fredag 31 juli 2009

Katten kring het gröt

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen har intagit Islamic Centers moské i Malmö för att hålla sin kongress där. Palestina står på programmet.

”Vi socialdemokrater måste sluta motarbeta friskolorna” skriver sex socialdemokratiska politiker i DN. "Även om vi alla ställer oss tveksamma till religiösa och politiska huvudmän så är driftsformen inte betydelsefull." Innebär det att man ska sluta granska muslimska skolor?

Röstfisket inför valet nästa år är i full gång.

Läs mer här >>

3 kommentarer:

Knute sa...

Bloggen Muslimska friskolan skriver:

När de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen håller sin kongress i moskén i Malmö, vill man åstadkomma två saker:


1) Förnyelse i partiet genom anpassning till islam

2) Vinna valet med hjälp av muslimska väljare

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/07/socialdemokrater-i-kriminell-moske.html

Knute sa...

Mer från Muslimska friskolan:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/08/djavulens-apostel-i-broderskapsrorelsen.html

"En fallen ängel som är vice ordförande i Broderskapsrörelsen förringar moskéns skyldighet att betala hyra och korrekt skatt, så länge den är mångkulturell. Med sitt stora röda hjärta bedras hon av Satan, som enligt Bibeln lockar svagsinta själar att tro på den enkla, snabba vägen till personlig vinning.

På andra sidan står Jesus och lovar tusenfalt åter till den som väljer den svåra men sanna vägen. Men den vägen har inte Broderskapsrörelsen valt. Kristendomen är ingen teoretisk tro, utan bygger på Jesu person. Från Gamla Testamentet och romersk rätt har svensk lag hämtat sin rättspraxis. Den vill Broderskapsrörelsen inte ska gälla för moskén i Malmö för att den har ett vackert kupoltak. Varför inte begära ut vad underrättelsetjänsten har bokfört på Islamic Center för att fastslå vilken av våra bloggar som har rätt?

Presentation av det förledda ljuset från Göteborg som plötsligt blivit expert på moskén i Malmö. Hennes enda expertutlåtande består i att de som anser att även muslimer ska betala hyra och skatt är islamofober:

"Kortedalabo, morsa, socialdemokrat och metodist. Favoritmoster och storasyrra som skriver och fotograferar. Har jobbat med organisation, kommunikation och media i arbetarrörelsen i många år. Nu politisk sekreterare (S) i Västra Götalandsregionen. Miljöpolitiker i Göteborg och ordförande för Nämnden för Göteborg Vatten. Vice ordförande i Broderskap, kristna socialdemokraters förbund. Krönikör i Fastighetsfolket och ledarskribent i Ny Tid."

Victor Svedberg sa...

Vi höll inte våran kongress i Islamic Center, kongressen ägde rum i Malmös rådhus. Kongressen besökte däremot Islamic Center.

/Victor Svedberg, Broderskapsrörelsens ungdomsnätverk

Skicka en kommentar