onsdag 17 februari 2010

Burkan som kallas politisk korrekthet

"Hinduer och sikher är inte heller alltför entusiastiska över den multikulturalistiska politiska korrektheten, eftersom muhammedaner förstör det för alla andra invandrare," skriver Anna Lyttiger.

I en intervju i Guardian förklarar en sikh att han är fast besluten att gå med i British National Party - det enda parti han anser modigt nog att "bryta sig ut ur burkan som kallas politisk korrekthet".

I vanliga fall bär inte Rajinder Singh (bilden) turban, utan bara när han talar till medierna, eftersom "budskapet väger tyngre" om det kommer från en turbanbärande sikh.

Han fruktar att Storbritannien håller på att bli en islamisk republik, och islam är farligt. "De flesta av dem uppför sig trevligt, men plötsligt när de träffas i moskén och lyssnar till predikningarna, förvärvar de en kollektiv identitet som är fruktansvärd. Det är det kollektiva i det som skrämmer mig."

Han bevittnade blodbadet vid Indiens delning och säger att "våldet utgick från Koranen. Muslimernas svar på resonerande argument är kniv, dolk och bomb."

"Varje hindu och sikh kommer från ett land som var ett offer för islamisk aggression," säger han. "Varje hindu och sikh bör hylla BNP och tacka Gud att någonting har uppenbarat sig som kan garantera att detta land är inte blir överväldigat."

Både Singh och BNP tycker att han skulle vara perfekt som partiets första icke-vita medlem.

- - -
Sikhismen grundades 1500-talet i den del av Indien som är dagens Pakistan. Religionen tar avstånd från hinduiska kastsystemet och till skillnad från islam förespråkar den religionsfrihet och jämställdhet mellan man och kvinna.

Invandrare som kämpar för andras rättigheter:Anna Lyttiger: "Alle indvandrere er ikke islamister – men det ved vi jo godt. Ikke?"

0 kommentarer:

Skicka en kommentar