torsdag 14 januari 2010

Godhet utan gränser

Av Åse Clausen Bjerg

TERROR: För kort tid sedan avslöjades planer om terror mot Jyllands-Posten på grund av de beryktade karikatyrerna, och eftersom vem som helst som har ett pålitligt ansikte kan komma in i landet, så kan varenda terrorist också komma in. Det är det pris vi betalar för de nedlagda gränserna och vårt inlemmande i det internationella samfundet.

Nyligen ville en nigerian spränga ett flygplan i luften, och nu angrips Kurt Westergaard. Han utsattes för ett mordförsök.

Vi vet inte vem vi får in i landet, och känner inte till deras ärende eller avsikt med att vara här. Därför bör gränserna stängas igen, som de tidigare var med passkontroll och visumkontroll, men det räcker inte ens med det i dag. I dag måste vi vara uppmärksamma på alla som kommer in från ett land där islam härskar. Det kan mycket väl vara som experter säger, att terrorn fördelar sig på flera etniska grupper och inte bara är relaterad till Mellanöstern, men att den terrorism som hotar västerländska värderingar hör hemma i islam.

Det kan väl vara att inte alla är sådana, men det är tillräckligt med dem som är det. Och de är inte unika, eftersom de har ett stort bakland, och när en blir fast, då kommer nästa i raden, och detta kommer att fortsätta, eftersom hämnden betyder allt i islam. Därför får Kurt Westergaard aldrig fred, och det gör vi andra inte heller, för terrorn och den dagliga kriminaliteten hotar oss alla, om vi inte har tillgång till en ministerbil och inte har benen nere på den jord där vanliga människor går.

Politiker verkar vara blåögt naiva, eftersom de förutsätter att vi alla tänker lika, och därför tror de att det hela handlar om att kasta en massa pengar till integrationen, för då ändrar nog de unga sitt beteende, men verkligheten är att det gör de aldrig, lika lite som vi andra ändrar beteende och värderingar om vi flyttar till ett muslimskt land. Vi är alla sådana som vi genom tradition och uppfostran är programmerade att vara, och sådana program kan inte utan vidare ersättas. Därför är integrationen dömd att misslyckas, och därför lever vi i rädsla så länge politikerna vill ha integration och invandring.

Det kan mycket väl vara så att de är trevliga. Det kan mycket väl vara så att många uppför sig ordentligt, men det kan vi inte använda till något så länge det är terroristerna som sätter agendan. Vi måste komma ihåg att det är förbjudet enligt dödstraff att överge islam, och därför är de som föds in i islam bundna till islam och kan inte utan vidare tycka något annat än vad islam föreskriver. Av detta skäl kan vi inte lita på dem som bekänner sig islam, för oavsett vad de tror i sitt hjärta, och oavsett hur trevliga de annars skulle vara, så är de bundna av islam.

Muslimerna gemensamma råd gick ut och fördömde det planlagda mordförsöket på Kurt Westergaard, men inte heller det kan vi använda till något som helst. Det är möjligt att de menar det, men under alla omständigheter kan de inte säga något annat. Det vore ju otroligt dumt av dem att ge uttryck för att det var helt i sin ordning. Och även om de skulle mena det, så är de tillsammans med alla oss andra i fickan på terroristerna som inte skyr några medel.

Godheten känner inga gränser. Därför tar vi emot allt från utlandet som kan krypa och gå. Allt kan ske i godhetens namn, och även om man kan hitta ursäkter och förklaringar till allting, så måste vi inte acceptera allt. Man slätar snabbt över och hittar förklaringar, men förklaringar är inte ursäkter. Det är som om att när vi bara förstår så accepterar vi, men vi kan inte acceptera det som ligger utanför våra vanliga referensramar, och det bör vi inte heller.

Istället för att förstå och förklara krävs att vi förhåller oss till det som händer. Vi bör inte kategorisera brottslighet och terrorism som isolerade företeelser. Vi måste veta att både brottslingar och terrorister är med i ett internationellt nätverk som inte utan vidare är lätt att nysta upp. De kriminella är inte ensamma. Det kommer fler efter dem.

Av den anledningen? och först och främst av den anledningen? har invandringen, integrationen, etableringen av världssamfundet från starten varit ett ödesdigert misstag, som fortfarande gömmer sig i godhet och medmänsklighet, men hur mänskligt är det att sätta hela befolkningen i skräck?

Så länge det finns människor som slätar över, så länge det finns människor som förstår, så länge människor är infångade av godheten och inte vågar sätta gränser, så länge det finns människor som inte förstår vad en farlig ideologi kan medföra, så länge fortsätter övergreppen, och de slutar inte förrän denna stora grupp av goda och förstående människor vågar sätta gränser.

Det är i första hand politikernas ansvar, men den stora tysta gruppen bär ett lika stort ansvar. Det sker inga förändringar förrän den gruppen träder ut ur tystnaden.

- - -
Tack till Spydpigen som hittade denna artikel!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar