tisdag 19 januari 2010

Avhopparverksamhet?

Somalias islamistiska upprorsgrupp al-Shabab med kopplingar till al-Qaida, har araber, asiater, andra afrikaner och... västerlänningar bland sina led.

Våldsbejakande islamister i extrema organisationer i Sverige ska få hjälp att hoppa av, lovar integrationsminister Nyamko Sabuni. Säpo ska få i uppdrag att kartlägga de islamistiska organisationer som rekryterar. Hon säger:

"Säpo är så hemlighetsfulla så jag vet knappt vad de gör i dag. Därför beställer jag den här kartläggningen av islamistiska miljöer och organisationer, som rekryterar."

World Traveller kommenterar detta på Thoralf Alfssons blogg:

"Sen är jag däremot skeptisk till Sabunis 'ärliga' avsikter. Att hon beställer (beordrar) ett utdrag om islamister från SÄPO för att kunna 'omvända' dom tror jag på lika mycket som jag tror på tomten. Hon har troligen blivit tillsagd av sin riktige arbetsgivare att ta reda på hur mycket SÄPO vet om deras verksamhet."

Nåja, misstrogne World Traveller, det är väl bra att regeringen får veta vilka de militanta muslimerna är, för att sedan utvisa dem. En fåfäng förhoppning förstås, deras advokater kan hävda att tortyr och död väntar deras klienter om de utvisas, och det har Sverige skrivit under på att inte göra.

Kanske är det att tro på tomten att det ska gå att omvända inbitna terroristfrön från islam. Vem vågar agera avprogrammerare utan att få en fatwa på sig. Sen kan de ju alltid gömma sig bakom religionsfriheten, Koranen är ju en "helig" bok trots att den uppmanar till folkmord. Imamen Abd al Haqq Kielan född Leif Karlsson och islamologen professor emeritus Jan Hjärpe och resten av islamförespråkarna ska också ha sitt ord med i laget.

En kommentar av Anneli på bloggen MXp:

"Begriper inte minister Sabuni och resten av regeringen och övrig PK-elit att för att hindra "islamismen" så måste man sluta tillåta Saudiarabien att ge bidrag till befintliga moskéer och inte ge byggnadslov till fler av sådana som sponsras av Wahabiterna?"

Ur ett inlägg av LP, Oheliga agenter:

"Många muslimer i Sverige har inte alls flytt, utan är här som jihadister med eller utan hemlandets eller någon större muslimsk organisations goda minne.

En gång muslim, alltid muslim? Nej inte enligt min människosyn, man kan bli muslim eller upphöra att vara muslim (sistnämnda gäller inte i alla länder, men än så länge är det teoretiskt möjligt i Sverige) men föds alltid till människa. Tyvärr delas inte min syn av flera muslimer, men inte heller av våra aningslösa politiker när de bedriver sin aningslösa identitetspolitik. De bränner hellre in islams bomärke i individen och detta kan förstås utnyttjas mycket väl av dem som vill se ett islamiserat väst."

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och expert på 'islamisk mångfald':

"Det största misstaget man kan göra, är att säga att 'det finns 500 000 muslimer i Sverige'. Det finns 500 000 personer från muslimska länder i Sverige – allt från troende till islamhatare och till och med aktiva Sverigedemokrater på kommunnivå."

En kommentar av Diarist till LP:s inlägg Oheliga agenter:

"Finns en lösning på problemet, bortsett då från slopandet av identitetspolitiken?

Tyvärr är svaret att lösningen ligger i en strategi, som säkerligen många ryggar inför.

Det viktigaste i den strategin är ett invandringsstopp - eller nästintill. Det är väl att påpeka en självklarhet, men islamistproblemet skulle inte existera utan en så pass stor muslimsk invandring som vi haft.

Eftersom asylpolitiken blivit ett sätt att kringgå lagar och bestämmelser rörande legal invandring, så måste asylpolitiken stramas upp radikalt.

Alla asylsökande som under prövningstiden åker hem på semester bör få avslag på sin ansökan.

Vi bör även ta fasta på Dansk Folkepartis förslag om att neka personer med sympatier för terrororganisationer asyl.

Dessutom ta efter Holland och införa ett slags värderingstest.

Vidare bör återvandring av de som inte har arbete eller trivs i vårt land uppmuntras via höjda återvandringsbidrag.

Ett viktigt led i motverkandet av identitetspolitiken är att konsekvent hävda principen om likhet inför lagen.

Visserligen har den principen aldrig tillämpats konsekvent, men nu har den helt slopats av hänsyn till invandrares seder, kultur och religion.

I mångkulturalismens namn förväntas vi luckra upp svensk djurskyddslag och tillåta obedövad slakt samt införa undantag för uniformsregler för polis etcetera. Och risken är stor att vi i likhet med Storbritannien inför shariadomstolar i fråga om civilrättsliga fall. Det är något som EU-kommissionen lär önska se. (Tror jag läste om det på en dansk blogg.)

Ett strikt tillämpande av samma regler för alla medborgare är grundstenen i en västerländsk liberal demokrati.

Och det gäller även i fråga om regler för kvinnor och män. Inga könsbaserade undantag bör tillåtas, till exempel olika krav på längd för kvinnor och män eller armstyrka eller snabbhet i löpning, som fallet är inom poliskåren.

Alla medborgare oavsett kön, etnicitet eller religion skall behandlas helt lika i fråga om rättigheter och skyldigheter.

Allt annat är diskriminering.

Men hur går det då med ett minaretförbud i så fall? Tja, ytterligare ett problem som kan knytas till en mycket stor muslimsk invandring. Utan en sådan hade vi inte tvingats ta ställning i minaretfrågan. Är en liberal demokrati alls förenlig med massinvandring från icke-kristna kulturer?"

0 kommentarer:

Skicka en kommentar