onsdag 4 november 2009

Vad skulle du göra om du var född som muslim ...

... men reagerade mot det onda i islam och ville bekämpa det?

Det kan ingen svara på som inte själv är född som muslim. I relativ trygghet, på avstånd, från soffhörnet, är det lätt att kräva att de måste ta avstånd från islam och förklara sig som icke-muslimer. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. Å ena sidan MÅSTE man faktiskt kräva det, att inte göra det innebär en form av erkännande av att det finns något i islam som värt att hålla fast vid, och det är lögn. Å andra sidan, genom att göra det begär man något som ställer nästan omänskliga krav på dem som man begär det av, krav man inte har aning om man själv hade klarat av om man hade blivit född under denna förbannelse.

Något enkelt svar på detta finns inte. Det närmaste man kommer ett svar är kanske genom att vrida på ett uttalande från USAs tidigare president George W Bush. I samband med kampen mot terrorn förklarade han att "de som inte är med oss är mot oss". Kanske det, men detta kan också sägas på annat sätt. "De som inte är emot oss är med oss", och MOT oss är i alla fall de så kallade muslimer som uppriktigt försöker bekämpa djävulskapen i islam från insidan INTE.

Från AntiJihad Norge

8 kommentarer:

Knute sa...

AntiJihad Norge skriver också tänkvärt om ett försök till "omvänt" hedersmord i New York. En kvinna tyckte inte hennes man var tillräckligt muslimsk, han hade blivit för "västlig" och ville att hon också skulle bli det, så hon försökte skära av honom strupen.

http://antijihadnorge.blogspot.com/2009/11/omvendt-resdrap-i-new-york.html

LP sa...

Jag gillar formuleringen "De som inte är emot oss är med oss" mycket bättre än den som Bush drämde till med. Antar att man måste se hans uttalande i sin kontext, det var ganska mycket känslor just då, men det är ingen inställning man enar den pluralistiska västvärlden med då man skall möta hotet från islam.

Splittring pga olika ideologiska positioner är det som islamisterna mest av allt vill se hos oss just nu. Detta måste mötas genom att man istället för att fortsätta det i och för sig nödvändiga ältandet och debatterandet om våra olikheter, tar en paus och istället koncentrerar oss på vad det är som förenar oss. För det finns mycket som förenar oss och det mesta av detta är hotat av islam.

linda sa...

Intressant att läsa. Måste däremot kommentera lite angående ordvalen och innebörden.
Islamister, de som är för ett politiskt islam, finns det sådana av som anser att demokrati och fredliga tillvägagångssätt är det som bör användas för att klara av problem. Islamister betyder inte alltid pro-våld.

"reagerade mot det onda i islam"

det finns inget ont i islam. Islam är en religion och rent religionsvetenskapligt har den ingen kraft i sig. Det är när vi människor tolkar som texter och dylikt som den får en typ av innebörd, och då endast för den person eller de personer som läser den på det sättet (vilket är långt ifrån alla).
Så det finns inget att slåss mot i Islam, utan det är snarare när muslimer har invändningar mot sina respektive regeringar etc som de har något "ont" att slåss mot. Det är precis av den anledningen islam inte är något hot mot någon (som inte är religionsfobiker) utan diverse olika tolkningar av islam.

Knute sa...

Låt oss säga att det är vissa tolkningar av islam som är onda. Nu har det visat sig under århundradena att de som försökt få det till att islam skulle vara en fredlig religion alltid råkat illa ut. Mainstream-islam brakar på som en krigsmaskin med fullt stöd av uppviglande Koranverser och bloddrypande berättelser om Muhammeds liv och leverne.

Anonym sa...

Men tyvärr är det så att alla muslimer inte är utbildade innom sin egen religion, på samma sätt som kristna och judar. Detta eftersom islam som religion förespråkar fred, att inget tvång får förekomma i religionsfrågor etc. Men vissa så kallade lärda utnyttjar de obildade som inte själva kan kontrolera vad som står i Koranen, för att använda dem till sina egne mål, ex terrordåd.

Det finns också många fel i den information som görs om Islam exempelvis what the west needs to know about Islam. som närmast kan beskrivas som en proppaganda film, och tyvärr har den inte ett uns av fakta i sig. De hänvisar många gånger till koranen med versnummer och allt men om koranen läses och jämförs med vad de sägger står ser man en ganska skrämmande skillnad. De har ingen koll på fakta.
Detta kommer tyvärr som i fallet med de godtrogna muslimerna leda till att en felaktig bild skapas om islam eftersom de flesta som ser en sådan information inte kommer att kontrollera den eftersom den verkar trovärdig.

Lp du beskriver ett hot från Islam, vilket hot pratar du om? Det förstår jag faktiskt inte.

Kanske hotet om att människor studerar Islam och finner det sanna Islam för gott och konverterar till islam?
Eller menar du ett fysiskt hot från Islam. Det ser jag som lite dumt påstående men kanske fast å andra sidan anser jag inte hotet från kristna vara så stort mot vårat land trots att de kristna korsriddarna dödade väldigt många människor i ett tidigare skede.

Vad jag tror behövs är en dialog inte vad som förenar människor mot islam utan vad som förenar de båda religionerna med varandra. för det är trots allt ganska mycket, då de bygger på samma grund. Och båda tror på Jesus som en profet!!

Knute sa...

Anonym, ju mer du studerar Koranen och blir påverkad av den, desto mer krigisk kommer du att bli. De muslimer som är lyckligt ovetande om, eller blundar för, de mer bloddrypande sidorna i Koranen, är de som bäst lyckas behålla normal moral och medmänsklighet. Som du själv, antar jag.

Islam är mer en politisk ideologi än en religion. Framförallt är den moraliskt tvivelaktig. Kristendom, judendom och buddhism predikar medkänsla med de svaga medan Koranen inte har mycket att komma med i den vägen. Primitiva drifter upphöjda till helig lag är vad anhängarna har att rätta sig efter. Med Jesus ord, de ser grandet i grannens öga men inte bjälken i sitt eget.

Som Jesus framställs i Koranen har han inte mycket gemensamt med Jesus i Nya Testamentet. Islams nedsättande kvinnosyn avspeglas i att han alltid omtalas som Jesus, Marias son. Och Koranen har till och med mage att påstå att Jesus kommer att kämpa på Muhammeds sida mot de kristna!

Muhammed är en falsk profet, en sådan som Jesus varnade för, åtminstone tre gånger: Matt 7:15-20, Matt 24:11, 23-27, Luk 21:7-8.

Anonym sa...

Jag är ledsen att göra dig besviken, men jag är faktiskt inte muslim, i alla fall inte än. Och jo jag har läst koranen.
Du har rätt jag har märkt en skillnad i min medmännskilghet. Men inte åt det håll du tror jag har blivit mer lyhörd för andra och tänker mig betydligt mer för innan jag yttrar mig än tidigare. Jag har också blivit mer taksam mot andra människor och börjat se mer till mig själv, för att förbättra mig först och inte andra. Vilket vänner också märkt.

Har du någon gång läst Koranen?
Jag tror inte det för då hade du sett att den predikar medkänsla.
Den säger att man ska hjälpa andra människor och det är ett krav att ge en viss andel av sin inkomst till fattiga. Man har förpliktelser gentemot andra om man själv har man men inte grannarna...osv. Så
Jag förstår inte vad du menar med primitiva drifter som upphöjs till heliga lagar. Kan du upplysa mig om detta?
Koranen predikar också jämnlikhet mellan man och kvinna. Det jag har sett som skillnad är att kvinnan har högre ansvar för vissa saker och mannen har högre ansvar för vissa saker. Tyvärr återigen så är inte Islam och Muslimer alltid samma sak.

Hur Jesus framställs i NT vet jag inte så mycket om men vem skrev dessa beskrivningar, var det inte människor som levde efter honom? Ingen av de som författat NT kan väl ha träffat honom?
Alltså är det inte orimligt att tro att det skulle kunna vara "fel" i denna skrift, eftersom berättelser kan ändras över tiden. Sen bör det också påpekas att koranen inte beskriver händelserna eller personer för att illustrera dessa utan för att illustrera moralen.

Dock har de "berättelser" jag hunnit läsa i både koranen och bibeln berättat samma saker, dock lite mer utförligt i bibeln, och med mer sammanfattat och moraliska aspekter i koranen.

Jag ser inget konstigt i att man i koranen anser att Jesus kommer vara på samma sida som Muhamad. Eftersom Islam också tror på Jesus och alla andra profeter så som kristna också tror på Moses och andra profeter. Tror inte du att Jesus kommer vara på samma sida som Moses?

Knute sa...

Anonym, du måste verkligen ha läst Koranen selektivt.

Forskningen har visat att Koranen har två källor, som är blandade huller om buller, eftersom verserna inte sorterade i kronologisk ordning, utan efter hur långa de är.

De senare verserna med uppmaningar till jihad och våld kom till i Medina, de tidigare mer fredliga verserna i Mecka.

Det intressanta är att Meckaverserna är kristet påverkade och delar av dem är översättningar av kristna texter. Mellanöstern var ju fortfarande kristet på 600-talet och Kaba i Mecka kan ha varit en kristen kyrka.

När Koranen senare sattes ihop var det ju ett genialiskt drag att ta med dessa fredliga verser för att vinna sådana anhängare som inte var så krigiskt anlagda.

Skicka en kommentar