onsdag 3 mars 2010

Sverige för svenskarna

Jag blir ibland förvånad då människor på fullaste allvar menar att kristendomen också minsann varit som islam, med bland annat hedersrelaterat våld och hedersmord och att vi svenskar också haft samma syn på sexualitet och på kvinnan som finns i Mellanöstern. Att Bibelns kvinnosyn är densamma som i koranen och att det färgade det svenska kristnade samhället.

Det tror jag inte på, vi måste kunna se vår egen historia. Vi ska inte bjuda upp muslimer till en jämställd ideologisk 'dans' bara för att många svenskar inbillar sig att Sverige också haft en tid som kan jämföras med muslimska länders.

Jag kan inte på ett enda kort blogginlägg redogöra för alla argument mot den syn svenskar har på sitt land, men jag kommer att göra några försök emellanåt att på bloggen försöka redovisa seriös forskning om vårt land, vårt älskade Sverige.

Det finns enligt forskare inga säkra källor på att det typiska hedersmordet någonsin funnits i Norden. Det kan bero på att man inte tänkt på begreppet som sådant och att det därför inte finns nedtecknat. Men det finns heller inga beskrivningar av våldsbrott, i berättelser eller i domar, som liknar hedersmordet. Blodsfejder och självhämnd förekom fram till 1500-talet, och möjligen finns hedersmord där.

Från 1600-1900-talet tog staten över som reglerare, baserad på lagstiftning och bevisning vid domstolar. I Sverige hanterades brottslighet och brott mot heder i domstolar, och inte av anhöriga och släkter, eftersom vi tidigt hade en starkt legalistisk stat. Ekonomin bestod av småjordbruk, ofta självägande bönder och kvinnors arbetskraft behövdes. Kvinnor hade stor rörelsefrihet och arbetade ofta utanför hemmet. Vigselåldern var hög, inga barngiften förekom.

Kvinnor och män försvarade sin heder och sexualmoral på liknande sätt, men heder var mer förknippat med att man inte ljög. Ljög man var man en ärelös människa.
Det var också viktigt att följa de kristna 10 Guds bud.

All utomäktenskaplig sexualitet var kriminaliserad till 1864 i Sverige. Äktenskapsbrott blev exempelvis straffade med böter.
Den kvinnliga äran var kopplad till sexualiteten, och kvinnan hade ett personligt och individuellt ansvar för sin sexualitet. Visst kunde man förskjuta en kvinna som födde ett utomäktenskapligt barn, men det var inte vanligt och inte påbjudet.
En gift kvinna var en kvinna med heder, oavsett klass.

Den manliga hedern var inte förknippad med kvinnan, mannen skulle kontrollera sin egen sexualitet inte kvinnans, och under 1600-1700-talet var mannens sexuella moral viktig, annars hette det att han var en "horkarl". Men mannens ära hade också flera andra dimensioner, som ekonomiska.
För män ur högre klasser fanns (den olagliga) duellen mot en annan man att ta till för att upprätthålla hedern män och män emellan, och för de lägre klasserna fanns alltid de "hederliga", regelrätta knytnävsslagsmålen om det behövdes.


Forskaren Marie Lindstedt Cronberg, som studerat 1600-1900-talet visar på "hedersrelaterade handlingar i tidigmodern tid".

Saxat från hennes artikel "Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia" (Lund:Historiska media):

Även om det inte skulle ha förekommit regelrätta hedersmord i Sverige i tidigmodern tid så kan man med fog tala om parallell-handlingar till hedersmorden. Till dessa räknar jag fyra kategorier:

• självmord i samband med utomäktenskapliga graviditeter
• barnamord, det vill säga mödrars mord på nyfödda utomäktenskapliga barn
• dueller
• hederssjälvmord i samband med ekonomiska konkurser.

Hon berättar också:

"Hedern tycks inte heller ha varit ett allt eller inget tillstånd mer än undantagsvis, och de flesta handlingar som berörde den sexuella sfären snarare reducerade hedern än eliminerade den helt och hållet."

© Copyright UltraV

5 kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Vi har ju aldrig haft nån klan-kultur i Sverige så som är vanligt i MENA. Ej heller fick feodalismen lika starkt fotfäste här uppe som i andra sydligare europeiska länder. Sverige och Skandinavien har därför länge varit unikt i världen. Kul om du lägger ut mer om vår gemensamma historia.

Knute sa...

"Æresdrap representerer i norsk sammenheng noe tilsynelatende nytt. Dermed konfronteres vi med et spørsmål om hvordan vi skal kategorisere æresdrap: hvor skal vi plassere dem? I praksis blir det et spørsmål om hvorvidt æresdrap skal representere en kategori helt for seg selv eller om det skal plasseres som en særegen variant tilhørende den mer generelle kategorien privat vold mot kvinner som vi dessverre kjenner altfor godt.

Baksiden av denne intellektuelle tilsnikelse er en relativisering av volden. De to bevegelser følger alltid hverandre: først oppstilles en tilsynelatende komparasjon, som bringer den muslimske praksis innenfor en gjenkjennbar praksis. Så introduseres et relativiserende moment, som unnskylder det som er den usminkede volden. En dobbeltbevegelse."

http://www.document.no/2008/05/akademisk_laager.html

Knute sa...

Den norska röd-gröna regeringen har fördubblat invandringen av väljare så den kan sitta kvar efter nästa val.

Detsamma kommer att ske i Sverige om Sahlin & Co. vinner i höst.

Løsningen på at sosialistene skal sitte med makten ser vi skjer nå - det vil komme dobbelt så mange asylsøkere fra den tredje verden i år...

http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/article643981.ece

From Sweden with Grief sa...

Robin, jag ska göra ett försök att spegla vår historia med de kunskaper jag har och försök att bemöta den retorik som finns i Sverige där man försöker förminska och förvanska vårt land. Jag är inte historiker, utan bara en vanlig kvinna som läser och funderar, studerar på universitetet emellanåt för att förstå och hämta in både kunskap och information om fenomen jag är intresserad av.

Precis som i Knutes kommentar, där man försöker så att säga till slut relativisera begrepp för att göra dem begripliga och kunna sortera in dem. Det leder till en trivialisering av begreppen och det är ett sådant svek mot dem som drabbas av det hedersrelaterade våldet.

Jag tror ärligt sagt att vi inte alls haft hedersrelaterade mord i Sverige, eller ens hedersrelaterat våld. Vi har inte riktigt, mig veterligt, haft behov av att döda en person ur vår egen familj eller släkt för att en skam ska tvättas bort och släktens heder ska upprättas. Jag har läst en del om vikingatiden och där har man heller inte hittat något som liknar hedersrelaterat våld och hedersrelaterade mord, som jag kunnat läsa mig till. Inte så att man sagt rakt ut att det inte fanns, däremot finns det inte beskrivet ens från vikingatiden, innan vi kristnades. De som är mer kunniga i vikingatiden och asatron får gärna kommentera, men som jag kan minnas det så hade kvinnan en relativt stark ställning inom asatron.

Sexualiteten har var och en som individ haft ansvar för i större utsträckning i vårt land, i Norden och kvinnans sexuella oskuld har inte haft den karaktär av handelsvara och statusvärde inom klanen och gentemot andra klaner, som seden varit och är i mellanöstern.

Och inte är hedersrelaterat våld detsamma som mäns våld mot kvinnor som vi talar om i Sverige, i Norden. Det är mer som en slags organiserad brottslighet och Londonpolisen vill få till den kodningen så de kan få fast alla i hela den kriminella kedjan av medverkande, som det i realiteten handlar om. I Sverige sitter jurister och funderar ut hur man ska handskas med detta eftersom man ofta bara får fast den som utfört mordet, men denne har i många fall bara blivit tillsagd av släkten att utföra mordet. Innan dess är släkten inblandad, även kvinnorna, i en process.

Vi måste få tag i alla och kriminalisera dem, inte som idag att de kan komma undan. Tyvärr kan det innebära att man får hämta klanledare från Tyskland eller från Mellanöstern för brott som sker i Sverige, eftersom det är så man lever. Man bor i skilda delar av världen, men man snackar ihop sig om det brott mot hedern som oftast flickor anses ha begått och det är inte sällan som klanledaren har sista ordet. Vissa hedersmord kan ske hastigt, det är sant, men då har man ofta 'en viss norm' man följer. Och 'normen' är beroende på släktens syn på brottets art, på omgivande klaners syn på brottets art, på en mängd andra faktorer, osv osv.

En mycket schematisk bild av hur det ser ut med den så kallade "rättsskipningen" genom att begå olika former av våld och mord på den som utsatt släkten och klanen för skammen.

Naivtive sa...

Folk som hävdar att hedersrelaterat våld förekommit i Sverige kan inte skilja på svartsjuka och klanvälde. Och sen finns naturligtvis irritation över att skammen över en oäkting svider på kinderna för familjen, men det resulterade förmodligen mest i barnamord om det överhuvudtaget skedde våld i det sambandet. Sen verkar religionen då i främst katolska kyrkan ha haft moraliska synpunkter om man skall använda dikten som sagesman och inte rättegångsprotokoll som man egentligen bör göra. Sen till alla dessa idioter som gärna drar upp vad kristendomen gjorde historiskt måste börja inse att värdera det vi lämnat oss bakom oss för vi har utvecklat vårt samhälle och att islam och dess värderingar är mer eller mindre hugget i sten och konserverat i en 600-tals kultur och anser att det så skall vara.

Skicka en kommentar