lördag 26 september 2009

"Terrorist" på Arlanda?

För tre månader sedan stormade polisen ett flyg på Arlanda flygplats. ”Terroristen” var en nioårig pojke, och han hade nära ”undsluppit” genom att ”fly” med sina föräldrar till Indien, varifrån hans mor kommer (?). Han hade inte gått i vanlig skola, men hade blivit undervisad hemma. Det var hans ”förbrytelse!”.

I Sverige ser myndigheterna mycket snett på dem som inte underordnar sig statsmyndigheternas socialistiska ideologi, inklusive dem som går i privatskola eller undervisas hemma, så med stöd av LVU - Lagen om Vård av Unga grep socialtjänsten in.

Då man inte kunde åberopa att undervisningen av pojken var lagstridig, fick man lyckligtvis veta att han inte hade varit hos tandläkaren eller blivit vaccinerad inför den förestående resan till Indien (inte heller olagligt!) Därför avlägsnade de honom från föräldrarna och placerade honom i en familj. Det är nu tre månader sedan och föräldrarna har bara fått besöka pojken några få gånger. Hur har en sådan pojke det? Och vad säger FN:s mänskliga rättigheter och barns rättigheter?

En bakgrund till de krafter som arbetar för att bryta ner och förstöra kärnfamiljen:

Jag visste så gott som inget om Mentalhygienrörelsen, när jag 1972 anmälde mig som medlem i Landsföreningen för Mentalhygien. Jag kände endast att något var på gång som inte var rätt. Till min bestörtning bekräftades detta i fullt mått, men först efter mentalhygienikernas mångåriga fördolda verksamhet förstod jag helt vilken obotlig skada rörelsen hade gjort.

Mentalhygienrörelsen
1909 stiftades USA:s Nationella Kommitté för Mental Hygien: ”Vi ska skapa ett nytt människosinn och en ny jord inom en generation” hette det entusiastiskt.

Rockefeller Foundation stödde rörelsen
1945-47 bildades Världssammanslutningen för Mentalhygien (World Federation of Mental Health (WFMH). Dess målsättning var att främja största möjliga mentala välbefinnande bland alla folkslag. Stiftaren, psykiater Brock Chisholm, sade: ”Den enda psykologiska kraft som kan framkalla okritiska hållningar är moralitet - föreställningen om rätt och fel. I många generationer har vi böjt nacken under syndamedvetandet. Vi har svalt de giftiga vissheter, som våra föräldrar, söndags- och skollärare har matat oss med. Men det är först på sista tiden som man har fått reda på, att sådant framkallar neuroser och brist på den känslomässig mognad som krävs för att vara medborgare i en demokrati. Vi måste bli av med våra föräldrars felaktiga gamla beteendemönster och uppfostra barnen i samförstånd. Kan det inte göras godvilligt, måste det tvingas igenom.”

1948 introducerades rörelsen i Danmark med upprättandet av ”Landsforeningen for Mentalhygiejne”, vilkens kärna utgjordes av psykologer, psykiater och socialrådgivare. 1961 blev psykolog Eggert Petersen direktör för föreningen och upprättade några år efter ”Mentalhygienisk Forskningsinstitut” med sig själv som direktör och forskningsledare, idet han dock blev sittande i styrelsen för moderföreningen, nu som generalsekreterare.

Forskningen bestod av sociala undersökningar med syftet att påverka politikerna genom resultat och rapporter. Landsföreningen och Forskningsinstitutet fick ett katastrofalt grepp på danska psykoterapeuter, samt de radikala politikerna och fyrtiotalisterna.

Man följde Chisholms ideologi: man skulle bli av med allt det gamla, föräldrarnas felaktiga beteenden och uppfostra barnen på ett nytt sätt. Man fick bryta ner kärnfamiljen och slå en bräsch mellan föräldragenerationen och barnen.

Tavistock
Rörelsen använde (använder) tavistock-hjärntvätt. Alla tavistock-tekniker har ett enda mål. Att bryta ner den enstaka människans andliga styrka och göra henna hjälplös emot påverkan och indoktrinering. Varje teknik, som ägnar sig åt att nedbryta familjeenheten och de av familjen inpräntade tankarna om religion, ära, fosterlandskärlek och sexuellt beteende används av tavistock-utövarna som vapen till att kontrollera massorna, - till att göra dem till okritiska vaxmodeller.

