tisdag 3 augusti 2010

Ring, klocka, ring

Kyrklockor är frihetsklockor. Varför ringer kyrklockorna klockan 12 varje dag? För att fira de kristna ungrarnas seger över de muhammedanska turkarna!
Wikipedia:

"Den 21 till 22 juli 1456 segrade Hunyadi över sultan Mehmet II i slaget om Belgrad (Nándorfehérvár, då ungersk gränsstad mot söder).

Av denna anledning hade påven Calixtus III den 29 juni begärt att hela den kristna världen klockan 12 varje dag skulle be för Belgrads försvar. För att inte glömma att slaget vunnits lät påven instifta att man klockan 12 varje dag skulle ringa i kyrkklockorna."

Sedan dess har Europa ändrat sig och blivit sekulariserat, men det har inte den islamiska världen som fortfarande läser sin Koran och kämpar för ett världsomfattande kalifat.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar