måndag 16 november 2009

Vi är alla präster för vår Herre

I somras sökte 50 irakier sin tillflykt i Brorsons Kyrka i Köpenhamn. De hade fått avslag på asylansökan och skulle utvisas. Efter två månader gick polisen in i kyrkan och hämtade dem.

Kyrkans präst Per Ramsdal bröt mot lagen genom att att vara involverad i ett nätverk som gömmer illegala irakier i Danmark. Att han dessutom är engagerad i "dialog" mellan kristna och muslimer är förstås inget brott, men illavarslande. En del präster verkar förväxla kristendom med socialism, klimatreligion, multikultur etc, vilket retar många. Efter händelserna i Brorsons Kirke har det blivit en markant ökning av utträden ur danska Folkekirken.

Nutidens trendiga prästerskap inkluderar även de politiker och journalister som försöker ge oss skuldkänslor. Särskilt trendiga är de förresten inte, "tänk på barnen i Afrika" har vi fått höra sen barnsben. Men det är inte rätt sätt att vara god på, inte i ett demokratiskt samhälle, att kräva att det offentliga ska betala uppehället för alla dessa flyktingar. Det är att vara "god" på andras bekostnad.

Nordens andlige lärofader, Martin Luther, sa att vi är alla präster inför Gud. Var och en har själv ansvar för att avgöra vad som är rätt och fel. Vi behöver inte "uppfostras" av en självutnämnd elit.

Läs också: Det kimer i klokker

0 kommentarer:

Skicka en kommentar