fredag 10 juli 2009

"Könsstympande föräldrar lever i väl fungerande familjer"


Med tanke på alla 'flyktingar' som kommer hit och som sedan reser hem till det land de flytt ifrån på semester, där också könsstympning står på listan över semesteraktiviteter, lägger jag upp två inlägg från sommaren 2008.

Inget särskilt har hänt sedan förra året, något enstaka föräldrapar i Norden har åkt fast för sitt brott, men skadan är redan gjord. Det finns mig veterligt inga nya direktiv om hur man ska handskas med detta vedervärdiga brott mot barns rätt till sin egen kropp och brottet mot den svenska lagstiftningen. Folk reser som det passar dem själva och inget hejdar dem, inte ens det faktum att det förut flytt från landet och plötsligt kan resa tillbaka trots att det är samma situation i landet som när de flydde.

De behöver inte ens resa tillbaka hem, i Tyskland finns många 'skickliga' könsstympare, det är känt sedan länge. Och det finns ambulerande stympare i Sverige också, enligt rykten och enligt Amnesty, det tvivlar jag inte en sekund på. Varför skulle det inte?

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

"När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälsoriskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen.

En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka."

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj? Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!"

Amnesty rapporterade förra året:

"I den industrialiserade världen förekommer kvinnlig könsstympning bland invandrare från länder där den praktiseras. Detta gäller bland annat Australien, Kanada, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och USA.

Proceduren utförs ibland illegalt av läkare som kommer från länder där könsstympning praktiseras. Vanligare är att traditionella omskärare kommer till invandrargrupper endast i detta syfte eller att flickorna sänds utomlands och då till hemlandet för att genomgå könsstympning. Det finns inga siffror på hur vanligt förekommande kvinnlig könsstympning är i industriländerna."

Läs mer hos Amnesty