tisdag 4 augusti 2009

De orena barnen ska renas med svenska skattepengarDet handlar om att styra mannens sexualitet också i och med den så kallade omskärelsen av pojkar, d v s könsstympningen enligt min definition. Jag läste en artikelserie i DN för många år sedan, och där talades det om att omskärelsen är ett sätt att få mannen att tillfredställa kvinnan, för att förhindra att han ska kunna tillfredställa sig själv. Man och kvinna hör ihop och ska göra varandra gott och göra och föda barn, det var motiveringen till omskärelsen.

Resonemanget om mannen och kvinnan och familjen är mig veterligt judiskt. Den muslimska äktenskapssynen är som bekant, helt annorlunda. Men muslimer härmade och förvanskade vissa delar av judendomen och kristendomen och hade redan seder och bruk i sina klaner som profeten Muhammed cementerade till en religion, islam.

Så visst finns det kontroll av mannens sexualitet i stympningen, likaväl som i den kvinnliga.

Dessutom handlar om det om att barnet är orent, pojken är oren, och får inte närma sig sin gud utan att vara omskuren. Pojken, mannen måste kunna tvätta hela sin kropp totalt ren inför guden.

Och den synen på gudar och människans kropp ska vi stödja genom att stympa barn i Sverige, i det sekulära Sverige anno 2009?


Jag har inte hört talas om att man allvarligt granskat den manliga könsstympningen, könsstympningen av pojkar, mot Barnkonventionen i Sverige eller i någon annan del av världen.
Jag anser att Barnkonventionens paragrafer stöder barnets rätt till sin kropp, snarare än föräldrarnas fanatiska religion som säger att barnet måste vara rent för att guden ska vara nöjd och glad.


Socialstyrelsen har lämnat en rapport kallad Omskärelse av pojkar, Rapport av ett regeringsuppdrag, och jag har saxat några stycken:

"Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och övertygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition. Den beskrivna konflikten gäller generellt för omskärelser av pojkar som utförs på icke medicinska grunder och inte bara enligt förslaget."


"Vinster: De berörda grupperna skulle känna större förståelse och acceptans från samhället för sina traditioner och sin religion."

"Barns synpunkter

Vi har av etiska skäl inte särskilt samlat in barns synpunkter. Vi har intervjuat en muslimsk ungdomsgrupp. Ungdomarna framhöll i ännu högre grad än övriga hur viktigt det är att omskärelse av pojkar sker på ett medicinskt säkert sätt, på en sjukvårdsinrättning. De tyckte inte att det fanns någon konflikt om barnets bästa utan menade att barnets bästa är att växa upp i samhörighet med föräldrarnas tro och kultur. De manliga ungdomarna var tacksamma över att deras föräldrar hade valt att omskära dem som små."

Omskärelse av pojkar, Rapport av ett regeringsuppdrag,(S2005/7490/SK)Vad judiska flickor drabbas av för kroppslig anpassning för att blidka den patriarkala guden, om ifall man skär bort något från deras kroppar för gudens skull, det jag vet inget om och har jag aldrig hört talas om något i den stilen. Muslimska flickor, där vi redan vad de drabbas av för 'välsignelser' för att de ska kunna vara en god hustru och kvinna i framtiden. En del muslimer hävdar att det är allahs vilja att kvinnor omskärs, andra inte. Det är möjligt att det finns någon gammal stamgud iblandad i den kvinnliga könsstympningen, stympningen på flickor, det är en gammal klansedvänja mig veterligt.

Könsstympningen av flickor sker också på samma premisser som könsstympningen av pojkar i Sverige, usla verktyg, klåpare som kan misslyckas, vissa skickligare än andra och vissa är kirurger, men jobbar vid sidan av med denna barntortyr, ska vi tillåta den för den skull? Viss del av den kvinnliga könsstympningen liknar den manliga, man skär endast bort förhuden på klitoris, ska den nu vara legal i Sverige också? Det kanske den redan är med tanke på att den är svår att upptäcka, och det gör att föräldrarna förblir ostraffade.

Föräldrarna behöver inte ens resa tillbaka till sina hemländer, i Tyskland finns många 'skickliga' könsstympare, det är känt sedan länge. Och det finns ambulerande stympare i Sverige också, enligt rykten och enligt Amnesty, det tvivlar jag inte en sekund på. Varför skulle det inte?


