fredag 20 mars 2009

Skillnaden mellan frihandel och fri invandringArgumenten mot fortsatt massinvandring från framför allt tredje världen är så många, att alla partier från vänster till höger borde kunna finna något argument emot.

Jag vill här ge nyliberaler en räddningsplanka.

Nyliberaler är i de allra flesta fall för fri invandring. De tror på frihandel och fri rörlighet mellan nationer. Ofta menar de att båda dessa saker förutsätter varandra och hänger ihop.
Vilket är ett iögonfallande tankefel.

Varor konsumeras och försvinner, till skillnad från människor. Varor kräver inga skolor, ingen sjukvård, väldigt lite (om några) skattemedel för att fungera.
Varor har ingen religion, som kräver respekt. De ingår inte äktenskap, inte ens med kusiner.
De blir inte förolämpade om någon hävdar att Coca Cola är bättre än Pepsi. Cheferna på Pepsi kanske blir det, men de utfärdar ingen dödsdom mot den som hävdar att "things go better with Coke".

Vidare röstar inte varor. De avgör alltså inte vilken regering vi får. Invandrare röstar emellertid till övervägande del på vänsterpartier, även i USA, om man nu betänker att demokraterna där ligger till vänster om republikanerna.
Med tillräckligt stor invandring blir en borgerlig och nyliberal valseger omöjlig.

Vi må också kasta en blick bakåt i historien och fråga oss varför kapitalismen uppstod i Europa och USA?
Varför inte i Kina, Japan, Iran eller någon annanstans?
Faktum är att kapitalismens framväxt är intimt förknippad med reformationen och protestantismen. Speciellt kalvinismen.

Ur denna miljö och de värderingar som där rådde, uppstod den fria företagsamheten och tron att framgång i affärer och ansamlandet av förmögenheter var ett uttryck för Guds stöd för denna samhällsordning.

Detta visar på det kulturella fundamentet eller överbyggnaden för kapitalismen.
Ett samhälle som i tilltagande grad via kontinuerlig massinvandring blir mer och mer mångkulturellt, kommer att tränga tillbaka den protestantiska kulturen i västeuropa och Nordamerika, och därmed den etik som legat till grund för fri företagsamhet.

* * *

Kan en diktatur vara en marknadsekonomi? Förutsätter inte en marknadsekonomi för att fungera ett fritt utbyte av information om ekonomi och om politiska beslut och dess effekter?

Gynnar eller missgynnar invandring från muslimska länder och hederskulturer med kusingifte ett fritt informationsutbyte eller tvingar det fram hänsyn till kulturellt ömma tår?

Man kan fortsätta så här i evighet.
Man kan byta spår och se på invandring ur en socialliberal/socialdemokratisk synvinkel och finna ännu fler skäl emot.

Det finns inga bra skäl för massinvandring av lågutbildade från mycket annorlunda kulturer. Det finns inte ens bra skäl för massinvandring av högutbildade från kulturellt likartade kulturer.

Som finansjournalisten och tidigare redaktören på Forbes, Peter Brimelow, påpekat, så är den främsta motorn i ekonomier inte befolkningsrelaterad utan tekniska innovationer.

Brist på arbetskraft driver upp löner, förvisso, men import av arbetskraft via invandring får indirekta verkningar på ekonomin som är negativa, eftersom antalet barn och pensionärer samt sjuka och arbetslösa som måste försörjas ökar. Det blir ett nollsummespel. Man importerar arbetskraft för att täcka brister, men eftersom invandrare ofta för med sig fru och barn (och många barn) så täcker de bara befintliga vakanser, men skapar nya via att deras många barn behöver dagis, skolor, sjukvård.

Invandring skapar dessutom en befolkningstillväxt som kräver bostadsbyggande och nya vägar och annan ny infrastruktur (el- och vattenförsörjning), som finansieras med en minskad bas skattebetalare.
Detta leder till ökad markexploatering och eftersom mark är en bristvara, så driver det upp markpriser och bostadspriser. Förutom att grönområden skövlas och luften försämras av en tillväxt av avgaser.
Ovanpå att färre skattebetalare i förhållande till befolkningen som helhet skall försörja fler. Detta är vad som redan inträffat i Sverige och jämförbara länder, t ex USA.

Sedan kan man ju fundera över varför vi med dagens växande arbetslöshet bland alla yrken, måste importera arbetskraft?
För att täcka arbetskraftsbrist? Vilken arbetskraftsbrist? Skall de som ständigt går ut i arbetslöshet nu aldrig få komma tillbaka till yrkeslivet?

JEAN MOULIN

Rajaniemi: arbetskraftsbrist

0 kommentarer:

Skicka en kommentar