måndag 11 januari 2010

Stockholm sämst i EU på att integrera invandrare

Borgerliga politiker i Solna kommun skriver i DN:

"Vi är mycket bekymrade över att regeringen vill flytta ansvaret för invandrades arbetsmarknadsintroduktion från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det ger inte fler jobb. Än mindre minskar fördomarna och diskrimineringen. Kommunerna har bättre förutsättningar än staten att lyckas. Många kan lära av Solnas resultat som är exceptionellt goda."

Att få ett jobb eller inte beror sällan på arbetsgivarens fördomar, snarare på den arbetssökandes kvalifikationer för jobbet. Om han/hon kan läsa och skriva, kan svenska, och vad som mer krävs.

Att leva på bidrag är inte världens bästa utgångsläge för integration. Kanske Solna råkar vara lyckligt lottat och har fått invandrare som som har kvalifikationer för den hårda arbetsmarknaden. Men för de flesta utomeuropeiska invandrare i Sverige blir de inget arbete bums utan de blir hänvisade att leva på socialbidrag. Inte världens bästa utgångsläge för integration.

I Solnas grannkommun står det värre till: en EU-undersökning om livskvalitet från 2007 visade att Stockholm är den huvudstad i EU som enligt stadens egna invånare är sämst på att integrera invandrare.

Läs mer >>

1 kommentarer:

Knute sa...

Fräckt utspel av den borgerliga majoriteten i Solna

"Snarare är en restriktivare immigrationspolitik den enda garanten för att bevara vår välfärd. Vi kan som nation omöjligt gå med vinst när vi har etniska enklaver som Rosengård och Fittja. I dessa enklaver skulle inte ens Solnas politik lyckas eftersom hela deras modell bygger på att det sker i liten skala för en mindre grupp immigranter. I annat fall skulle ju svenskfödda arbetstagare sparkas ut i arbetslöshet vilket inte ter sig som en lockande politik för mig i alla fall."

http://robsten.blogspot.com/2010/01/frackt-utspel-av-den-borgerliga.html

Skicka en kommentar