fredag 10 juli 2009

"Det finns inget tvång i religionen"

Det påstås att islam är den snabbast växande religionen, men är det sant? En som är född muslim behöver inte vara muslim för det, även om det innebär stora personliga omkostnader att säga det högt. Livsfarligt för både en själv och familjen.

Zonka lämnar några intressanta siffror: Antalet konvertiter till kristendomen är tre gånger fler än antalet konvertiter till islam. Varje år konverterar 6 miljoner muslimer till kristendomen. Plus alla de som inte kommit ur garderoben med sin tro.

"Det finns inget tvång i religionen", står det i Koranen. Muhammed sa det på den tiden han bodde i Mecka och fortfarande värvade anhängare med ord i stället för svärd. Senare i Medina tillkom ett antal koranverser om att man inte får byta religiös övertygelse utan att straffas. Tursamt nog för offren, muslimerna själva, är det omstritt om straffet ska vara döden.

2 kommentarer:

Knute sa...

Mats Tunehag skriver i Världen idag:

I våras pågick en debatt på en arabisk webbsida om två apostater (avfällingar) i Algeriet. En man och hans dotter hade lämnat islam och blivit kristna. De angav själva skälen: islam fyllde honom med fruktan och ångest, men Jesus gav honom frid i tanke och psyke. Dottern ansåg att islam behandlade kvinnor som tjänarinnor och älskarinnor. Som kristen kände hon sig upprättad till mänsklig värdighet som kvinna. De algeriska islamska ledarna dömde snabbt att dessa apostater skulle bestraffas med döden.

Detta är bara ett av tiotusentals exempel. Den som lämnar islam riskerar att straffas eller mördas av antingen staten eller familjen eller andra muslimer. Detta gäller även de som bor i Sverige. En miljard muslimer har i ett hänseende mindre religionsfrihet än kristna i muslimvärlden. Kristna får överge sin kristna tro och bli muslimer, men den friheten att byta religion har inte muslimerna.
Sudan och Malaysia har dödsstraff inskrivet i lagboken för den som lämnar islam. I Egypten säger lagen att en apostat får sitt äktenskap upphävt, man förlorar arvsrätten och vårdnaden om sina barn. Saudiarabien, Mauretanien och Iran saknar tydliga lagar men apostater riskerar att dödas. I Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar och Jemen väntar olika stränga straff för den som lämnar islam: upphävandet av äktenskap, förlorat medborgarskap, förlust av sociala och ekonomiska rättigheter. I Turkiet används lagen om ”att kränka turkiskheten” mot apostater och i Pakistan har man en sträng hädelseparagraf. Är detta lika med ”inget tvång i religionen”?

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4764&Itemid=31

Tony sa...

Inget tvång i "religionen" står det i Surah 2:256 men vad kan tänkas stå i versen innan tro?

2:255 "Allah! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)..."

Så gick det med det tvånget.

Skicka en kommentar