Det enda som står om just barnets rätt till religion i FN:s stadgar, är tre till antalet och lyder som följer:

Artikel 14 Tanke-samvets-och religionsfrihet

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadhavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning, då det utövar sin rätt.

3.Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri-och rättigheter.

Från Rädda Barnens skriftserie om Barnkonventionen, 1994

Hela Konventionstexten finns att läsa på Barnombudsmannen.

Bloggen SpikHarry skriver det jag känner för hela den groteska barnmisshandel stympningen av pojkar är, då han bemöter det folkpartistiska landstingsrådet Birgitta Rydbergs debattinlägg på SvD:s Brännpunkt den 4 augusti:


“Debatten om religiöst grundad omskärelse av små babypojkar tar sig mycket märkliga uttryck. Denna religiösa sedvänja har definitivt inget samband med den avskyvärda kvinnliga omskärelse som pågår i vissa länder”


Birgitta Rydberg du har missat något! Omskärelse av både pojkar och flickor är ett ingrepp som har en gemensam röd tråd. Dom har ingen valmöjlighet stympningen genomförs även om barnen skulle motsätta sig det.

Det handlar om tvång och religiösa stollerier. Och det tycker du är okey!!

“Det finns inga medicinska risker om det sker på ett medicinsk säkert sätt på spädbarn”

Frågar handlar inte om medicinska risker, frågan handlar om valmöjligheten som barnen inte har när kroppsdelar stympas.

“Det påstås att det även skulle strida mot FN:s barnkonvention”

Strider även mot mänskliga rättigheter när dom inte har valmöjligheter. Men du har väl överseende med det eller hur ?

“Vakna upp! Det som sker idag är att ett antal pojkar omskärs av outbildade personer under omständigheter som innebär risker för allvarliga infektioner och andra skador”


Du hamnar återigen snett Birgitta. Omskärelse p.g.a religiösa stolligheter skall inte accepteras under några omständigheter. Om kristna får för sig att det är bra att avlägsna alla sina naglar så inget smuts kan lägga sig där. Tycker du det är okey att operera bort dom då ?

“Omskärelse har funnits i tusentals år och sker i hela världen. Att tro att man som läkare kan hindra detta för att man saknar egen insikt i denna sedvänja är naivt”

Varför ger du dig på läkare som inte vill utföra stympningar och kallar dom för naiva utan egen insikt ? Du är utbildad sjukgymnast och jobbade på Sundbybergs vårdcentral. Kan du som sjukgymnast mer om stympningar än utbildade läkare ?

“Men många föräldrar skulle nog dessutom uppfatta det som att deras religion inte respekteras. Låt religionsfriheten få råda även i denna fråga också i vårt land”


En religion skall inte styra ett land Birgitta. Läkare skall inte utföra operationer som inte är medicinskt försvarbara. Vad blir nästa steg som du vill accepetera p.g.a religonen ?

Visst är det hemskt när outbildade människor förstör småbarn och deras organ p.g.a en tokig religiös uppfattning. Men inte tusan skall det medföra att svenska läkare skall tvingas genomföra operationer som helt och hållet saknar medicinska grunder.

Som utbildad sjukgymnast är det nog bäst att du överlämnar detta ärende till våra utbildade läkare."


Stympning p.g.a av en religion är ej försvarbart,
SpikHarry

Den alltid lika suveräna och glasklara Inger-Siv Mattson har gett sin syn på saken:Två reflektioner

”Landsting bör utföra omskärningar”

I dagens DN uttalade sig Pelle Larsson, chefläkare vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och ansvarig i frågan, om kulturberikande företeelsen omskärning. ”Befolkningens bästa är viktigare än de etiska aspekterna i frågan om de icke-medicinska omskärningarna.”

Han är mycket kritisk till att flera landsting inte vill erbjuda ingrepp: ”Har man sett gossebarn som blivit stympat i ett smutsigt garage eller på en köksbänk av en person som inte vet vad han gör – det är ingen trevlig syn – tycker vi att det är befogat att erbjuda ett säkert alternativ .”

Men sådana metoder ingår ju i deras kultur, traditioner och religiösa vanföreställningar. I alla andra sammanhang är det ju så viktigt att de får behålla sin kultur, sina traditioner och sedvänjor.

