måndag 17 augusti 2009

Kulturrelativisering å det grövstaJag har lånat ett blogginlägg från Tant Elisabeths blogg som gör mig 'heligt förbannad'. Nu är det tydligen dags för muslimer att ta bladet från munnen och verkligen slå ett slag för sin kultur genom att man försöker blanda bort korten och göra svart till vitt. Muslimer ska inte integreras i det svenska samhället, de ska ha sin egen kultur och sina egna begrepp, det är alldeles tydligt.


Enligt hederskulturen är det kvinnan som bär ansvaret för mannens sexualitet och mannens heder sitter mellan kvinnans ben, och flickors och kvinnors oskuld är hårdvaluta i dessa kretsar.
Brott mot hedern är ett normbrott och ett brott mot hedersbegreppet i MENA-länderna, där främst flickor och kvinnor straffas med så kallat hedersrelaterat våld, i vissa fall unga män.

Visst kan, som sagt, unga män också råka ut för ett straff om han anses ha brutit mot hedern, men det handlar ofta i sådana fall om att han misstänkts ha talat med en eller hållit en kvinna i handen, en kvinna som inte är lovlig för honom. En makaber social kontroll som bygger på en enorm ojämställdhet mellan kön och klasser inom klansamhället och inom islam. Och mäns så kallade hedersbrott tas enormt sällan upp och männen mördas och misshandlas mycket sällan, de frias snarare av imamer och andra byäldste då det är kvinnan som 'är ansvarig för sexualiteten' inom islam.

Hederskulturen har inget gott i sig, det finns ingen nåd, utan skammen måste tvättas bort med olika våldshandlingar. Direkt då brottet mot hedern uppdagats, eller senare då klanledaren anser att tiden är lämplig. Det handlar inte om att mannen blir en martyr och står för handlingarna själv, det är en lagarbete. Visst kan klanen utse en person som ska genomföra våldshandlingen, men det innebär att denne blir en aktad person.

Simon Ekström skriver i sin rapport 'Vad mord vill säga', i Hedersmord: Tusen år av hederskulturer:

"Genom mordet iscensätts hedern som något som finns och som måste försvaras. Straffet mot överträdaren återupprättar förövarens heder i samma ögonblick som dödandet av offret blir allmänt känt. Mordet gör kort sagt mördaren hedervärd på samma sätt som prästens ord gör de trolovade till äkta makar.

Omvänt är det offrets tidigare görande, offrets vägran eller påstådda ovilja att anpassa sig efter de krav som hederslogiken pekar ut som legitima, som skapat den situation som familjen nu har att hantera, det ”problem” som måste lösas."

"Våldet är ett budskap som kablas ut till familjens och gruppens alla individer. Övriga kvinnor och män ska veta vad som kan vänta den som inte anpassar sig efter den ordning som hedersmordet strävar efter att stadfästa."

"Därmed tydliggörs till sist även hedersmordets karaktär av svar på tal. Det som dödandet förmedlar till de berörda är att den kosmologi som hedern ingår i fortfarande är att räkna med.
I en värld som präglas av globalisering och en omfattande transmigration är detta ett förhållande väl värt att beakta.

Som en både kraftfull och strategisk ritual visar det iscensatta hedersmordet att traditionen ännu är vid liv, att de nya influenserna inte ska överskattas, och att etablerade genusordningar och auktoriteter fortfarande ska respekteras."

Hedersmorden normerande funktion, Hedersrelaterat våld

Det är inget vi ska omvärdera, eller se som något gott och det är bedrövligt att man relativiserar och förvränger begreppet heder och kommer undan med det i Sverige, då med anklagelser om att det är 'Sveriges fel' att hedersmorden uppkommer.

Hederskulturen och hedersmorden finns överallt i hela världen där muslimer finns. Och individer är själva ansvariga för sina handlingar. Eller?

"Varför mördar man sin egen dotter i hederns namn? För att ta reda på det har Emre Güngör träffat några av de mest ökända hedersmördarna i Sverige. Och han har kommit till slutsatsen att det är dags att tänka om när det gäller det nedsvärtade begreppet. – Hederskultur är i grunden något positivt.

För fyra år sedan startade han organisationen Sharaf hjältar med det uttalade målet att göra hedersvåld till en mansfråga. Hans grundidé är att det är männen som måste förändras för att man ska komma till rätta med det hedersrelaterade våldet och Sharaf hjältar fångar in och utbildar unga killar med rötter i olika kulturer där hedern är central, och lär de blivande fäderna att behandla kvinnor med respekt.

I höst kommer boken ”Varför mördar man sin dotter” ut, som bygger på intervjuerna med Fadime och Pelas fäder.

I alla tre fallen förnekar mördarna att det är hedersmord, de säger att det är media som målar upp den bilden, säger Emre Güngör. Hans analys är att mördarna hellre blir personliga martyrer och tar på sig ansvaret själva. Hellre det än att hela kulturen ska stå i skamvrån.

Emre Güngör säger också att alla tre morden inträffade på grund av att samhället misslyckats med integrationen. Exempelvis hade Fadimes far bott över tjugo år i Sverige utan att lära sig svenska.

Förutom en misslyckad integration så missade samhället också att ta hand om de utsatta flickorna när de sökte hjälp. Alla tre flickor hade flytt från sina familjer, men återvände hem till vad vi kallar en förtryckande miljö där de till slut fick betala med sina liv.

