torsdag 5 mars 2009

Muslimer i Sverige väljer sharia

“Kontraktet innehåller en överenskommelse om en summa pengar eller en gåva, som ska betalas ut till kvinnan ifall paret skiljs. Därför är mannen inte alltid särskilt intresserad av att skilja sig muslimskt, trots att tingsrättens dom ligger fast.

Så länge det inte finns något intyg från en imam om skilsmässan, behöver inga pengar betalas ut, men kvinnan kan heller inte gifta om sig och en rad andra problem uppstår i kontakten med hemlandet och inom det egna nätverket i Sverige.

Adly Abu Hajal visar en stor samling pärmar i sin bokhylla från tjugo års arbete med liknande fall. Det rör sig om dokument från hundratals tvister som arkiverats tillsammans med de brev från polisen, socialtjänsten och privatpersoner från hela Sverige som tagit kontakt för att be om hjälp. Problemet är med andra ord välkänt.

Björn Serrander, rådman på Malmö tingsrätt, menar också att man länge känt till att muslimska skilsmässor får genomgå dubbla processer. Men det är väl som det är med det, säger Björn Serrander.

Är det någonting som tingsrätten ska se över?
Nej, så vitt jag vet finns det ingen diskussion i den här frågan.”

Sverige den bästa islamiska staten, Skånskan

Men detta kan förmodligen inte uppröra alla muslimska kvinnor då denna muslimska organisation har en separatistisk syn på islam kontra det svenska samhället, och den svenska lagstiftning som jag anser skyddar kvinnor.

Det är inte heller den svenska kyrkan som sköter äktenskapslagstiftningen i Sverige, som man verkar uppfatta det. Vi har en äktenskapsbalk i Svea Rikes lag, som är politiskt framtagen och beslutad i demokratisk ordning.

Målsättningen man har i denna organisation handlar mer om att skydda muslimer från det svenska samhället, än att verka för integration.

Saxat från http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

"I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften
Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam.
Ge ut tidningar för att kunna sprida information om Islam.
Skaffa Halal (tillåten) mat till muslimerna. Det är därför viktigt att alla muslimer enas och lägger sina olika politiska åsikter åt sidan så att alla hinder avskaffas som kan leda till splittring mellan muslimer och deras stater, samt att alla muslimer i Sverige måste ägna sig åt att arbeta för Islam i Sverige i första hand.

De islamiska församlingarnas målsättning
Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.
Att aktivt inbjuda till Islam.
Att sprida information om Islam.
Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor."

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våld


Även den svenskutbildade juristen Cherin Awad från Halal-tv anser att Guds lag, d v s sharia står över människors lag. Nedan saxat från mitt blogginlägg här den 17 december 2008 med rubriken Halal-tv skymfat, som en reflektion på att de tre muslimska kvinnor som hade huvudrollen i Halal-tv ansåg att de var "muslimska feminister" och att de hade blivit illa hanterade av svenska medier.

"De menar i artikeln att de är glada över att få bo i ett demokratiskt land, men att ha islam och profeten Muhammed som förebild är knappast en förebild för demokrati som en normalfuntad svensk vill ha den. Och egentligen anser inte Cherin Awad att islam är demokrati då hon vid ett tillfälle har sagt att en modifierad sharialag är bra för muslimska kvinnor. Cherin Awad är jurist, utbildad i Sverige och kan ändå anse att sharialagen, måhända något modifierad, ska gälla i Sverige. För en viss grupp människor. Det är obegripligt att hon ens tar orden demokrati och jämställdhet i sin mun och nu också skriver dem i DN, som om hon stod för de värden vi har i Sverige! Är det framtidens muslimska svenskutbildade jurister, som skriver om våra svenska lagar så de passar muslimer?

Halal-tv skymfas i medierna, DN

Det är ingen liten modifiering som behövs av sharialagarna, hela tanken bakom sharia är så kvinnofientlig och kvinnoförtryckande att jag inte kan förstå hur moderna unga svenska kvinnor ens funderar över profeten Muhammed som förebild och över sharialagars införande i Sverige. Cherin Awad har också sagt att måste hon välja, väljer hon sharialagarna. Det säger allt om en kvinna som påstår sig vara svensk och för jämställhet.