Kvinnlig könsstympning

Hur skall Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning hantera frågan med kvinnlig könsstympning? Flickor förs ju regelmässigt till hemlandet för att stympas. Det hemland från vilket de f ö påstår sig ha flytt undan ”krig och förföljelse.”

Det måste ju vara en jämlikhetsfråga att även flickor får tillgång till ”ett säkert alternativ.” eller anser Pelle Larsson att det är OK att flickor stympas ”i ett smutsigt garage eller på en köksbänk”? I Pelle Larssons ögon är kvinnlig könsstympning kanske en ”trevligare syn” än omskärelsen av pojkar??

Man undrar hur de rättänkande skall få den ekvationen att gå ihop eftersom kvinnlig könsstympning så vitt jag vet är förbjuden i Sverige!


Bloggen Muslimska friskolan har också ett viktigt blogginlägg om den obehagliga hanteringen av pojkar och synen på barns kroppar som kräver stympningen, barnen är orena inför guden.

Hur kan man säga att barnen är orena och tvinga människor och inbilla dem att man måste skära bort förhuden på pojkar för att en gud anser att det krävs för tillträde till guden?

En fruktansvärd människosyn och syn på barn!


“Muslimska förädrar och en imam berättar nu hur barn är orena såsom Gud skapat dem. Därför är de inte välkomna in i moskén utan omskärelse:

“I två år grubblade Naser Jamil och hans fru på hur de skulle göra för att deras första son skulle bli omskuren. Under tiden hann de få en pojke till.

– Vi hade inte råd att åka till vårt hemland eller Stockholm. Men när Abdullatif var fem månader fick vi hjälp av en vän. Han tycker det är viktigt att bevara religionen och betalade för båda pojkarna hos en doktor i Stockholm, berättar Naser Jamil.

I dag är Gamal och Abdullatif Jamil sex och fyra år gamla.

– För den lilla gick det jättebra att göra det lilla snittet. Det läkte på en dag. För Gamal var det lite jobbigare. Han hade ont och grät flera dagar. Det är bättre för barnet att bli omskuret tidigt, säger Naser Jamil.

Huruvida pojkarna skulle omskäras eller inte var ingen fråga.

– Det var självklart. Vår religion har som regel att man ska göra så här. Gud gör så det ska bli så bra som möjligt för oss. Det gäller också renlighet och sjukdomar, säger Naser.
Sundsvallsimamen Chaher Dirawi kallar det för familjeansvar.

– Det måste bli gjort. Alla löser det på något vis, för målet är renhet – tahara. När man kommer till moskén måste man vara ren både inuti och utanpå. Omskärelsen är en viktig del, för att det ska komma vatten på varje bit hud på kroppen när man tvättar sig.”

Källa, Sundsvalls Tidning lördag 1 augusti 2009:
http://st.nu/start/sundsvall/1.1236280″“

Orena muslimska barn inte välkomna i moskén, Muslimska friskolan


Kriminalisera könsstympning på pojkar omedelbart! Hur mycket argument ska behövas för att man ska skydda barn från övergrepp i vårt land i religionens och kulturens namn och från maktanspråken över barns kroppar som anses komma från en gud?
Mer att läsa:

Pojke omskuren mot moderns vilja, Hedersrelaterat våld

Muslimsk heder kräver könsstympning i Gambia, Hedersrelaterat våld

Mali: Women demand law against genital mutilation, Jihad Watch

Religionen går före barns rätt till sin kropp, Hedersrelaterat våld

Könsstympning av pojkar, inte omskärelse, Hedersrelaterat våld

En välfungerande familj könsstympar sina döttrar, Hedersrelaterat våld

En präst med pondus behövs!, Kulturvänster blir pophöger

Könsstympning och svenska myndigheter, Hedersrelaterat våld

Könsstympande föräldrar lever i väl fungerande familjer, Kulturvänster blir pophöger

Aids förhindras med könsstympning, Hedersrelaterat våld


Omskärelse av pojkar ska göras rätt, fp-politikern Birgitta Rydbergs blogg, där det finns många mycket initierade kommentarer att läsa med god information om risker med manlig könsstympning och om förhudens funktion.


