torsdag 27 augusti 2009

Myndigheternas märkliga beslutsmotiveringar

Bilden illustrerar den nutida latinamerikanska massinvandringen till USA.

År 1924 infördes en invandringslag där varje nationalitet hade en invandringskvot på 2 procent. Lagen gav USA ett andrum under vilket det överskott man mottagit kunde amerikaniseras.

1965 utdömdes lagen som rasistisk och kvotbestämmelserna slopades. Oro för en övervikt fattiginvandrare från underutvecklade länder avfärdades som orealistiska. Nu vet vi att oron var synnerligen befogad.

Finns det några lärdomar för Sverige att hämta av detta? Först och främst att syna "flyktinginvandringen", eftersom 95 procent av de som kommer inte är förföljda i egentlig mening och därför saknar asylskäl.

Paradoxalt nog behandlas kristna som flyr från förföljelse i islamiska länder likadant som muslimer. Myndigheterna borde ta sig en ordentlig funderare över om den invandringsindustri de byggt upp verkligen är god i moralisk mening.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar