söndag 14 februari 2010

Kärlek och politik

"All you need is love". Det ligger mycket i det. Kärleken drar människor till varandra och gör dem starka tillsammans. Även Jesus kunde ha sagt det. Kyrkan ser välvilligt på kärlek och äktenskap mellan man och kvinna. Men alla uppskattar inte kärleken. Totalitära politiska och religiösa läror gör det definitivt inte...

Jag kommer att tänka på en tidningsartikel som likställde de kristnas motstånd mot aborter med militant islam. Tony gav följande kommentar: "Det är personer som Hägg som förstör allting när det kommer till religioner. Hon har uppenbarligen ingen aning om vad det är för skillnader i olika religioner och hon kan absolut inte skilja på det extrema i mördande och att värna om ofödda."

läs mer >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar