torsdag 27 augusti 2009

Varför unga svenskar måste arbeta i Danmark och Norge

"Ungdomar skarvar oftare med sanningen än äldre när de söker jobb. Manpowers vd Peter Lundahl är inte förvånad -  När arbetslösheten går upp är det förståeligt att många frestas att extrapolera sina förtjänster i sin iver att komma till en intervju." DN

Sverige ligger i topp, Danmark tillhör bottenskiktet – när det gäller europeisk ungdomsarbetslöshet.

Sverige har över 30 procent ungdomsarbetslöshet medan Danmark ligger under 10 procent.

Skillnaden går inte att förklara enbart med den ekonomiska krisen eftersom den drabbat båda länderna. Förra året invandrade 100.000 människor till Sverige, i år väntas ännu fler.

Men det är väl svenska politiker och journalister för finkänsliga för att dra upp som orsak. De vet säkert att sådant är tabu att prata om.

Läs mer: Ett försök att ge svar på tal

0 kommentarer:

Skicka en kommentar