fredag 4 september 2009

Ramadan-en hälsofara


Knute frågade för en tid sedan i ett blogginlägg hur samhällsfarlig ramadan egentligen är. Många synpunkter om den muslimska så kallade 'fastan' krockade i kommentarerna under blogginlägget, och några ansåg att denna 'fasta' inte är värre än då folk fastar av andra skäl. Men den muslimska 'fastan' är ingen fasta i vanlig bemärkelse.

"Dessutom blir sömnbrist ett problem. Om man äter på natten får man en energikick och kan inte sova. Förr i tiden när man låg på en matta i ett tält i öknen hela dagen kunde det fungera men inte i vårt moderna samhälle. Att driva kameler i den stora öknen är inte som att köra ett tunnelbanetåg.

Ramadan i den islamiska världen är en slags semestermånad, allting går saktare. I Västvärlden är det högvarv i alla samhällsfunktioner och vi är oförberedda på vad försämrad reaktionsförmåga kan ställa till med."

Favorit i repris: Hur samhällsfarlig är ramadan? Kulturvänster blir pophögerVad man än anser om olägenheten för omgivningen på grund av den märkliga muslimska 'fastan', att inte äta och dricka under dygnets ljusa timmar och sedan ett frossande nattetid, så innebär den iallafall en omfattande hälsorisk för den enskilda individen med bland annat ökad risk för högt blodtryck, kärlproblem, ökad fetma och dessutom anses det föreligga risk för utbrott av latent diabetes.

En sjukdom som kräver mycket god omvårdnad av kroppen och en noggrann diet är diabetes, och muslimer med diabetes missköter den under ramadan, enligt rapporter från olika länder i världen.


I Belgien bosatta muslimer med diabetes fastar trots hälsoriskerna och givetvis är det läkarnas uppgift att råda dem hur de ska fasta, snarare än att råda dem att inte fasta med den sjukdom de har.

Läkarna bör också vara mer kulturellt lyhörda, trots att muslimerna upphör också med sin tablett- och insulinmedicinering under ramadan. Kan läkare råda människor hur de ska sköta sig under ett maraton, kan de också bry sig om muslimer, är åsikterna hos en diabetesforskare i Belgien.

"All over the world diabetics patients fast on Ramadan en-masse. "There are treatment schedules which make it possible also for diabetes patients to fast, but owning to our lack of cultural empathy, well organized and evaluated informative programs for this group are lacking."

Belgium: 70% of diabetics fast on Ramadan, Islam in Europe


Samtidigt är det ett faktum att muslimer har en högre risk att insjukna i bland annat diabetes:

"Immigrants therefore also need precise information about this disease. Muslims who have diabetes, for example, should not take part in Ramadan. "Ramadan is a risk period," says the VDV. "By suddenly dropping the normal treatment rhythm, there is more of a risk to increase or lower the blood sugar levels." Also insufficient liquid intake is very important. Fasting from sunrise to sunset and afterward eating a lot of fat and sugar-rich food, is bad for diabetes treatment."

Belgium: Immigrants more susceptible to diabetes, Islam in EuropeTyska bloggen Politically Incorrect berättar om konsekvenserna av den muslimska fastan: ökat blodtryck, diabetes och kärlproblem.

Men enligt frankfurterprofessorn i medicin, Hans Josef Böhles åsikt: läkarna kan inte och ska inte 'omskola' patienterna. Läkarna ska för att kunna diagnostisera sjukdomar lära sig att se andra sjukdomsbilder och att hantera kulturella skillnader.

Texten i original:

"Ärzte könnten und wollten Patienten nicht umerziehen, betonte Böhles. Sie müssten bei der Diagnose auf besondere Krankheitsbilder von Einwanderern achten und lernen, mit kulturellen Unterschieden zurechtzukommen."

Ärztliche Sensibilität bei Moslems gefordert, PILiknande forskning finns också i Sverige, utomnordiska invandrare har ökad risk för diabetes:

"De som var födda i ett utomeuropeiskt land löpte som grupp dubbelt så stor risk att drabbas av diabetes som sina jämnåriga i de andra två grupperna. När man jämförde de som var födda i Sverige med dem som invandrat från ett europeiskt land var riskerna likvärdiga. Av de båda studierna framgår också att den ökade risken för diabetes är tydligt kopplad till ökande bukfetma i gruppen invandrare från ett utomeuropeiskt land.

