söndag 21 februari 2010

Hur kan det kännas "rätt" att täcka ansiktet?

Alia Khalifa vägrade ta av sig niqaben i skolan och gick till Diskrimineringsombudsmannen. I mars får hon, och vi, besked om DO framhärdar att sätta religionsfriheten framför jämställdheten... läs vidare här >>

9 kommentarer:

Anonym sa...

Tänk att religion kan vanskapa och förstöra människor så mycket. Det är sjukt.

Inte säkert att man hamnar i något alls efter döden, bara för att skiten står så i en bok, någon har kokat ihop. Vilka idioter.

Kai sa...

Varje land och kultur ha sina traditioner och värderinger. Om jag vil besöker en moske i ett muslimsk land är det självklart för mig att jag respektera lokala traditioner och inte förvänta mig att gå in i shorts och Tshirt med skor på. Lika självklart är det i här i Europa att folk vil gärna ser ansiktet av en person som man pratar med. Alia växte upp i Sverige, så hon måste förstå vad det är för oskrivna regler som gäller här. Om hun inte kan detta, finns bara en konsekvens: flytta till ett land där hennes och landets kulturella krav stemmer överens. Jag vil inte vara omgiven av svarttklädder spöker utan ansiktet. Detta är ingen diskreminering, det är bara sunt förnunft.

Anonym sa...

För att inte tala om problemen som uppstår när hon måste identifiera sig vid tentamen etc.

Anonym sa...

Det är ju inte diskriminering utan det är ju hur vårat samhälle är uppbyggt och fungerar. Strunt!!

Anonym sa...

jag kan inte söka vilka jobb som helst för jag har valt att ha dreads. enda skillnaden mellan henne och mig är alltså att hon är religiös? fan är det för anledning? skillnaden är väl att jag är redo att utan tvekan göra mig av med dem för att öka mina chanser om jag skulle bli arbetslös.

alla klädval fungerar inte i alla lägen på alla platser. inget konstigt med det. hennes KLÄDVAL är vad som har konsekvenser, inte religiositeten i sig. och kläder får alla negativa och positiva responser på. fan vad folk ser snett på mig ibland :>

//Tinky

Anonym sa...

Enligt Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet är all form av religionsfrihetslag och diskrimineringslag underordnad den Europeiska kommissionens lagstiftning om skydd för mänskliga rättigheter som antogs 1950 och som innehåller en artikel om religionsfrihet. Artikel 9 som har blivit ett föremål för åtskilda avgöranden för flera fall i Europa Domstolen. Sverige har anslutit sig till Europakommissionen och är då bunden till både Europakomissonen och de utslag som kommer från Europa Domstolen i Europa Domstolen utifrån Artikel 9 - religionsfriheten som har kommit fram till att lägga ett system i tre led:
1. Det första ledet som av ser själva religionen om vad åsikten som man brukar kalla det interna forumet eller med andra ord det får inte ske någon som helst begränsning av åsiktsfriheten/yttrandefriheten med koppling till religionsfriheten för att det är en fråga om skydd mot indoktrinering.
2. Det andra ledet är om manifestationer om denna religiösa åsikt. Redan i artikelns text så markeras det om utrymme om dessa manifestationer eller på ett fint språk kallar man det på ett finare språk det externa forumet till exempel att be tillsammans eller att hålla gudstjänst tillsammans, att propagera, missionera för sin religion alltså att försöka värva medlemmar. Dessutom har kosherslakt uppfattas som en manifestation av själva religionen exempel judendomen.
3. Det tredje ledet innebär att det finns manifestationer som inte omfattas av Europa Domstolen som använder följande terminologi på det som skyddas säger man att det är intimt förbundet med religionen och att det är inte linkt på engelska medan det som faller utanför är sådant som är motiverat av religionen men inte så nära religionen så att det är linkt till religionen. Ett exempel kan vara att en radikal pesifist vill dela ut flygblad med utmaning till soldater att inte gå ut i krig eller anse att en viss person ska ha en viss form av skatt med religiösa argument anses enligt Europa Domstolen inte vara så pass intimt förknippat med religionen så att det är en del av religionen.

Svensk lag faller på samtliga nivåer om fallen inte prövas med hänsyn till Europeiska kommissionens som är den som styr allt!

Källa: Den 8 februari dömde Stockholms tingsrätt i fallet med en muslimsk man som fått sin aktivitetsersättning indragen efter att han av religiösa skäl vägrat ta en kvinnlig företagsledare i hand. Diskrimineringsombudsmannen förde mannens talan och tingsrätten ansåg att mannen utsatts för religiös diskriminering och tillerkände honom ett skadestånd på 60,000 kr. Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet, anser att domen är felaktig. Den skulle aldrig hålla vid en prövning i Europadomstolen.
http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramID=416

Alla fall med religiösa inslag ska alltid prövas om hur nära eller inte förknippat exp nikab, icke handskakning med mera det är förknippat med en viss religion.

Hjalfred sa...

Absolut Tinky, själv trivs jag med långt hår och skägg men det är inte det viktigaste i världen, jag går gärna till frisören när situationen kräver ett sobert utseende.

Knute sa...

Till den första kommentaren, "Inte säkert att man hamnar i något alls efter döden, bara för att skiten står så i en bok, någon har kokat ihop."

Det är inte hälsosamt att tro på ett liv efter döden, det är ett tankevirus som ställer till mycket elände, se bara på de muslimska självmordsbombarna.

Anonym sa...

HELT sjukt! Vart har vår tvåhundraåriga kamp för kvinnors frihet/rättigheter tagit vägen? Jo vi började gå tillbaka 150 i tiden,när massinvandring av barbariska islamister började. Tillbaka när häxor brändes på bål runt om Europa.
VI fria kvinnor ska tvingas tillbaka till detta, då får det hellre bli inbördeskrig.ALDRIG

Skicka en kommentar