onsdag 12 augusti 2009

Så kan det gå

Från Det Logiske Snit:

Bysans var den främsta fångsten för profeten Muhammed. Själva centrum för kristendomen och tidens största makt. Hans största konkurrent. Före sin död hade han lovat att de "heliga" krigare som deltog i jihad mot Bysans skulle få alla synder förlåtna. För att inte tala om att om de dog som martyrer väntade den vanliga belöningen, och för att inte tala om alla vackra kvinnliga slavar, guld och rikedom som väntade. [...]

Det tog över 800 år att ta Konstantinopel. Men som profeten profeterade skulle det lyckas att ta hela världen. Det finns inget nederlag i islam, det finns allahs vilja, och om allah inte vill ge muslimerna seger nu, så måste de samla nya krafter och försöka igen, för på en tidpunkt när det passar allah kommer han att ge dem seger, islam är fatalism och tro på profeten.

Från Mission Xp:

"Islamiska strateger har inte kunnat undvika att notera att västerländska samhällen har visat sig ovilliga att försvara sin kultur, varför de också sätter in sina huvudsakliga attacker här", skriver danskarna Lars Hedegaard och Mogens Camre i en ny bok 1400 års krigen. Den analyserar den muslimska krigsteorin, strategi och taktik i dess fulla omfattning. Militärt, teologiskt, historiskt, psykologiskt.

Man visar hur dåligt förberett Väst är inför det nya Jihad, som är långt mer sofistikerat än tidigare islamiska erövringsförsök. Författarna visar också att även om islam är en skicklig och beslutsam fiende, så har vi fortfarande handlingsalternativ, om vi vill avvärja det öde som historiskt har drabbat alla andra icke-muslimska befolkningar, som lagts under islams diktat.

Om EU och Väst inte snart vaknar upp, kommer det till sist att innebära frihetens slut.

Boken 1400 års krig om islam är en text vi skulle sända till våra respektive riksdagsledamöter med önskan om god fortsättning på ordförandeskapet i EU.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar