tisdag 2 mars 2010

Muslimska moralregler gäller i Sverige

Den nästan universella artighetsseden att ta i hand då man träffar människor i formella sammanhang har nu DO vunnit över. Enligt AF måste man inte hälsa "på ett visst sätt för att få delta i arbetsmarknadspolitiska program." Nej, man behöver antagligen inte ens vara särskilt trevlig eller hövlig heller förmodar jag. Jag blir inte klok på den här historien, det har väl aldrig handlat om handskakningen i sig. Det har handlat om andra saker kring denna persons uppträdande, mig veterligt.

Så överklaga och sätt ner foten. Man ska visa sina medmänniskor hövlighet och inte komma undan med att man är muslim vars religion förbjuder en att ta en kvinna i hand.

"I en kommentar skriver arbetsförmedlingen att ett överklagande av domen kan ses som att myndigheten kräver att man ”ska hälsa på ett visst sätt för att få delta i arbetsmarknadspolitiska program, vilket inte är fallet”. Mannen som vägrade att skaka hand blev av med sin aktivitetsersättning efter händelsen och vände sig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämde myndigheten."

Handskakningsdom står fast, DN

"Vi får väl se detta som en bekräftelse på att vi numera står under muslimers förtryck. Svenskan har nu uppnått Dhimmistatus. Detta är bara början. Det kommer att komma flera likande protester från den muslimska gruppen som känner sig kränkta över att de inte får agera ut sin förvirrande religion.

Denna är ett officiellt välkomnade för Sharialag i Sverige."

Handskakningsdom står fast, bloggen Allahu Akbar


Enligt anmälan till JO krävde en muslimsk kvinna att den polis som häktade henne inte ens skulle titta på henne. Kvinnan skulle fotograferas och polisen hade tagit av henne någon typ av sjal, och det innebär att ingen man får se henne eftersom mannen då kan bli sexuellt upphetsad av kvinnans hår. Allt enligt de muslimska moralreglerna.

Kvinnan menade att hon borde fått ha en kvinna med sig? Som vad, som skydd mot polisen? Eller ska en kvinnlig polis ta hand om muslimska kvinnor som häktas? Muslimer kräver ett segregerat samhälle, segregation mellan muslimer och andra folk, dessutom mellan män och kvinnor. Allt enligt muslimska moralregler.

Varför kommer muslimer hit till detta omoraliska, öppna och demokratiska land där vi både får och ska hälsa på varandra och faktiskt får titta på en man respektive kvinna i vår tjänsteutövning och på gator och torg.

"Kvinnan som är kurdisk muslim hade svept om sig en filt och förklarade att hon behövde sin huvudbonad och bad polisen att inte titta på henne. Enligt henne hade polisen förklarat att lagen stod över religionen, och att man ändå skulle ta kort på henne utan bonad."

Polis JO-anmäld, Eskilstuna-Kuriren


Läs också:

Europakonventionen skyddar inte män som vägrar att ta kvinnor i hand, Canute Ocean

© Copyright UltraV

6 kommentarer:

allah sa...

DET NYA SVERIGE
Sonens död –inte skäl nog

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6706674.ab

Anonym sa...

De kommer hit för världens mest frikostiga bidragssystem. Men INGEN skulle säga det högt på en fråga. INGEN.

Anonym sa...

Enligt Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet är all form av religionsfrihetslag och diskrimineringslag underordnad den Europeiska kommissionens lagstiftning om skydd för mänskliga rättigheter som antogs 1950 och som innehåller en artikel om religionsfrihet. Artikel 9 som har blivit ett föremål för åtskilda avgöranden för flera fall i Europa Domstolen. Sverige har anslutit sig till Europakommissionen och är då bunden till både Europakomissonen och de utslag som kommer från Europa Domstolen i Europa Domstolen utifrån Artikel 9 - religionsfriheten som har kommit fram till att lägga ett system i tre led:
1. Det första ledet som av ser själva religionen om vad åsikten som man brukar kalla det interna forumet eller med andra ord det får inte ske någon som helst begränsning av åsiktsfriheten/yttrandefriheten med koppling till religionsfriheten för att det är en fråga om skydd mot indoktrinering.
2. Det andra ledet är om manifestationer om denna religiösa åsikt. Redan i artikelns text så markeras det om utrymme om dessa manifestationer eller på ett fint språk kallar man det på ett finare språk det externa forumet till exempel att be tillsammans eller att hålla gudstjänst tillsammans, att propagera, missionera för sin religion alltså att försöka värva medlemmar. Dessutom har kosherslakt uppfattas som en manifestation av själva religionen exempel judendomen.
3. Det tredje ledet innebär att det finns manifestationer som inte omfattas av Europa Domstolen som använder följande terminologi på det som skyddas säger man att det är intimt förbundet med religionen och att det är inte linkt på engelska medan det som faller utanför är sådant som är motiverat av religionen men inte så nära religionen så att det är linkt till religionen. Ett exempel kan vara att en radikal pesifist vill dela ut flygblad med utmaning till soldater att inte gå ut i krig eller anse att en viss person ska ha en viss form av skatt med religiösa argument anses enligt Europa Domstolen inte vara så pass intimt förknippat med religionen så att det är en del av religionen.

Svensk lag faller på samtliga nivåer om fallen inte prövas med hänsyn till Europeiska kommissionens som är den som styr allt!

Källa: Den 8 februari dömde Stockholms tingsrätt i fallet med en muslimsk man som fått sin aktivitetsersättning indragen efter att han av religiösa skäl vägrat ta en kvinnlig företagsledare i hand. Diskrimineringsombudsmannen förde mannens talan och tingsrätten ansåg att mannen utsatts för religiös diskriminering och tillerkände honom ett skadestånd på 60,000 kr. Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet, anser att domen är felaktig. Den skulle aldrig hålla vid en prövning i Europadomstolen.
http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramID=416

Alla fall med religiösa inslag ska alltid prövas om hur nära eller inte förknippat exp nikab, icke handskakning med mera det är förknippat med en viss religion.

Ann-Marie sa...

Men till “vissa” grupper finns det pengar i överflöd...

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Dom har kommit hit för att ta över vårt land och införa sharia och göra om Sverige till ett helt muslimskt land som i MENA. Flyktingskälen och liknande är bara svepskäl för att få in foten i det nya landet. Islam är till för att dominera och inte domineras. Så säger dom själva. Dom accepterar inte människoskapade lagar som är gudlösa enligt dem. Bara sharia, koranen och islam duger åt dessa grott-människor.

Anonym sa...

Jo muslimer kommer hit för att få BIDRAG och slipa arbeta. Frun sitter hemma med en handduk lindad runt huvudet så hjärnan kokar, gubben med skägg sitter på kafe och röker och spelar bräde, ungarna är ute och misshandlar andra unga, sen begär dom ersättning och drar med hela familjen på semester till sitt land för att häsa på dom 100 släktingar dom har.
Till Sverige igen och begär uppehållstillstånd för dessa vilke vår flata regering med hjälp av migrationsverket godkänner...hur mycket koster dessa såkallade "flyktingar"?
Nej rösta på SD.
Stig Gystavsson

Skicka en kommentar