(Man skulle snart höra om välfungerande människor, som på firmors ”psykologkurs” bröt totalt ihop.)

Tavistocks stiftare, Rees, blev första ordförande för WFHM. Han uppfordrade till konstant propagandapress på universitet, skolor, kyrkor, läkarvetenskap och medicinstuderande, tjänstemän och fackföreningsledare. ”Vi har gjort nyttiga angrep på en rad professioner. De två lättaste av dem är naturligtvis lärareprofessionen och kyrkan. De två svåraste är rättsvetenskap och medicin. Om vi skall infiltrera andra människors yrken och sociala insatser, tror jag att vi måste infiltrera de demokratifientliga och organisera en sorts femte kolonnaktivitet”.

Masshjärntvättstekniken utvecklades och användes först av amerikanerna på krigsfångar i Korea. Tavistockinstitutet med huvudkvarter i London arbetar med kulturvetenskap, ekonomi, organisationsbeteende, politisk vetenskap, psykoanalys, psykologi och psykiatri. De riktlinjer som deras profet, Sigmund Freud, fastställde för att kontrollera människor, gjorde institutet till världens centrum för ideologi och rådgivning i förbindelse med etablerande av organisationer.

Välfärdsideologin
I tiden 1950-68 fördubblades danskarnas välstånd. Eftersom ideologi biter dårligt på rika människor, blev de kulturradikala, fyrtiotalisterna och de mentalhygieniska ideologerna rädda att förlora makten. Men genom kolossala skatter överfördes välståndet från medborgarnas fickor till statskassan för fortsatt utbyggnad av mentalhygienisk välfärd.

Man fick trygghet från vagga till grav, skapade ett lustighets- och lyckosamhälle med garanti för trivsel genom frosseri, trams och bagateller i stället för andlig utveckling. Och som ersättning till dem som inte fann det så roligt – lyckopiller! Livskvalitet blev en rättighet – annars var det ”samhällets fel”!

Denna typ av samhälle kan man nu inte längre tänka bort – och ideologerna har därmed säkrat sig makt över oss och våra själar.

Mental galskab

15 kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Barn behöver ta del av samhället och inte isoleras, så jag tyckte det var bra att man omhändertog detta barn. Däremot kunde de väl få resa (hem) till Indien och där låta barnet leva utan bildning och det hälsoskydd som vi ger våra barn i Sverige. Men de ska knappast kunna resa mellan Indien och Sverige och leva det liv som passar dem bäst. Då får de leva i Indien på sina egna premisser och Sverige släpper barnet.

Föräldrarna visar tydligt att de är förmögna att handskas med barnet som de vill och därmed tror jag man tog beslutet att skydda barnet ett tag. Det verkar lite oklart varför han inte får träffa sina föräldrar.
Omoget är av föräldrarna att uppfatta barnets rätt till tandvård som frivillig. Då får de väl också ge barnet den möjligheten, men det verkar de inte ha gjort. De verkar ha brustit mer hälsovårdande omsorger också, inte bara tandvården.

Däremot borde socialtjänsten ha ingripit innan och inte på flygplatsen så det blev dramatiskt.

Muslimska friskolor och zigenare gör samma sak i Sverige och det är oacceptabelt att utestänga barn från en delaktighet i samhället, inte minst för deras framtida liv i ett samhälle.

Att man kan ifrågasätta sociala myndigheters agerande, och hur vår samhällsyn är, det är bra. Men tyvärr efter 17 års arbete med utsatta kvinnor och barn så är kärnfamiljen den som man ska arbeta med och på.

Kvinnor som blir misshandlade får inte hjälp att lämna mannen och barnen anses fortfarande behöva sin far, hur mycket våld och våldtäkter han än begått mot dem. Så någon större fara är det inte, däremot kan det bli en fara framöver då man verkligen inom vissa partier vill slå sönder familjerna, för att komma åt den heterosexuella mannens makt, men det är en delvis annan fråga som inte hör ihop med synen som finns inom myndigheter vad gäller barnens behov av skola och föräldrar, tvärtom!