Det här gör icke-europeiska invandrare är en tydlig riskgrupp för diabetes 2, säger Per Wändell och uppmanar sina distriktsläkarkollegor till ökad uppmärksamhet och större frikostighet med kontroller och provtagningar."

Ökad risk för diabetes bland utomeuropeiska invandrare, Karolinska Institutet från 2007


Dessutom har dessa en allvarligare diabetes:

"Ärftlighet och omgivningsfaktorer är förklaringarna till flera viktiga skillnader. Studien visar att invandrarna fick sin typ 2-diabetes tolv år tidigare jämfört med svenskfödda. Vid debuten hade de också en lägre insulinproduktion. Det var fler i gruppen från Mellanöstern som hade typ 2-diabetes i släkten. Bland de länder där typ 2-diabetes förväntas öka kraftigt finns flera i Mellanöstern.

Däremot hade invandrarna mindre insulinresistens jämfört med de svenskfödda som alltså hade sämre förmåga att tillgodogöra sig insulinet.

Övervikt, fysisk inaktivitet och rökning var viktiga skillnader och sågs mest i invandrargruppen. Framför allt de stressfyllda situationerna som emigrering och arbetslöshet i Sverige var viktiga orsaker till att fler invandrare fick diabetes.

Runt fyra procent av Sveriges befolkning har en känd typ 2-diabetes. I flera länder i Mellanöstern är siffran minst det dubbla."

Klippt från artikeln: Invandrare har allvarligare diabetes, Leva med diabetes, Storstockholms Diabetesförening"Diabetes hos muslimer

Många aspekter på religionens positiva inverkan på diabetesvården gavs men det finns också problem. Ramadan som är muslimernas fastemånad då det bara är tillåtet att äta efter solens nedgång ställer till problem för diabetiker. Det är dock tillåtet att undantas från fastan men det är inte populärt bland muslimer med diabetes och man kan räkna med att 80% av alla typ 1 diabetiker genomför Ramadan såsom föreskrivet. Hjälpen från sjukvården måste därför inriktas på att hjälpa till att ändra insulindoserna så att hypoglukemier undvikes snarare än att försöka få patienterna att inte fasta."

Rapporter från International Diabetes Federation-mötet 2006, Den 19:e världsdiabeteskongressen genomfördes i Kapstaden i Sydafrika 3-7 december, Diabetolognytt Nummer 1, 2007
"Otroligt nog går många upp i vikt under Ramadan, trots fasta under större delen av dygnet. Orsaken brukar sägas vara att man äter så stora mängder mat vid ett par tillfällen. Det är också populärt med söta drycker som Vimto (eller Coca Cola) för att snabbt få upp energinivån efter att man bryter fastan på kvällen.

Problemet med det är att allt socker snabbt höjer blodsockret, och därmed nivåerna av insulin i blodet. Resultatet blir att all mat man äter just därefter får mycket lättare att lagras in i fettcellerna, därmed ökar risken för viktuppgång.

På morgonen passar det nog än sämre. Inte bara hjälper det fettcellerna att ta upp frukosten, dessutom lär det ge mycket mer hunger under dagen."

Ramadan och Coca Cola,
KostdoktornOch även i Sverige måste invandrare bemötas på ett annat sätt än man bemöter en svensk med samma sjukdom, pressmeddelandet nedan från 2001:

"Vårdpersonalens uppgift är att stödja och hjälpa patienten att förstå vad det betyder att ta hand om sin sjukdom och att ta ansvar för sin egenvård. Detta blir ofta svårare när vårdpersonalen träffar patienter från andra kulturer än den egna. Språksvårigheter och kulturella skillnader är en del av problemet. Andra svårigheter handlar om att förstå hur patienten uppfattar sin sjukdom det dagliga livet. I mötet mellan vårdpersonal och patienter från andra kulturer, uppfattar personalen ofta att problemen består av språk och kulturella faktorer.

Nuha Saleh Stattin har i sitt avhandlingsarbete genomfört en intervjustudie med både invandrarpatienter och vårdpersonal baserad på resultaten från en workshop där personal och patienter deltog för att diskutera de problem som uppstår i mötet. Resultaten visade att personalen och patienterna hade olika uppfattning om problemen. Detta ledde till att Nuha Saleh Stattin intervjuade en grupp arabisktalande patienter om deras uppfattning om att leva med diabetes."