Omskärelse av pojkar, hur röstade ditt parti?
, Affes statistikblogg

Omskärelse av pojkar, Rapport av ett regeringsuppdrag,(S2005/7490/SK)

Ett klipp från Rapporten sid 27-29

"Barnkonsekvensanalys av förslaget

Berörda barngrupper


De grupper som berörs är främst judiska, muslimska och många afrikanska pojkar. I princip gäller det samtliga pojkar i judiska och muslimska troende familjer. I icke praktiserande muslimska familjer berörs troligen ändå de flesta pojkar. I de afrikanska familjerna varierar sederna. I vissa afrikanska länder eller delar av länder omskärs de flesta pojkar oavsett religion. Vi uppskattar att det kan handla om cirka 3 000 pojkar per år som omskärs i Sverige.

Beslutet påverkar barn direkt. Det har betydelse både i nuet och i framtiden, eftersom det inte finns anledning att tro att omskärelse av pojkar skulle minska i omfattning under överskådlig framtid.

Konsekvenser av förslaget att erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder inom hälso- och sjukvården.

Positiva konsekvenser för barnets bästa

• Ingreppet kan göras under sterila förhållanden och med lämplig smärtlindring. Man skulle undvika traumatiska upplevelser för barnet.

• Antalet komplikationer som infektioner, blödningar, förträngningar m.m. skulle minska betydligt.

• Om komplikationer ändå uppstår kan föräldrarna uppsöka vården. Det har framkommit i intervjuer att man i dag många gånger inte vågar uppsöka vården vid komplikationer efter en illegal omskärelse, av rädsla för straff.

• Undersökning och diagnostik utförs före ingreppet. De pojkar som av medicinska skäl inte bör omskäras, som t.ex. har hypospadi eller andra avvikelser hos penis, kan identifieras och läkaren kan förklara skälen till det för föräldrarna.

• Möjlighet till återbesök vid behov.

Negativa konsekvenser för barnets bästa

• Barnets rätt att göra sig hört och få sina åsikter respekterade (artikel 12 BK) kan anses åsidosatt, men det är en värdering och kan diskuteras. Den negativa konsekvensen gäller generellt för omskärelser av pojkar som görs på icke medicinska grunder och inte bara enligt förslaget.

• Det finns alltid risk för komplikationer vid ett operativt ingrepp. Detta gäller generellt för omskärelser av pojkar, oavsett skäl.


Etiska problem

• Att tillåta omskärelse av pojkar utan barnets medgivande. Problemet är detsamma för omskärelse av pojkar inom den nuvarande lagens ram.

• Omskärelse av pojkar under två månader ges en särställning i gällande lag. Barn under två månader har dock samma smärtupplevelse som större barn, även om själva ingreppet är tekniskt enklare då barnet är litet. Ett spädbarn behöver exempelvis oftast inte sys.

• Ingreppet är inte medicinskt motiverat. Frisk vävnad avlägsnas och kan inte återställas med nu kända metoder. Även det här problemet är detsamma för all omskärelse av pojkar som sker på icke medicinska grunder.

Åtgärder för att minska risken för negativa effekter av förslaget

• Det är viktigt med information till vårdens aktörer om varför förslaget genomförs, eftersom bemötandet kan vara ett problem. Ett dåligt bemötande av föräldrarna kommer indirekt att drabba barnet. Det är nödvändigt med goda kontakter och god samverkan mellan vården och föräldrarna för att omskärelsen ska kunna ske på ett sätt som är säkert för barnet.

• Information till föräldrar och blivande föräldrar om möjlighet till omskärelse av pojkar inom hälso- och sjukvården, samt om varför man ska välja denna möjlighet. Information om vilka risker en illegalt utförd omskärelse kan medföra.

Intressekonflikter

• Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och övertygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition. Den beskrivna konflikten gäller generellt för omskärelser av pojkar som utförs på icke medicinska grunder och inte bara enligt förslaget.

Kostnader eller vinster för samhället, enskilda, särskilda grupper

Samhället


Vinster: Sjukvårdskostnaderna för komplikationer skulle minska. Vinsten i siffror är svårberäknad. Redan genom att några enstaka fall av svåra komplikationer skulle undvikas, skulle sjukvårdskostnaderna minska, eftersom de kan kräva plastikkirurgi och många vårdbesök.

