lördag 25 juli 2009

Det har naturligvis inget med ... att göra!

Från Hodjas blog:

Krig, fattigdom, instabil ekonomi och otillräckliga regeringar har lett till underutveckling i de arabiska länderna, fastslår en ny FN-rapport

Bli dummare här

Vad är den gemensamma nämnaren månne för Algeriet, Bahrain, Comorerna, Djibouti, Egypten, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Det Palestinska Självstyret, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunisien, Yemen och De Förenade Arabiska Emiraten?


0 kommentarer:

Skicka en kommentar