måndag 8 mars 2010

Muslimer värnar den svenska yttrandefriheten?

Angående den senaste och omdebatterade Agenda-sändningen skriver bloggen Vår stund i Sverige under rubriken Politiska Korrekthetens Apostlar:

"I Agenda den 7 mars anser Mona Sahlin att Göran Hägglund gick över gränsen då han anser att

”Reepalus okunnighet om judarnas situation i Malmö inte är acceptabel för ett kommunalråd.”

Mona Sahlin yttrar:

”-Nu blir jag upprörd. De flesta, kristna som muslimer, är för yttrandefrihet och emot hatbrott. Du står här och antyder att gruppen muslimer skulle acceptera eller till och med vara för att judar blir utsatta. Min bild är den motsatta.”

Nja, de flesta muslimer delar inte synen på den svenska yttrandefriheten, det är bara att se på reaktionerna i Sverige efter Muhammedteckningarna och Lars Vilks Rondellhund. De delar inte ens de svenska värderingarna runt äktenskap och hur livet ska levas. SMR:s Helena Benuoda menade att de slöjklädda Halal-damerna var representativa för muslimer och det säger väl en hel del om muslimer, anser jag.

Runt om i Norden förföljdes judar och andra av muslimer under de proisraeliska demonstrationer som fanns på sina håll förra våren. Dessutom gick Mona Sahlin själv i en propalestinsk demonstration där man brände Israels flagga så visst är muslimer för yttrandefrihet, bara den är i deras smak. En fullständigt obegriplig KD-politiker i Umeå menade på allvar i höstas att vi inte kan veta hur det egentligen ligger till med judehatet och situationen för judarna under 1930-talet. Muslimer i Sverige verkar vara en aning historielösa, om jag får säga min mening.

Paradigmskifte i mångkulturens Sverige?, Canute Ocean


Fotografiet från bildserien på sajten Frontlinjer.

Som Micke på bloggen Islam och islamistövervakaren så vist skriver 2007:

"Muslimerna kommer allt efter som kunna hänvisa till sin växande andel av den totala populationen som ett led i argument för ett allt större inflytande på samhällslivet. Eftergifter och anpassningar av det sekulära samhället till deras förmån är sannolikt att vänta. Genom infiltration av samhället på alla nivåer i en ohelig allians med intellektuella apologeter och ryggradslösa politiker kommer man långsiktigt att jobba på demokratins avskaffande och gudsstatens införande. Tro intet annat. Man vet att föra sig och är ytterst välartikulerade och försiktiga med vad som sägs utåt (se gärna Undercover Mosque härintill i den högra spalten). Man vet mycket väl vad det samhälleliga etablissemanget vill höra och är inte dummare än att ge dem detta. I det offentliga rummet kommer man föra fagert tal och nogsamt se till att använda sig av politiskt korrekta ledord som demokrati, frihet, jämlikhet, multikulturalism, dialog och religionsfrihet.

Utvecklingen i Sverige främjas naturligtvis av svenskens närmast oikofobiska självförakt. Vilket här får ges uttryck åt av Mona Sahlin, Fredrik Rheinfeldt och Maud Olofsson, som glatt pissar på allas våra förfäder. "

Men det är väl bara som fp:s Tina Acketoft sa i Svt förra måndagen, en tidens förändring.

Åsiktsdiktatur, Canute Ocean

Micke skriver vidare:

"Med ett självförakt på gränsen till total självutplåning i kombination med ett till synes mycket begränsat historiskt kunnande är eftergifter väntade. Inte minst när de etablerade politiska partierna sätter igång röstfisket bland landets muslimer inför valen. De troende muslimerna vet däremot vilka de är, de har en starkt identitet som de värnar om, och framför allt har de en bergfast tro på den muslimska civilisationens överlägsenhet. De är väl organiserade och har välbeställda finansiärer ute i den muslimska världen. En annan viktig faktor i beredvilligheten gentemot islam är multikulturalismens näst intill totala dominans oavsett var man befinner sig på vänster-högerskalan."

Sedan listar han några av västvärldens inskränkningar i yttrandefriheten som muslimer tvingat fram till då dags datum. Klicka nedanstående länk och läs en sorglig historia som är den verklighet vi lever i idag. I högsta grad nu år 2010 då t o m islamister tar plats i den svenska politiken genom de etablerade partiernas listor över valbara, och opinionen som dessutom kräver en ökning av enskildas inflytande i politiken genom personkryssningar.

Vägen till sharia genom demokrati- inkrementalism, en modell för dess genomförande, Islam och islamistövervakaren


Sharialagen en oskiljbar del av islam

Att införa sharialagen i Sverige är väl knappast ett sätt att öka yttrandefriheten i vårt land, men muslimer i Sverige lever efter den mer eller mindre och de vill också öka dess inflytande på olika sätt i vårt samhälle.


