söndag 15 mars 2009

Svenska kyrkans självmordsprojekt

Saxat ur Svt:s tv-tablå 2:a advent 2008:

“10.00

Gudstjänst

Multireligiös klimatceremoni i Uppsala Domkyrka. Sammandrag från klimatkonferensen i Uppsala, vilken ärkebiskopen Anders Wejryd sammankallat till. Flera representanter från de stora världsamfunden medverkar i en gränsöverskridande ceremoni som vill värna vår och jordens gemensamma framtid."

I inledningen till programmet talade biskop Anders Wejryd om “Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn?” och menade att även religionerna kan och ska ta ansvar för frågor om bland annat miljö och att bristen på mat gör att människor flyr.

Han menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära....

Det låter lagom flummigt och snällt, men faktum kvarstår:

“Den som vill försöka reformera islam till en tolerant och kärleksfull ideologi kommer att få hitta på helt egna verser. Det finns inga verser som predikar medmänsklig kärlek.“

Det som är grunden i den kristna tron, kärleken till sin nästa, broderskärleken, saknas alltså i islam.

“Då återstår en enda luddigt kvasi-universell vers om kärlek. En vers om att muslimer skall skänka det de älskar till välgörenhet. Men även denna faller eftersom islamisk välgörenhet går till andra muslimer.“

Den som letar efter kärlek, tolerans och medmänsklighet i koranen får leta någon annanstans.

Fruktan och lydnad är vad Koranens Allah kräver.

Källa Statistik: Bill Warner, Center For Study of Political Islam. Frontpage Magazine

Koranen saknar verser om medmänsklig kärlek, I Mitt Sverige


Även om Anders Wejryd lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära, kan man tydligen samla alla under samma tak. Det går visst alldeles utmärkt i dhimmilandet nummer ett, och detta för svenska skattepengar!

“Om tre år kan församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm byggas ut med en moské. Detta om det nystartade unika projektet att skapa ett ”Guds hus” blir verklighet.”

“Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden i området under ett och samma tak. Svenska kyrkan och katolikerna skulle dela på en ändamålsenlig gudstjänstlokal i det ombyggda församlingshuset. På församlingens mark skulle sedan en moské byggas till. Också råd- och stödcentret Källan skulle inrymmas i lokalerna. På ett gemensamt torg skulle alla kunna mötas.”

Källa, Kyrkans Tidning onsdag 14 januari 2009.

Kyrka bygger ut med moské, Muslimska friskolan


Att inbilla sig att man kan samarbeta med en religion vars heliga text bygger på en aggressivt repressiv misogyni är ofattbart. Just de arbetsuppgifter man har inom kyrkan är ofta känsliga och nu ska man kunna lära sig av varandra. Vad ska svenska kyrkan lära sig av en religion, kultur och religiös lagstiftning som tillåter mannen att slå sin fru och där kvinnor och barn har en orubbligt given plats i systemet?

Polis och sociala myndigheter som har rätt till myndighetsutövning möter en så svår problematik att den ofta är olöslig då islam inte fungerar i vårt svenska samhälle. Och nu inbillar man sig inom svenska kyrkan att man kan lära sig samarbeta med ett system som skapar så mycket problematik? Att man ska skapa fred och samförstånd inte bara mellan religionerna utan också i andra sammanhang.

Jag känner en djup sorg över att svenska kyrkan säljer sig själv och man kan inte ens kalla sig för svenskarnas kyrka längre. Man sviker det svenska och tvingar in oss i ett religiöst och socialt mörker som vi aldrig sedan kommer att ta oss ur fredligt, eftersom islam aldrig släpper det grepp det får eller tar sig med våld. Det grepp det får över enskilda individer och de samhällssystem det undergräver och splittrar och slutligen övertar helt.

Varför avskyr svenska kyrkan sin kristna tro så mycket?


“Vi jobbar utifrån en gemensam tro på varje människas orubbliga värde, säger Pernilla Landin, projektledare för Källan.

Källan vänder sig till personer som lever i nöd och utsatthet, socialt eller existentiellt. Det kan handla om råd och stöd i familjekonflikter, eller stöd i relation till olika myndigheter. Syftet är att främja integration, minska social utslagning och vara ett fredsprojekt.

Det är viktigt att vi lyckas med Källan, vår framgång kommer att påverka andra, både i Sverige och i andra länder. Vi lever i en värld där det blir allt viktigare att samverka för att förebygga sociala och religiösa konflikter. Vårt samarbete skapar jordmån för sann gemenskap och banar vägen för samarbete inom andra områden, säger Awad Olwan, imam i Muslimernas Förening i Nacka.”

På måndag suddas gränsen mellan kyrka och moské ut,
Muslimska friskolan


Tack till bloggarna Muslimska friskolan och I Mitt Sverige för uppgifter som jag smidigt kunnat använda mig av!

Läs också:

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågorna

Burka säkrar kvinnans heder på lärarutbildning

Genus-Jihad

Muslimfeministisk agenda

Halal-tv skymfat

1 kommentarer:

Anonym sa...

Svenska kyrkans självmordsprojekt är verkligen rätt rubricering.

Eller de väljer kanske självmord hellre än att bli mördade:

En kristen pastor som i sin gospelshow i brittisk TV haft intensiv debatt med muslimer har blivit brutalt attackerad av tre män som slet av honom hans kors och hotade: “Om du går in i studion igen, bryter vi dina ben”

http://erixon.com/blogg/?p=2418

Skicka en kommentar