister. Markant skillnad, de två begreppen beskriver fundamentalt olika saker. Det föregående är en relation till kunskap, den senare är en relation till världens ursprung.

"Vad är judeo/kristna värderingar" var den primära frågan när väst sekulariserades, det fanns nämnligen inget enhetligt svar på den frågan. Protestantismen och det 30-åriga kriget handlade om det och det var pågrund av att folk hävdade att deras åsikter var de "kristna värderingarna" som gjorde att första tillägget gjordes, i vilket religionens inflytande förevigt uteslöts ur Amerikansk politik.

Nu råkar jag känna till ursprunget till tolkningen du gav kring just den meningen i Amerikanska konstitutionen. Tolkningen härstammar från Amerikanska högerkristna vars värderingar jag ärligt talat inte tror du står för. De är antisemiter, de är emot kvinnlig rösträtt, de är för att avrätta homosexuella, de ser kriget mot Irak som ett korståg med mera. Det är inga snälla individer, men de kallar sig kristna och de säger att de står för "rätt kristen tro".

Det finns fortfarande inget svar på vad "rätt tolkning" är. Nu tror jag, rätta mig om du har fel, att DU tror att DU har "rätt tolkning", och alla som inte tycker som du och följer dina åsikter är "djävulen". De flesta med en kristen identitet räknar med att just de har "rätt" tolkning, att de är de "sanna" kristna. Eftersom människor inte kommer överens måste jag utgå direkt från Nya Testamentet då det rör kristna värderingar och vad jag fått uppleva är att de med kristen identitet ytterst sällan har den blekaste aning om varesig Nya Testamentet eller kristendomens historia.

Knute sa...

Jemy, du har nog missat poängen med det här inlägget. Det handlade om bildning, om att det är synd att skolbarnen inte får lära sig berättelserna ur Bibeln och Jesus liknelser, och de gamla antika sagorna och myterna. Det är en referensram som vi behöver och som inte ska kastas på historiens soptipp.

Berit sa...

JemyM, jag trodde att jag var en agnostiker men nu är jag fullständigt förvirrad, jag kanske är deist.
Hur som, hårklyverier om vad som är den rätta tron och i vilket testamente man hittar den är ganska ointressant.
Jag respekterar de judeo-kristna värderingar som The Founding Fathers genom Declaration of Independence presenterade och som fungerar bra om de följs vare sig de är "rätt" tolkning eller inte.
80% av USAs befolkning kallar sig kristna
Det finns fem ställen i dokumentet där man refererar till Gud.
Bland annat talar man om God as Creator of all men. Jag tvivlar på att man menar ett löv på trädet eller en sten.

JemyM sa...

Knute, vems tolkning skall barnen lära sig?
Jag räknade mig som kristen till dess att jag läste Bibeln själv.


Berit, Founding Fathers representerade inte judeo-kristendom. Ryktet härstammar från en Amerikansk högerextremistisk gren men har ingen bärkraft i historiska källor eller hos Amerikanska historiker. Din länk bekymrar mig. Jag förlåter dig, men ett vänligt råd; de källor du presenterar påverkar din integritet och får dig att tappa anseende, så var försiktig med informationen, verifiera så mycket du kan och håll dig informerad. Är du intresserad av historia, vänd dig till historiker, eller än hellre, läs historia själv. Betänk även budet; "du skall inte föra falsk vittnesbörd till din nästa".

Amerikanska konstitutionen är författad baserat på brittisk och fransk upplysningsfilosofi.
Flera av fäderna var starka motståndare till kristendomen och deras ord är föga smickrande för dem som anser sig kristna.
I Treaty With Tripoli (med muslimer) förklaras det uttryckligen att USA inte i något hänseende grundar sig på kristendom och första tillägget skrevs specifikt för att blockera religioner att ta över.

Antalet kristna i USA's befolkning har inget med kontitutionen att göra, ungefär som Sverige inte är "moderat".

Anonym sa...

Jenny, du ignorerar totalt vad hela grundandet av USA gick ut på och vilka som grundade det.
Det är ett land som blev bosatt av kristna som sökte fly statskyrkorna/katolska kyrkan i europa och vara fria att utöva sin religion i fred.. De var djupt religösa allihop.. Detta är den sortens människor som grundade deras bosättningar och den bakgrund "the founding fathers" kom ifrån.

Att förneka detta bara för att det är fakta som inte passar sig längre är bara löjligt.. Klassisk västerländsk lag och moral bygger helt på kristendom, bara en person helt utan historisk bildning eller totalt förblindad av någon ideologi kan förneka det.

Skicka en kommentar