torsdag 11 februari 2010

Är en annan värdegrund i skolan på frammarsch?Sverige är mångkulturellt och för att göra samhället rättvisa(?) föreslår nu Skolverket att kristendomens särställning i skolornas religionsundervisning försvinner och jämställs med andra religioner. Några som skriver klokt och bra om detta är Claphaminstitutet:

"Skolverket föreslår i ett remissförslag till ny kursplan i religionskunskap att kristendomens särställning ska försvinna och nämner bara kristendomen i förbigående. Detta skulle beröva eleverna en grundläggande kunskap i den religion som i tusen år format Sverige och de värderingar som vi gemensamt sluter upp kring. Det strider också mot läroplanen som riksdagen beslutat om."

Detta förslag strider altså mot Läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, som antogs i riksdagen 1994. Skolans värdegrund skulle då förankras i kristen etik och västerländsk humanism.

”Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider.”

Klicka och läs hela blogginlägget:

Behåll kristendomens särställning i skolans religionskunskap,
Claphaminstitutet

Ett klipp från en artikel i Kristianstadsbladet den 8 februari. Artikeln är skriven av Tuve Skånberg, Claphaminstitutet,

"Skolverket föreslår alltså att religionskunskapsämnet släpper kristendomens särställning och dess grundläggande betydelse för vårt land och folk. Det skulle innebära att våra ungdomar förmenas ett viktigt idéarv och blir i stor utsträckning kulturlösa. Sverige är numera multietniskt och multireligiöst, men det kristna arvet har format det svenska samhället."

Behåll kristendomens särställning i skolans religionskunskapsämne, Claphaminstitutets hemsida


Nu ska Sveriges unga drillas in i mångkulturen, men alla är inte riktigt med på den idén.

En intressant debattväxling återfinns i Smålandsposten.

Den 27 januari:

Aningslöst och ogenomtänkt av Skolverket!

Den 2 februari:

Kristendomen inte viktigare än andra religioner

En lärare delger sina synpunkter i en debattartikel i Smålandsposten från 2 februari:

Nej - men vi ska inte förringa kristendomen

© Copyright UltraV

1 kommentarer:

Knute sa...

Namnet på den här bloggen, "Pophöger mot kulturvänster", syftar på att vänstern gör politik av allting, inte minst kultur och religion. Det är bättre att tänka själv. Vänstern är inte vänster längre, den har blivit islamberoende, se bara på Reepalu och hans gäng som styr Malmö.

68-orna bara fortsätter och fortsätter sin politisering... enligt Skolverket har kristendomen ingen särställning och om läraren hellre vill undervisa om islam går det bra. "Det är som om det har smugit sig in en skeptisk och ifrågasättande inställning till vår egen religiösa och kulturella historia bland Skolverkets utredare."

Skolverket har också bestämt att barnen enbart ska lära sig nutidshistoria. Stor risk för hjärntvätt:

"Ådalskravallerna 1931 hör till de händelser som har format Sverige, och som grundskolans nya läroplan ska fokusera på." Historien började med att sossarna fick regeringsmakten år 1932.

Det påminner om islam som lär ut att historien börjar med Muhammed och att allt som fanns tidigare tillhör "mörkrets tid" och ska suddas ut. Eller om stalinismen där man retuscherade gruppbilder på makthavarna och bytte ut deras ansikten vartefter de blev arkebuserade.

Ett nytt standardverk om svensk historia som inte kan ”missbrukas av sverigedemokrater” är på gång:

"1970 är startskottet för perioden ni ska behandla, varför då?
– Dels börjar den långa högkonjunkturen ebba ut och Sverige möter arbetslöshet och ekonomiska prövningar, dels sker radikaliseringen där välfärdssamhället utmanas från vänster."

Skicka en kommentar