Privatskolor är bra att man kollar, för varför ska muslimer få lära barnen det de göra och zigenara ta med sig barnen på resa runt om i Europa och sedan är det rasism om de inte kan ta sig in på arbetsmarknaden? Osv osv


Detta barn verkar ha omogna föräldrar som vill leva i en alternativ värld, och det lär de få göra i Indien. Låt dem resa, två händerna och strunta i människor om det nu finns så starkt motvilja mot våra trygghetssystem i Sverige, som verkligen fångar upp barn i farozonen.

Som gjort Sverige till det vi nu är med en relativt god hälsa bland befolkningen, människor med egna tänder i munnen istället för proteser som var en konfirmationspresent förr nära på. Med flera andra argument för det svenska välståndet!

Kristna organisationer kan också vara väldigt introverta och se samhället som en fara mot familjen och att mannen är familjens överhuvud och kvinnans plats är underordnad och barnen har också en viss roll. Det är verkligen tragiskt om de idealen ska få råda, för vi har inte rätt att tvinga på våra barn en religion, enligt barnkonventionen. Men vi har rätt att vägleda barnen och det är visst det man missbrukar i många kristna led.

Stackars barn till fundamentalister av alla de slag!

Knute sa...

För en gångs skull håller jag inte med dig, UltraV, inte i detta aktuella fall. Här var det en svensk pappa som ville åka till Indien med sin familj och fick se sin son rövas bort av polis och sociala myndigheter. Staten äger inte våra barn. Jag har själv gjort många liknande resor med min familj och ändå sett till att barnen fått utbildning, tandvård och vaccinationer. Vart har friheten tagit vägen?

From Sweden with Grief sa...

Ja, de får ta barnet med sig till Indien såklart. Men då får de också släppa Sverige och jag tycker att Sverige ska släppa dem. Men att ge sig på våra svenska normsystem för att enda litet barns skull, det är verkligen hårda ord och tråkigt att det får förekomma.

From Sweden with Grief sa...

Men vänsterflummet och andra företeelser är ju förkastliga givetvis, den likriktade människan som är en del av samhället snarare än en familj, det är galet, barnen behöver sin familj. Men det är en stor och komplicerad fråga som man måste bearbeta, givetvis!

Knute sa...

Min häftiga reaktion kommer sig av vad jag läst
i Världen idag.

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5358&Itemid=111

På bilden:

http://spydet.blogspot.com/2009/09/at-sverige-er-temmelig-diktatorisk-er.html

ser pappan snäll och oskyldig ut, inte någon galen sekterist. Visst hade familjen problem, men socialens ingripande har skapat katastrofala problem.

Anonym sa...

Jag förstår inte din tankegång Ultra. Du säger:

" Men tyvärr efter 17 års arbete med utsatta kvinnor och barn så är kärnfamiljen den som man ska arbeta med och på."

Denna familj med den nioårige sonen är ett typexempel på en stark kärnfamilj men du är kritisk till att de vill utbilda sitt eget barn, att de själva vill bestämma om vaccinering och tandvård. Det verkar som du omyndigförklarar föräldrar i största allmänhet?
En stark kärnfamilj består av mamma, pappa barn som själva fattar beslut om hur de vill utforma sitt liv. Det är därför som socialismen ser som mål att bryta sönder kärnfamiljens styrka så att människor blir beroende av staten och politikers makt över dem.
Att skolas hemma tror jag i de flesta fall är vida överlägset statliga skolor; social kontakt och fostran kan man ordna för barnen ändå, samtidigt som man kan sovra och välja de kamrater man vill att de ska umgås med och "tränas av".

Lisa/

From Sweden with Grief sa...

Ja, det finns olika syn på familjens roll och jag tror att vi kan få en god familjebildning, kärnfamiljebildning menar jag då eftersom barnen behöver sina föräldrar och sina rötter (!), utan att för den skulle behöva hålla våra barn från samhällets olika skyddsfunktioner, från skolan och från att delta i olika aktiviter med barn utanför familjen, och möjligen utanför den kristna gemenskapen. Det var oklart hur pass kristna dessa är, men det är den mer fundamentalistiska kristna rörelsen, i mina ögon iallafall, som verkar ha reagerat.

Jag är socialistisk på så vis, och känner att jag passar mycket illa i den nationalistiska och kristna fundamentalismen som växer fram på sina håll.