Det är inte en långsiktig lösning att skydda flickor från sin släkt. Vi måste hitta medlingsmetoder så att det går att leva sida vid sida. Vi måste erbjuda ett skydd som bygger på att man kan ha fortsatt kontakt med familjen.

Sedan finns det en sak som Emre Güngör anser är viktigt. Hedersbegreppet måste omdefinieras i Sverige. För hederskulturen i sig är inte något som är fult och ska inte försvinna. - I grunden finns det en positiv syn på människan och familjen. Det handlar om att man ska vara en hederlig människa."

En hedersmördares tankar, Tant Elisabeths blogg


Artikeln i tidningen Dagen; Hur tänker en hedersmördare? som är en intervju med författaren Emre Güngör som försvarar hedersbegreppet mot den svenska synen på heder.


Uppdatering:

"Det är en klyscha att hedersmord hänger ihop med islam, att det är religiösa män som gör det. Ingen av dem vi intervjuat var speciellt religiös. Jag hoppas att boken ska bredda folks syn på vad heder är. Det finns positiva sidor i hedersbegreppet, och männen är också offer för ett system, säger Nima Dervish som önskar att de som accepterat hederstraditionerna ska inse de destruktiva sidorna."

Nya böcker låter männen förklara,
SvD

Mer läsning:

"Mannens heder sitter mellan kvinnans ben" är ett vanligt resonemang i samband med dessa våldsbrott, och det är svårt att förstå att det är kvinnor som ska bära skulden och också drabbas av våld för att sona en slags skuld som har uppstått då hon anses ha brutit mot olika mer eller mindre uttalade normer i dessa människor liv. Förövarna säger själva att det är deras religion, tradition och säkra övertygelse att de genom att förvisa eller döda den som anses ha brutit mot en "hedersnorm", och då är "skulden betald". "Problemet är över", som Fadime Sahindals pappa sa då han skjutit sin egen dotter i åsyn av sin maka och Fadimes mor och hennes systrar. Under utredningen och rättegången kom det fram att det inte handlade om en konflikt mellan honom och dottern, det handlade om hela släktens beslut att Fadime hade en skuld till dem att sona."

Är detta heder?, Hedersrelaterat våld"Behov av olika perspektiv” redogör för att hedersvåldet handlar om att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet. Inom hederskulturen är familj, släkt och klanens betydelse större än den enskilda individen, tillvaron säkras genom tillhörigheten till klanen. Flickorna är de mest underordnade i dessa hierarkier, vuxna kvinnors plats är beroende av mannens status. Klanens normsystem gäller och ska efterlevas. Att jämföra med det svenska samhället, där vi tillåts vara individer och har ett statlig system där vår överlevnad säkras på en mängd sätt, även ekonomiskt (4), (5).

5:6 Under rubriken Organiserad brottslighet vill Metropolitans Police Service i London att hedersrelaterat våld ska räknas som organiserad brottslighet med tanke på dess art, att “brotten oftast är noga planerade av en grupp människor och alla har sina speciella uppgifter, t.ex. att vakta, förfölja, planera, hålla tyst och agera som gärningsman" (26).
Även svenska polisen har en grundsyn där man anser att våldet bygger på hedersbegrepp och på klanstrukturen. Man studerar de hierarkiska strukturer som de olika familjerna delas in i. Hur släktskapet ser ut och var kvinnor placeras in i dessa klaner. Detta anser man har betydelse för vem som blir utsatt och vem som utför olika former av förtryck och kanske också mord (27)."

Analys av polisens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld, Långt och Läsvärt


"Enligt forskarna Lynn Welchmann och Reem Abu Hassan, som studerat hedersvåld i Mellanöstern, är inte alla hedersrelaterade mord och allt hedersrelaterat våld noga planerade handlingar, de kan ske hastigt, som knivmord, hängningar, syraattacker, förgiftningar med flera vidriga varianter, då någon är "påkommen med ett brott mot hedern". Det finns reglerad lagstiftning för hur dessa handlingar, i våra ögon hastiga brott, ska ge straffrihet för förövaren vid rättegång i domstol, och att det också kan anföras som skäl om strafflindring. I vissa fall låter polisen byborna ta hand om rättsskipningen, trots att det i vissa länder finns lagar mot hedersrelaterat våld (Welchmann & Hossain 2005, s. 201).

Ibland tvingas offren, skyldiga eller inte, betala bötesstraff för det brott mot hedern de anses ha begått, även om de själva blivit hårt straffade för det redan innan med olika former av hedersrelaterat våld (Welchmann & Hossain 2005, s. 172)."

Hedersrelaterat våld i ett Mellanösternperspektiv Långt och Läsvärt

Mord, en rättighet!, Leffes blogg


Mer på bloggen Hedersrelaterat våld:

Johansson Kenneth (red), Hedersmord: Tusen år av heders-kulturer. (Elektronisk) Lund: Historiska media
Hedersmordens normerande funktion

Har hedersmord funnits i Sverige?

Viktigt att få leva i både den gamla och nya kulturen

Försvarstal i domstolar i Libanon

Autentiska rättsfall i Egypten

Rättvisa i irakiska Kurdistan

Strafflindring om offret begått ett brott mot hedern

0 kommentarer:

Skicka en kommentar