fredag 17 juli 2009

'Huvudduksmartyren' visar på en omöjlig kvinnosynDet groteska mordet på en egyptisk kvinna i en domstol i Dresden, Tyskland, och dess konsekvenser där man den muslimska världen nu upphöjt kvinnan till en muslimska martyr 'Huvudduksmartyren' visar att muslimska kvinnor aldrig kommer att välja annan klädsel än den muslimska. Man vill inte se det västerländska och det finns ingen möjlighet att integrera eller assimilera dessa kvinnor i väst.

Det är en utopi att tro att kvinnor världen över delar samma värden, det gör vi inte! Inte ens ordet frihet betyder detsamma för oss.


Fall Marwa: Deutschland unter Generalverdacht, den tyska bloggen Politically Incorrect


Muslimska kvinnor i brittiska Birmingham


Läsning på bloggen Hedersrelaterat våld:
Genus-Jihad
Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor
Kvinnor försvarar kvinnoförtryckande traditioner
Libyens ledare vill ha en global kulturell kvinnorevolutionMuslimska kvinnor i Pakistan

1 kommentarer:

Tony sa...

Här ser man det typiska från islamskt håll. Hela västra delen av världen är syndabockarna för en persons handling.

Det är mer än en klädsel det handlar om.

Vad säger Muhammad om icke muslimsk liv och ägande?

Bukhari Volume 1, Book 8, Number 387:
Narrated Anas bin Malik:
"Allah's Apostle said, "I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.' And if they say so, pray like our prayers, face our Qibla and slaughter as we slaughter, then their blood and property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally and their reckoning will be with Allah.

Narrated Maimun ibn Siyah that he asked Anas bin Malik, "O Abu Hamza! What makes the life and property of a person sacred?" He replied, "Whoever says, 'None has the right to be worshipped but Allah', faces our Qibla during the prayers, prays like us and eats our slaughtered animal, then he is a Muslim, and has got the same rights and obligations as other Muslims have."

En persons liv och egendom blir först något heligt om man blir muslim. Annars är man ett ville bråd för ond bråd död.

Titta på denna Hadith också för att förstå innebörden av denna farliga lära.

Bukhari Volume:4 Book :53 Number :392
Narrated Abu Huraira: While we were in the Mosque, the Prophet came out and said, "Let us go to the jews" We went out till we reached Bait-ul-Midras. He said to them,

"If you embrace Islam, you will be safe. You should know that the earth belongs to Allah and His Apostle, and I want to expel you from this land.

So, if anyone amongst you owns some property, he is permitted to sell it, otherwise you should know that the Earth belongs to Allah and His Apostle."

Skicka en kommentar