Jag kan inte se det på det viset som du gör Lisa, och jag tror som sagt inte på den socialismen du framställer, men den kan vara en fara om man går för långt!

Och det finns en mycket stark styrning inom skolan och de sociala myndigheterna med inriktning på familjens roll, och skolan som ett skyddsnät där man fångar upp problematik och då hamnar i den så kallade 'socialistiska fostran' som aldrig förr. Där exempelvis kvinnor som misshandlas inte få värja sig och barnen från våldet, och där fadern måste finnas i familjen till varje pris.

Barnens liv styrs mycket av synen på familjen som finns inom de sociala myndigheterna, och t o m inom kriminalvården och socialvården idag så är barn med och behandlar sina fäder då de begått olika brott mot dem och fäder som är kriminella på andra sätt. Man har familjebostäder, mysplatser och lekplatser i fängelserna för alla sorters kriminella, inklusive på fängelser där man vårdar pedofiler, så barnen aldrig förlorar kontakten med sina fäder.

Kvinnor vars fäder är grova knarkare och knarkkungar måste ta med barnen till fängelset för umgänge annars kan hennes vårdnad ryka och barnet omhändertas till annan familj och till fadern att få hand om barnet då han kommer ut.

Idag får misshandlade fäder vårdnaden om barn om kvinnan lyfter fram våldet, så man fick 2006 skriva om vårdnadslagen från -98 och numera framhåller man barnets rätt till skydd, snarare än föräldrarnas rätt till barnet. Barn som blivit våldtagna av sina fäder har dock större rätt till skydd, men absolut inte fullgott skydd alls.

Barn hamnar inom slutenvården med fäder som misshandlat dem och där arbetar man med barnens och faderns våld, där barnen med sina små röster ska vädja och förmå fadern att förstå att han inte ska misshandla dem mer och personalen ska delta i samspelet.

Idag är det obligatorisk gemensam vårdnad, om man så bara haft sex med en man och kvinnan blivit gravid, utan närmare band. Mannen måste vara en del av barnets liv, oavsett. Föräldrar får inte flytta ifrån en ort utan att den andre har gett sitt medgivande skriftligt, och inte heller välja skola, eller lista hos vårdcentral eller tandläkare utan den andres medgivande. Föräldrar får inte be om en utredning eller behandling hos vården, inom psykiatrin och inte heller inom socialvården, utan den andres medgivande, men jag är osäker på om detta måste ske skriftligen.

Så på en rent praktisk nivå ser jag inte den socialismen som du gör Lisa, men det finns en fara i den och visst har vissa socialister som mål att splittra kärnfamiljen, homorörelsen har en stark ställning i det svenska samhället, men det är inte bara vänstersocialister som stöder detta, det är också högern idag, vad man nu ska kalla dem. De flesta vill inte se kärnfamiljen som en grund, utan familjer kan och ska se ut på många olika sätt.

Ett av argumenten som man använder sig av är just att den vite, heterosexuelle mannens makt ska brytas för att andra också ska få makt i det svenska samhället, och det är obegripligt då man samtidigt vurmar för islams syn på familjer och inte bryr sig nämnvärt om islams syn på polygami. Man gillar den polygama tanken, på homo-bisexuella, storfamiljer som får samma rättsliga status som en vanlig kärnfamilj, men som sagt, bryr sig inte om islams polygami.

From Sweden with Grief sa...

Ja, Knute, man har verkligen hanterat detta på ett uselt sätt, det är obegripligt. Det är bra att folk reagerat och reagerar på maktmissbruk och den fara det ligger i maktmissbruk från alla håll. Det är en sådan viktig diskussion och som är så vital och ett fundament i det demokratiska samhället! Tycker jag!

Jag anser däremot att det förmodligen fanns fog för ett omhändertagande, men hur det skett är så man får frossa av ångest. Man beter sig som om de vore terrorister, och man undrar varför. Om föräldrarna haft ett slags krav på sig med inställelse hos sociala myndigheter för att man oroade sig för barnets utveckling, och föräldrarna istället bara tog barnen på den resa man förberett under tre års tid, vad jag kunde förstå av texten. Men svenska myndigheter kunde ju släppt familjen och låtit dem åka och tvått sina händer och struntat i de myndighetsregler som finns i Sverige och de normer vi har, istället för att leka maktpoliser i efterhand.