Cherin Awad, sharialagarna och verkligheten, Hedersrelaterat våld"


Läs gärna också Muslimfeministisk agenda,


9 kommentarer:

LP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LP sa...

Problemet är att muslimer som tex Cherin Awad,Adly Abu Hajal mfl uppskattar det svenska samhällets frihet. Man kan här ta ut svängarna ordentligt i skydd av religionsfriheten och man skyddas även från kritik av DO. Bättre grogrund för att islamisera ett i grunden och historiskt ickeislamskt samhälle, kan knappast ges.

Detta förstår inte mångkulturalisterna. De tror att islam är en religion och kanske ett kulturellt inslag.

Awad tror säkert, liksom flera andra muslimer, att vår demokrati är det bästa systemet - näst efter fullt genomförd islamisk teokrati med sharia. Hon menar säkert att islam är både demokratiskt och jämställt. Jag har läst hundratals, företrädesvis unga, muslimer som pga historielöshet, obildning, hjärntvätt och naivitet, köper lögnerna om islam som ett feministiskt och demokratiskt alternativ bland världsreligionerna.

Om de varit mera upplysta skulle de förstå att islam snarast tillhör de som är "sämst i klassen" när det gäller de frågorna. Man lever på gamla "sanningar" som cementerats genom århundradena. För övrigt samma infantila och förnekande resonemang som vänstern för ang sina idéer. Det är väl därför de finner varandra så väl i sin strävan att slå sönder det fria samhället och införa islamistisk resp kommunistisk diktaur där individen lever i reglerad underkastelse.

From Sweden with Grief sa...

Ja, det är obegripligt att man anser att familjepolitiken ska bedrivas med sharia, för den lagen går emot alla andra lagar i vårt mer jämställda Sverige. Jag fattar inte att kvinnor böjer sig under en lag som reglerar hur mycket mannen får slå henne, då vi har en svensk lag som säger att det är förbjudet att slå. För att bara ta ett exempel av vad sharia har att bjuda på.

Alltså, om man bara ser på den delen av sharia så är "familjedelen" av sharia direkt emot den svenska lagstiftningen. Feminismen öppnade upp familjen för att kvinnors och barn rättssäkerhet skulle öka, att mannen inte fick vara den som styrde familjen, men sharia är tvärtom nu. Man låter mannen styra familjen och det är också mot den svenska lagstiftningen. Jag förstår inte att inte våra svenska lagstiftare struntar i detta.

Polisen och sociala myndigheter får som sagt problem genom att man inte bryr sig och jag har sedan förra våren drivit bloggen Hedersrelaterat våld just för att belysa denna problematik. Men det känns som att arbeta i motvind, för det finns nästan ingen stöd från feminismen, inte heller som sagt från lagstiftarnas sida.

Även om man inom länsstyrelserna är medvetna om att man inte ska ge medel till organisationer som inte är jämställda mellan man och kvinna så vet man om att det delas ut mängder med sådan medel från alla håll i Sverige. ABF exempelvis, även vissa projekt som länsstyrelsen ger medel till är inte helt jämställda.

Jag skulle kunna jobba dygnet runt med detta, men jag känner mig ofta väldigt ensam i min kritik och jag får mycket mothugg av både muslimska kvinnor, men också av så kallade feminister som anser sig stå på utsattas sida. Muslimer skyddas med näbbar och klor av de flesta och det är mig en ständigt gåta!

LP sa...

UltraV

Att de sk "feministerna" inte talar ur skägget angående detta problem, beor ju som du vet på att de identifierar problemet som en del av ett klassproblem. Detta gör de eftersom de nästan alltid är vänsterorienterade politiskt och därför önskar att se alla problem som just klassproblem. Därför kan också stenkastarvänstern utan att blinka rycka ut till salafisternas försvar när de vräks ur sin moské/indoktrineringscentral på Rosengård. Detta trots att salafister står för mycket som den gamla vänstern alltid tagit avstånd från.