Hur vården kan möta invandrare med diabetes, Pressmeddelande från Uppsala Universitet om avhandlingen "Immigrant Patients with Diabetes: How They Understand, Learn to Manage and Live with their Diabetes"


Och invandrare är överhuvudtaget sjukare än svenskar.

Detta pressmeddelande kommer från Uppsala Universitet 2006:

"Flera rapporter från Socialstyrelsen visar att invandrare generellt sett har sämre hälsa och mer omfattande sjukfrånvaro och förtidspensionering än infödda svenskar. I dessa rapporter visas stora skillnader i sjuklighet mellan män och kvinnor. Kvinnor är betydligt oftare sjuka än män.

Därför är kartläggning av hälsotillståndet hos olika invandrargrupper angeläget, säger Achraf Daryani, som i sitt avhandlingsarbete har karakteriserat hälsotillståndet hos kvinnor som invandrat från Iran och Turkiet. "

Förebyggande hälsoarbete behövs bland invandrargrupper, Forskning.seEnligt en av kommentatörerna under Knutes blogginlägg om ramadan, är profeten Muhammed uppenbarligen också en hälsoprofet som tagit till matematiken för en rättrogen fasta:


"Svensk konvertit sa...

När man fastar i Ramadan avstår man från mat, dryck osv mellan gryningen och solnedgången och sedan, enligt, profetens tradition, äter man måttligt. Meningen är att man ska fylla 1/3 av magsäcken med mat 1/3 med dryck och 1/3 med luft. Om man följer detta lever man faktiskt ett mycket hälsosamt liv under Ramadan.
Jag har fastat nu i 4 dagar och mådde sådär första dagen och hur bra som helst from. andra dagen. Magen mår mycket bättre än innan jag började fatsa. Förstår inte riktigt "problemet" och kritiken?
/Svensk konvertit"Jönköpings muslimska församling har några hälsotips från en klinik i Sydafrika att bjuda på så man kommer i form, så att man bland annat kan utföra bönen ordentligt :

Hälso och kost råd inför fastandn

2 kommentarer:

Anonym sa...

I'll answer in English for vetenskapliga reasons. I have to say as a muslim who has been fasting for twenty years, an elite athlete who has played semi-professionally in the US and a scientist with a Ph.D in molecular biology who works specifically with obesity and diabetes research in Sweden, that you don't have a clue as to what you are talking about. First, if you had ever fasted you would know that after eating you sleep like a stone all night. The fact that utomnordiska invandrarar have a higher risk for developing type II diabetes has everything with there having a higher degree of visceral obesity and genetic predisposition, and nothing to do with the fact that they fast under ramadan. If you compared middle aged swedes with middle aged americans you would also find a higher risk for diabetes and it has nothing to do with religion and everything to do with visceral obesity. Sweden has the second highest rate of type I diabetes in the world (Finland has the highest) should I say that it's because they eat saffransbullar every december. No that would be absurd, almost as absurd as what you described in your article.

From Sweden with Grief sa...

Hello, anonym, I suppose you are a muslim yourself, because you dont see the point in my article.

Yes, of course it's not only Ramadan who give this people their diseases, but they don't take care of their health during ramadan and that's a problem in health-care as you can see, and all over the world, as you also can see.

Sleepdeprivation is a common problem in swedish schools, the young ones are tired because they can't sleep when the adults are awake and eat and partying during the night. And also because they dont eat as well as the adults don't eat proper. Not even the swedish people can sleep when the muslims have to go to bath-room during the nights, so they dont sleep as other people do.

Why eat before you have to lay down to sleep? In Sweden we find it wrong eating before bedtime, you also get fat and may have health-problems because of that kind of behavior.

Muslims has to be taken care of in special ways, because their are from foreign countries and can't have the same treament as swedish patients, not as belgian patients and not even as german patients.

It's very strange with the muslims, they have always lot of problems with most everything in Europe and with the Western countries and I can't understand why?

The comment you have given here doesn't explain why muslims are so fragile and why they need special treatment. And you have only said what I already have said in my article, so what's the problem?

Skicka en kommentar