torsdag 11 februari 2010

Godtrogenhet och hjältemod

Våra soldater offrar sina liv för att afghanerna ska få ett drägligare liv, och för att världen ska bli säkrare. De är hjältar, och nedanstående betraktelse är inte avsedd att förringa deras insats.

Spydpigen skriver:

"Godtrogenhet ledde till döden. Två svenska officerare har skjutits ihjäl i Afghanistan. Men inte i krig!

Deras död är tyvärr ett resultat av svenskarnas hopplösa, gränslösa godtrogenhet, som man träffar på i alla möjliga situationer - och alltså till och med i försvaret!
Sverige stoltserar över att inte ha haft krig på 200 år, men de har heller inte lärt sig något under 200 år.

Den 25-åring som sköt skulle bli polis och var därför i det svenska lägret. Medan de två svenskarna pratade med några poliser, ryckte han han till sig ett vapen från en polis och sköt. Han blev själv skjuten omedelbart efter.

Man bör känna sin fiende. Man bör veta att i muhammedanernas vapenarsenal ingår begreppet taquia som kan översättas med ord som lögn, svek, bedrägeri."

1 kommentarer:

Knute sa...

Spydpigen om hur man i Sverige försökt framställa islam i en bättre dager genom så kallade fredsagenter:

Ja, vi "icke-muslimer" har goda skäl att vara skeptiska till projektet. Före invandringen visste vi i stort sett ingenting om islam och Koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedanernas beteende och hört talas om begrepp som taquia (den Allah välbehagliga lögnen gentemot icke-muslimer), hedersmord, martyrer, terrorism etc. Vi har hört och sett och dragit slutsatser...

Dessutom har vi också lärt oss en del av tidigare så kallade fredsprojekt, som i verkligheten hade annat ändamål: tänk på den sovjetledda fredsrörelsens många fraktioner och medlöpare under Det kalla kriget eller på den Europeiska Unionens fredsprat, då det i verkligheten handlade om att vinna makten. Även Hitler talade om fred. Och Chamberlain med sitt "Fred i vår tid"!

Alla människor vill ha fred, men frågan är helt enkelt: - på vilka betingelser?

http://canuteocean.blogspot.com/2008/12/ockupationen-av-koranskolan-ver.html

Skicka en kommentar