När det gäller de muslimska kvinnorna tror jag att deras oförmåga att ta till sig kritiken mot islams kvinnosyn, beror på många olika saker.

Dels obildning - man är historielös och vet inget om kvinnohistoria och vilken kvinnokamp som förts i Sverige och i hela västvärlden under lång tid. Man är bortskämd med att tro att det sekulära grundtillståndet där kvinnan trots allt räknas som en fullvärdig människa, är något självklart. Man har hela tiden denna säkerhet i ryggen och islam kan bli en rebellisk handling mot det välordnade och jämställdehetsivrande Sverige som inte är lika "innerligt" och "spännande". Detta gäller nog oftast unga fd svenska konvertiter. Vilket brutalt uppvaknande man har att vänta om den dag kommer då islam är infört fullt ut och det inte finns några svenska män kvar som har en annan kvinnosyn än den patriarkala islamska.

Internaliseringsproblemet är nog störst bland de muslimska kvinnor som är födda och uppvuxna i länder där islam länge varit starkt. De kan helt enkelt inte se saken från ett annat håll. Jag har själv exempel på hur detta kan fungera när man krockar med en ickeislamsk kvinno- och världssyn.

Ytterligare en orsak kan vara instinktivt försvar av det som är hemtamt och bekvämt, och omvänt en rädsla för det okända. Samma kategori som ovan borde vara de som lider mest av detta problem.


Feminismen i SVerige idag är generellt sätt inte intellektuellt hederlig. Man tar inte konsekvensen av sina åsikter då det gäller främmande kulturer och islam. Man är för feg för att stå för det man säger sig tro på, men gör som sagt också en felbedömning då det gäller frågan om var grundproblemet ligger. Man tror att det är en klassfråga, när det egentligen är en ideologisk fråga som handlar om att den patriarkala ordningen är inbyggd i ett orättfärdigt system, nämligen islam.

From Sweden with Grief sa...

Ja, kanske det, men den "gamla feminismen" analyserar ju patriarkatets konsekvenser oavsett klass. Det är väl vi gamla och medelålders tanter som fortfarande försöker påverka, men vi är kanske för få......

Anonym sa...

Jag vet inte, är ni inte lite väl konspirationsteoretiska på något sätt?

Hur kan ni få för er att svenskar vill bli muslimer som inte ens har lust att gå i kyrkan?!

Svenskar är väldigt ickereligiösa när det kommer till organiserad religion. Att gå till fredagsbön skulle ju innebära att man missar Let´s Dance plus att man inte kan hämta på Pelles hockeyträning. Dessutom är det ju fett pinigt liksom....

Svenskar är lite skåpreligiösa till mans, naiva barnatroister eller "tror på något" som de aldrig i helvete skulle våga definiera som en slags gud!

Lägg av att lalla, rättshaverister, islam har ingen chans i Sverige, lika lite som kristendomen har det.

Knute sa...

Det verkar som om Nicklas inbillar sig att det handlar om att svenskar i stor skala skulle konvertera till islam. Rena skuggboxningen för att slippa försvara varför så många aktivt eller passivt underlättar islamiseringen av Sverige.

Anonym sa...

sjukt det dära med att man måste skydda och respektera islam och ge alla muslimer rättigheter.

hur kan man då skydda dem och inte på samma gång se till att Islam expanderas i svergie eller att Islam får en starkare ställning hära väst och kan infiltrera statliga organ och media och det offentliga.? går det att göra både och utan.?

citat:

att sprida kunskap och ge ut tidnigar om islam.!

brukar annars kallas för (missionering.)

Anonym sa...

Alla dessa korrekta kommentarer uppskattas och värderas.

Vad är det med oss Svenskar som Folk, tappade vi ryggraden för länge sedan ?

Herre Gud i den Nordiska Himmelen , vad har vi gjort och vad skall vi göra nu ?

Skicka en kommentar