Den 6:e september anordnade Sverigedemokraterna ett seminarium i centrala Malmö, som behandlade frågan om islamiseringen vi ser över världen, också i Sverige, och det gillades inte av Islamic Center i Malmö.

Klipp från bloggen Muslimska friskolan:

"Idag måndag 7 september 2009 intervjuar tidningen City Malmö/Lund på sidan 6, Islamic Centers imam Ayoub Chibli. Rubriken är:

"SD emot religionsfriheten"

"Vad vill du säga till människor som är oroliga för islamisering?

Människor är inte i Sverige för att införa muslimsk lag. Hade vi velat ha sharia hade vi stannat i våra länder. Vi kom hit för att söka skydd och vara som alla andra."

Islamic Center angriper Sverigedemokraterna, Muslimska friskolan

Mig veterligt finns sedan 14 år en shariadomstol i Rosengård, Malmö, men det kanske inte denne imam känner till? Och varför finns en shariadomstol om den inte använder sig av sharialagen som grund för sina 'domslut'?


Det är tyvärr också så att de muslimska kvinnoföreningarna vill leva under sharialagstiftningen enligt egen utsaga, och det är märkligt att denne imam inte känner till deras ambitioner. Dessutom lever man väl flertalet muslimer med sharia och islams syn på kvinnans underordning, muslimska kvinnor måste klä sig på ett speciellt sätt och måste också hållas åtskilda från män i de flesta sammanhang.

Man lever inte under den svenska jämställdhetslagstiftningen i muslimska kretsar, det kan man lugnt konstatera.

Till och med vår svenska Diskrimineringsombudsmannen stödjer som bekant muslimska kvinnors krav på att få bära den muslimska rättrogna klädseln och det ska betalas ut stora skadestånd till muslimska kvinnor som inte fått göra som de vill med sin klädsel. Men deras klädsel har kanske inte heller med sharialagen att göra?

Den fria muslimska kvinnan kräver, Canute Ocean
Mänskliga rättigheter och människors lika villkor, på vems villkor?, Canute Ocean
Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor,
Hedersrelaterat våld

De tre muslimska kvinnor som ledde Halaltv under hösten 2008, och som ansåg att tv-programmet blev skymfat i svenska medier, Halaltv skymfat

Särskilt i familjelagstiftningsfrågor vänder sig muslimer till imamen och vad lär denne imam ut då om han inte lär ut hur man ska leva efter sharia, eftersom sharialagen är en grund inom islam. Det verkar som denne imam, Islamic Centers imam Ayoub Chibli, har en annan variant av islam än muslimer i övrigt. Är han en sekulär imam, månne?

Bild på Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd, SMR.

I mars 2009 hade Skånskan en artikel om muslimers syn på bland annat äktenskapslagstiftningen:

Sverige den bästa islamiska staten, Skånskan

Muslimer i Sverige väljer sharia, Canute Ocean

Muslimer vill alltså snarare leva efter islam och sharialagen än lyda under de svenska lagarna, det finns hur många exempel på det som helst. Även unga muslimer lär sig och vill leva separat från det svenska samhället, ett exempel från bloggen Jihad i Malmö:När problemet är JIHAD, kan lösningen vara SHARIA ??,
Jihad i Malmö

Det beror nog på vad Mona Sahlin och hennes partikamrater lägger i ordet yttrandefrihet. För att inte tala om hatbrotten, som kräver en hel 'avdelning' för sig själv, bara om muslimers olika former av brott på grund av deras hat och förakt mot svenskar och judar.

Mer läsning:
Rasismen av idag, Canute Ocean© Copyright UltraV

2 kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Det blir bara alltmer skrämmande. Sverige går en mörk framtid till mötes där svenskar kommer förföljas med grymhet och yttersta barbari.

Knute sa...

“En egyptisk mand, der har boet i Søn­derborg med sine to koner og i alt el­leve børn, sidder nu varetægtsfængslet for misbrug af flere af sine børn. Allerede i 2003 fik Sønderborg Kommune advarsler om, at manden begik vold og seksuelle overgreb overfor flere af si­ne børn. Men på trods af flere henven­delser gjorde kommunen først noget ved sagen for ganske nyligt.

Den ene af de to koner, Dorthe, er nu stået frem og har fortalt TV 2 Nyheder­ne om et liv med vold og trusler i mere end ti år.

“De sidste ti år har i allerhøjeste grad været præget af vold og trusler og incest af to af mine piger,” fortæller Dorthe, der ikke ønsker sit efternavn frem.”

http://www.uriasposten.net/?p=12733

Skicka en kommentar