lördag 2 januari 2010

Orwells sanningsministerium och frihetens globala död

Bild: Barack Obama gör tecknet för Satan. Ja, tekniskt ska tummen vikas in, och hans ursäkt är att det skulle vara amerikanskt teckenspråk för "jag älskar dig".

Euro-med: "Medan Big Brother i den 20:e århundradet var röd, är han nu en grön medlem i en ockult luciferisk rörelse, som de flesta av världens ledare har aviserat vid klimatmötet i Köpenhamn. Dessa människor känner sig som smågudar i likhet med Marx, deras profet, och de har föresatt sig att rätta till "Skaparens och undermänniskornas misstag".

Václav Klaus: "Jag har tillbringat större delen av mitt liv under den kommunistiska regimen, som ignorerade och brutalt kränkte mänsklig frihet, och jag minns så väl att regimen ville kommendera inte bara människor utan även naturen; att styra vind och regn är ett av de berömda slagord jag minns sedan min barndom.

Förr i tiden var det på uppdrag av marxismen eller proletariatet, denna gång på planetens vägnar. Strukturellt är det mycket lika. Den nuvarande faran som jag ser det, är miljörörelsen och särskilt dess starkaste version, klimat-alarmismen.
Den gröna rörelsen försöker diktera, kontrollera, reglera, planera våra liv."

0 kommentarer:

Skicka en kommentar