tisdag 19 januari 2010

Burkaproblemet

Burka-kommissionen vid Köpenhamns Universitet har färdigställt en rapport om användningen av ansiktstäckning.

Ittext skriver:

Att kommunicera genom att se varandras ansikten är en viktig del av vår natur och måste därför beskyddas som en rättighet. Man har rätt att se andras ansikten och skyldighet att visa sitt eget. Annars blir kommunikation och orientering i samhället omöjlig.

Det är därför nödvändigt för ett fritt samhälle att folk kan se varandras ansikten.
Det väcker allmän upprördhet om man inte kan göra det. De flesta finner således burkan avskyvärd – en förargelse som kan jämföras med allmän upprördhet över offentligt sex, vilket är förbjudet. Båda fallen bryter mot grundläggande moralföreställningar.

Ett motargument att ett burkaförbud kränker religionsfriheten, är ogiltigt. Islam kräver inte ansiktstäckning. Om den gjorde det skulle det vara förbjudet enligt grundlagen § 67 om religionsfrihet: Ingenting får läras, "som strider mot allmän ordning", till vilket identifiering via ansiktet hör.

Burkaförslaget är politisk amatörism
Burka-rapporten: Falsk och inkompetent

0 kommentarer:

Skicka en kommentar