Märkligt är detta från början till slut och jag hoppas det kommer mer information om det, så man kan få en tydligare bild av maktövergreppet som skett!

Myndigheterna kunde ju arbetat med familjen på annat sätt, men tydligen är rörelsen för undervisning i hemmet och för att människor ska få ställa sig och sina barn vid sidan av samhället mycket stark idag, och det går jag inte med på så godvilligt. Barn behöver så mycket som föräldrar inte kan ge dem i ett hem idag, och kanske egentligen aldrig kunnat ge i ett hem och i en kyrkomiljö eller vad man nu inom denna organisation för hemundervisning vill, och det kan man diskutera länge.

From Sweden with Grief sa...

Det glömde jag skriva, familjen som artikeln handlade om, hade beställt hem böcker från nätet och det låter dunkelt om vad man nu beställde hem för böcker och vilken skolplan man då följde och vad man också ansåg att barnet behövde för en slags skolundervisning.

Där anser jag att man som skola och sociala myndigheter har rätt att agera för barnens socialisering och närvaro i samhället och för barnets bästa, och framförallt för högre studier då vår utbildning bygger på att man lär sig i olika steg och i takt med den utvecklingsgrad som de flesta människor följer i den fysiska och psykiska mognaden som vi människor har. Och då ingår också samhällsorientering och socialisering.

Det är fel att undandra denna möjligheten för barnen och bara lära dem vad man själv anser är viktigt. Men jag vet inte exakt vad man tycker och tänker inom hemundervisningsorganisationer idag, men det är möjligt att man klarar av de hårda krav som ställs i det svenska samhället idag.

Och vad jag förstod också i det amerikanska och många andra samhällen, där man som organisation anser att man ska få rätten till att undervisa barnen själva.

Charlie sa...

First, an apology that this reply is not in Swedish which I (still) read and speak without problem— well, maybe after some practice— but writing is quite a different matter. Usch! Att säja "jobbigt" kommer inte nära att skildra uppgiften.

Judging from your outstanding article, we are tuned to the same wavelength. I hope, and believe, that what I've written here would compliment your article and for this reason I am asking you to do a great favor for me. Could you insert the following, either edited or unedited, in whole or in part, translated or untranslated, into as much of the Swedish blogosphere as possible? Do you think that your article and this reply could be combined in some fashion into a whole greater than the sum of the two parts? I have no idea how well (or if at all) what I've just written might be received in Sweden. I am almost certain, however, that tens of millions in the English speaking world would be keenly interested to know more about what you have to say. I believe that I could introduce your writings to a number of blogs and periodicals where they would be well received. World Net Daily, Atlas Shrugged, The Drudge Report, National Review, Commentary, Weekly Standard, Michele Malkin, Michael Savage, Glenn Beck, HSLDA, Mark Steyn, Whistle Blower, Ann Coulter— to name a few people and places— I am convinced would want to hear, (and repeat!) what you have to say about how liberal fascist doctrine came to permeate Swedish thought and society. This all depends first on a convincing argument being made that Sweden has been for decades a bellwether leading the western world to the kindly tyranny of liberal fascism. Who knows? you may eventually help Sweden to turn around and lead the world back out of the hellish utopia we've all blundered into.

Charlie sa...

