söndag 29 mars 2009

Hur läsa Koranen?

En viktig förutsättning för att integrera muslimer i väst är att de lär sig att läsa Koranen som en öppen bok. Koranen läses i dag på ett sätt som gör att de avlägsnar sig från världen omkring dem, säger Hein Heinsen:

"Kanske västvärldens kulturella styrka härrör från treenighetsdogmen. Förhållandet mellan en Gud och de tre: Fadern, Sonen och Anden, kommer aldrig att lösas.

Och blir det inte heller i Bibeln. Härav kommer en dialogisk läsning. Det innebär att en text säger något om mitt liv och mitt liv säger något om texten.

I kristendomen avgör den enskilde själv vad som står i texten. Det var det Luther kallade: "Det allmänna prästadömet". Bibelkritik har en tradition av 500 år. Korankritik finns inte.

Den franska antropologen Claude Levi Strauss, som inte kan anklagas för främlingsfientlighet, skriver i boken "Tropisk Elegi" att muslimer ersätter verkligheten med en bok, ju mer de läser Koranen, ju mer är de förlorade
för den här världen.

Texten läses bara i en riktning. Från bok till världen. I västlig mening läser de inte. Den enskildes erfarenhet säger ingenting till texten. Muslimen läser inte dialogiskt. Han läser som funktionella analfabeter läser.

För muslimer är det inte viktigt att Koranen förstås."Islamic School in Nottingham, England

2 kommentarer:

Knute sa...

"Judaismen er 15 mio. menneskers tro, mens islam er 1,5 mia. menneskers tro. Har tilhængere af islam ikke ret til samme beskyttelse af deres tro som den, der blev jøderne til del?”
Spørgsmålet stilles af OIC (De islamiske landes organisation). Læs det tohundrede gange. Det har jeg gjort. For her er værdikløften mellem Vesten og islamismen så enkelt forklaret, at enhver kan se det."

Islamisterna kan uppenbart inte skilja mellan religionen och den människa som tror.

"Har jøder og kristne således måtte tåle, at deres helligskrifter blev kritiseret ? Ja. Vi har så langt øjet rækker drevet videnskabelig gammeltestamentlig forskning på universiteterne. Der er ikke ret meget af Jahve tilbage, når forelæsningen slutter, skal jeg hilse at sige. Det er med garanti provokerende at høre på for en troende jøde. Men det er demokratiets pris."

http://www.document.no/2009/03/proporsjoner_og_grenser_for_kr.html

Anna sa...

Det ligger mycket i den analysen. Den förklarar varför islam tycks ha en så förlamande inverkan på intellektet.
Jag har ofta när jag diskuterat med muslimer blivit fruktansvärt frustrerad över att de ofta inte tycks kunna följa ett logiskt resonemang.
Jag kan lägga fram en logisk kedja av bevis och få ett goddag yxskaft till svar.
Våra hjärnor formateras på helt olika vis.

För mig var det länge en gåta varför islams guldålder uppstod och varför den muslimska kulturen sedan inte skapat något av större värde. Men så insåg jag att islam är en parasitär ideologi/religion.
Den övermannar folk, påtvingar dem sin överhöghet och tar de besegrade folkens kulturella och vetenskapliga guldklimpar och kallar dem sina. Under några sekler kan det underkuvade folkets bildade klass fortbestå, men när hela folket islamiserats då upphör de kulturella och vetenskapliga framstegen.
Det förklarar varför ”guldåldern” följdes av hundratals år av stagnation.

Skicka en kommentar