Kostnader: Om landstingen skulle subventionera ingreppen via vårdavtal med t.ex. 2 000 kr/barn, skulle det kosta 6 miljoner om året för 3 000 ingrepp.


Enskilda:


Vinster: Det skulle totalt bli ett minskat lidande för pojkarna. Barnen skulle få färre komplikationer, skulle opereras med tillfredsställande bedövning och få komma på efterkontroll. De pojkar som nu opereras illegalt med bristfällig hygien och bedövning skulle slippa en traumatisk upplevelse. Föräldrarna skulle veta vart de skulle vända sig för ingreppet och även för eventuell eftervård, vilket skulle skapa en större trygghet för dem, och indirekt även för barnen.

Särskilda grupper:

Vinster: De berörda grupperna skulle känna större förståelse och acceptans från samhället för sina traditioner och sin religion.

Barns synpunkter

Vi har av etiska skäl inte särskilt samlat in barns synpunkter. Vi har intervjuat en muslimsk ungdomsgrupp. Ungdomarna framhöll i ännu högre grad än övriga hur viktigt det är att omskärelse av pojkar sker på ett medicinskt säkert sätt, på en sjukvårdsinrättning. De tyckte inte att det fanns någon konflikt om barnets bästa utan menade att barnets bästa är att växa upp i samhörighet med föräldrarnas tro och kultur. De manliga ungdomarna var tacksamma över att deras föräldrar hade valt att omskära dem som små.

Sammanfattningsvis talar barnkonsekvensanalysen för ett förslag om att kunna erbjuda omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder inom hälso- och sjukvården."


svd

5 kommentarer:

Sharmota & The City sa...

Paulina Neuding refererar till Sex & City miljonärers fetischer
istället för se verklighetens omskurna i Pakistan,Somalien
Kosovo,Afghanistan osv.
Dessa män kan inte kompensera sina brister som rika välpolerade Amerikaner.
Neuding visar hur priviligierade i Sverige totalt tappat kontakt med vanliga människor.

Nero sa...

Pojken stympas av Staten för att bli mindre kroppslig.
Sen i skolan gnäller statligt anställda lärare på att muslimska barn vägrar delta i sim & sex-undervisning!
Fortfarande inga politiker som ser orsak & verkan??

Ghamzeh sa...

Varför vill Judar i media att muslimer okså ska omskäras?
Varför vill Judar att t.o.m Afrikaner skall stympas?
På vilket sätt gynnar det Israel?
Har Israel en annan syn på manskroppen och konst än Europa?

Knute sa...

Det där tror jag inte på Ghamzeh, inte förrän du kommer med varifrån du tagit det. Förmodligen har du missuppfattat det. Judar vill ha rätt att omskära sin gossebarn, det har de kunnat göra utan större uppmärksamhet därför att de har duktiga läkare. För den skull tror jag inte de vill pracka på andra detta.

From Sweden with Grief sa...

Ghamzeh, jag har inte läst en enda artikel där judar anser att muslimer ska omskära sina pojkar, eller att de anser att afrikaner ska omskäras. Och var i mitt blogginlägg skriver jag att det skulle gynna Israel, det är nog snarare du som ska svara på den frågan, eftersom du tar upp en väldigt okänd frågeställning. Jag har aldrig sett det resonemanget, det måste vara något muslimskt eller väldigt okänt att staten Israel, som jag förmodar du menar, skulle vinna på den muslimska omskärelsen. Eller vad menar du?

Och vad gäller judendomen och konsten så är jag inte insatt i den, vad har den med omskärelsen att göra? Jag förstår inte den kopplingen, är det återigen något muslimskt där man sammankopplar konst med omskärelse. Eller att den manliga kroppen är oren, barnens kroppar är orena och inte får avbildas, eller, jag hänger inte med!

Det var en väldigt svårtolkad kommentar med totalt okända frågor och funderingar som härrör från tankegods jag aldrig kommit i kontakt med innan.

Är just omskärelse israeliskt, inte enbart judiskt, inte en aning. Men de judar som omskär anser förmodligen att den manliga kroppen ska renas inför guden likaväl som muslimer anser detta, och att man ska utföra könsstympning på pojkar, annars skulle man väl inte göra det, eller? Det är inget jag stödjer, jag anser att barn ska vara ifred från sådana övergrepp.

Skicka en kommentar