fredag 3 juli 2009

Helsingborg bryter en trend i Skåne

Bilden: runt omkring i Sverige trakasseras folk av "ungdomsgäng"

Brottsligheten i Helsingborg har minskat med över tio procent på tre år. Polisen säger, "jag hoppas att inte aktörerna somnar in nu och tror att allt är gjort. Det stora arbetet ligger fortfarande framför oss."

Risken för insomnande finns om man bara tänker i marxistiska termer och tror att kriminaliteten beror på klasskillnader.

Rån och röverier beror på barnfattigdomen, anser Brottsförebyggande rådet i Helsingborg.

Maken till bortförklaring. Spelar inte uppfostran någon roll?

UltraV skriver i en kommentar:

"En föreläsare på universitetet (Mehrdad Darvishpour) talade om den invandrade kriminaliteten, och han menade att barnen upplever att föräldrarna är förnedrade i Sverige, de har förlorat den status de hade i sitt forna hemland och de är avundsjuka på den högre standard som svenska barn har, därför rånar de. Lösningen är, enligt honom, att ge invandrarna arbete och höja bidragen så deras barn kan respektera sina föräldrar och sig själva igen, och för att förhindra avundsjukan och agget mot svenskar!"

- - -
I Norrland går det vilt till, även dit har det kommit en ny sorts våldsbenägna ungdomar. Till och med i den politiskt korrekta studentstaden Umeå. En man som sa till några ungdomar att inte urinera på hans staket blev halvt ihjälslagen och vårdas på intensiven. Förmodligen finns det en beskrivning av våldsmännen, men det berättar inte tidningarna, de vill gud bevars skydda läsarna från att bli "rasister".

Kan detta svenska "journalistiska fenomen" bero på att en stor del av Sveriges journalister bor i Stockholms innerstad? Rena inaveln i politiskt korrekta åsikter långt från problemområdena.

Läs mer här >>

3 kommentarer:

Knute sa...

"Der eksisterer en hel industri, hvis speciale er: utilpassede unge. Udgangspunktet for enhver tilnærmen sig denne problematik er en fordring om, at der eksisterer en problematik, der skal ændres. Åbne fængsler, lukkede fængsler, sikrede institutioner, socialpædagodiske opholdssteder, udkørende teams, opsøgende teams, SSP-enheder, socialforvaltninger, væresteder, integrationkonsulenter, skolelærere med særlige kompetencer, fædregrupper og fyld selv resten på, for resten. Alle disse enheder står på nakken af hinanden med henblik på at gøre noget ved denne problematik. Motivationen fejler intet.

...

Prøv at tænke tilbage. Tænk tilbage på de gange, hvor du i dit liv, har været ude og skide. Arbejdsløshed, sygdom, en dumpet eksamen, du gik fallit, din familie led, nogen drillede dig – fyld selv på…. Hvad var det præcis, der gjorde, at du rejste dig igen og tilnærmede dig en tilstand, der var tålelig eller livet bare mere hensigtsmæssig?

Var det et system, der satte hånden ind under dig? Var det banken, lægen, en socialrådgiver, en lærer, et familiemedlem, en psykolog, en bog måske? Eller var der tale om en kombination af mange ting, der alle havde et fælles udgangspunkt?

...

Da jeg var barn, var der ikke noget, der hed gruppevoldtægt, der var heller ikke noget, der hed bandekrig og endnu mindre var racisme og etnicitet, religion, værdikamp, offentlig moral og journalistik fænomener, man beskæftigede sig med. Alle de voksne omkring mig, havde for travlt med at bygge velfærden op, så den slags beskæftigede man sig ikke med. Så gik der tid med det, og nu er vi her. Lige her, hvor umotiverede unge er aflæggere eller stiklinger af samme velfærdssamfund, der nu ikke magter at stoppe sine egne overløbere.

Send hjemmeværnet ind, er der nogen, der argumenterer for, send flere penge, argumenterer dele af venstrefløjen af besynderlige årsager for, det handler om ressourcer brøler folk i bred forstand, uden nogensinde at se nærmere på, hvad ressourcer er for en størrelse, og hvad det i sig selv nogensinde skulle gøre af forskel."

http://eksistens.wordpress.com/2009/07/03/et-essay-om-mellemenneskelighed-motivation-og-arbitrærer-straffe/

From Sweden with Grief sa...

En föreläsare på universitetet (Mehrdad Darvishpour) talade om den invandrade kriminaliteten, och han menade att barnen upplever att föräldrarna är förnedrade i Sverige, de har förlorat den status de hade i sitt forna hemland och de är avundsjuka på den högre standard som svenska barn har, därför rånar de. Lösningen är, enligt honom, att ge invandrarna arbete och höja bidragen så deras barn kan respektera sina föräldrar och sig själva igen, och för att förhindra avundsjukan och agget mot svenskar!

Knute sa...

Jag infogar din kommentar i inlägget!

Mvh Knute

Skicka en kommentar