torsdag 12 augusti 2010

Så här kan man tysta bloggarna

Bör en enda person ha makten att stänga ner internet? Obama vill ha en nödstoppknapp, och det ser ut som den demokratiska majoriteten i senaten tänker ge honom den.

Han har också i det fördolda anlitat en advokat vid namn Steven Gibson för att kunna tysta bloggare. Genom sin advokatbyrå Righthaven LLC köper denne upp copyright från tidningar och stämmer sedan bloggare om de återger tidningsartiklar eller delar av dem...

läs vidare >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar