fredag 10 juli 2009

När de klimathysteriska idealen krockar med det dagliga livetI en artikel med rubriken "Den gröna fatwan" skriver Hans Bergström om "de politiska intressen som knyts till gigantiska planbeslut under namn av att ”rädda världen”.

Svärmare av olika slag, handels- och marknadshatare, alla de som på ideologiska grunder anser sig veta exakt hur hela världen bör organiseras enligt deras plan – de får nu åter luft under vingarna. Världen går under om inte alla följer ett och samma centrala direktiv.

Vilka sakliga dårskaper som helst kan passera när varje invändning kan sopas undan som ett angrepp på det ädla målet att rädda världen.

Vi har sett det i den svenska debatten kring etanol som bränsle, kring begreppet ”miljöbil”, kring ett europeiskt system för utsläppsrätter inom stålindustrin som slår hårt mot den mest energieffektiva stålproduktionen – såsom SSAB:s – men inte kostar någonting för stålverk i Ukraina. När frälsning är för handen kommer symboler och besvärjelser lätt att övertrumfa gråa fakta om priser och kostnader."

Läs mer om den rödgröna fatwan: Koldioxid och de ondskefulla rika

0 kommentarer:

Skicka en kommentar