Until I finally came across your excellent article in canuteocean.blogspot.com "Kulturvänster blir pophöger" —"terrorist" på Arlanda? I was beginning to think that Sweden had become totally blind to the extreme peril it finds itself in; namely, of crossing the threshold (tröskeln) from the "soft tyranny" of liberal fascism into the hard despotism of Nazi-style fascism/Stalin-style socialism (not a split frog's hair of difference, really). I could find virtually nothing in the Swedish blolgosphere concerning the detestable incident at Arlanda, or its aftermath. To find only one comment in the mainstream media (Expressen) could be expected, but the Swedish blogosphere? Then I found your article and comments by Lisa, Karl Eriksson, Lars Aldèn, and others. and was greatly relieved. I knew then that the Canary had not yet died. Of course, comments by M. Häggqvist, UltraV and others, both at your blog and Världen Idag, well confirm the societal brainwashing that has occurred in Sweden and has also been taking place here in the USA, but at a somewhat slower pace, and for a shorter period of time. The liberty-loving people here on this side of the Atlantic (ca. 1/3 of the U.S. population) must not look down our noses at Europeans, especially north Europeans, most especially Swedes, for having so quietly slipped into the "lite" fascism they find themselves in now, after we poured out so much blood and treasure to save them from the hard fascism they had become trapped in seventy years ago. After all, one can argue that it started here in the U.S. back in the 1890's, gathered strength under Wilson's presidency and during the 20's, but then went into a long dormant period only because of our fifty years of warring against Naziism and Communism. But Sweden was neutral and so the fascist program was more easily advanced in the ways you described (and in such chilling detail!) from the 50's to the present. This is only my hypothesis. I know, however, from direct experience (vistelse i Lund '69 - '72) that Swedes are a good and generous people with an instinctive sense of basic human decency derived from your long, strong heritage of Protestant Christianity. (Which would arguably not even exist were it not for the part taken, during the Thirty Years' War, by brave Swedes and their good King Wasa.)
During the time I lived in Lund I sensed a danger that I could not express in words. I would occasionally hear: "De vet ju, vad det är som är bäst för oss", ("they" meaning the "authorities", the "experts", the governing elites, etc.,). Then a chill of foreboding would run down my back, for I understood that Sweden was considered a model or ideal by certain elites in American academia, media, and government and it was, and is, the Swedish pattern to which they aspire (eftersträva). The path that Sweden was traveling then was the path the US would soon enough walk as well. So just seven months ago fully one third of my countrymen could be described as witless, thumb-sucking, slumbering sheeple (sheep+people) needing desperately to be shocked out of their comfort zone so that they might seek true comfort and peace in the true Messiah rather than in that self-annointed (självinvigade) Howdy Doody**-from-Hamlin now illegally breathing the air in the White House.
**Howdy Doody: a marionette character on childrens' TV in the early 50's

Charlie sa...

Fortunately the shocks are on the way; here, mainly in the form of economic disaster. In Europe, mostly in the form of galloping Islamisation. In the U.S., that one third described above is now a much smaller part of the population (over one million middle Americans gathering just two weeks ago in Washington in protest is a very healthy sign of this change). But herein lies a problem. These shocks, while necessary, may also focus attention on symptoms rather than the disease process which you so clearly described in your article. The deadly disease of liberal fascism requires a more sensitive and direct diagnostic— we need the coal miner's Canary. In both of our societies we have our Canaries in the form of attitudes toward home schooling. As the level of deadly methane gas (fascist indoctrination) rises, the prevailing (rådande?) powers become increasingly intolerant of individual freedom, responsibility and thought. All members of society must be successfully herded (indoctrinated) into their elitiist and special vision of Utopia. There can be no allowable exceptions, especially with children.
What has happened on Gotland is a very small event, as is the death of one very small Canary. Unless, that is, one happens to be a coal miner at the bottom of a coal mine. We must be as watchful miners and pay close attention to the well-being of our Canaries.

Sincerely yours,
Charlie

Knute sa...

Charlie, thank you for your comment!

I take the praise, but also sends it on to the original writer Gertrude with the Danish blog Spydpigen.

http://spydet.blogspot.com/

She suggests that you also should read a post by Anders Bruun Laursen, who is great at digging up things:

http://euro-med.dk/?p=153

You asked if our article and your reply could be combined in some fashion into a whole greater than the sum of the two parts. An amazing idea! I'll try to think of something.

Anonym sa...

Ultra, det är föräldrarnas ansvar att bedöma vilka "skyddsfunktioner" de ska låta barnen ta del av. Det är EN roll som familjen har.
Det är också föräldrarna som ska bestämma vad som är viktigt att deras barn lär sig. Om du har egna barn, tycker du att de ska indoktrineras med sådant som du absolut tycker är fel?

Du säger att du tror på viss socialism men att den är farlig "när det går för långt" men det är just denna inställning som är det farliga. Att andra bestämmer vad som menas med "för långt" och "lagom" och "tillräckligt."
Du tycker att sociala myndigheter har rätt att agera för barnens socialisering och vilka studier barnen ska ta del av vilket för mig låter som du anser att barnen tillhör samhället, inte föräldrarna.

Lisa/

Knute sa...

Läs mer om pojken som rövades bort här:

http://dominicjohansson.blogspot.com/

Skicka en kommentar