tisdag 12 januari 2010

Den muslimska världsbilden otidsenlig redan från början

Varför har den muslimska civilisationen halkat efter? Irakiern Ali A Allawi försöker besvara frågan i en bok om vilken Carl Rudbeck skriver:

"Den sätter sitt hopp till en långt ifrån självklar andlig renässans som förenar fromhet med den religiösa tolerans som Koranen åtminstone på ett ställe förespråkar."

Islams intolerans och ödestro tar ifrån människor deras nyfikenhet och gör vetenskap näst intill omöjlig.

När araberna och islam svepte in över Mellanöstern och Egypten stötte de ihop med 600 år av kristen civilisation, en högt utvecklad kultur med avancerade lärdomsskolor.

Det kristna samhället blev åderlåtet på sin befolkning genom tvungen konvertering till islam, och när det hade krympt under en kritisk tröskel, vilket inträffade omkring år 850, upphörde det att frambringa de vetenskapsmän som hade varit den intellektuella drivkraften i den islamiska civilisationen.

Läs mer: Kopernikus, Darwin och Freud inget för Islam

1 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.consang.net/index.php/Summary#Introduction

Skicka en kommentar