tisdag 3 mars 2015

Apostasi (fanflykt, desertering, avhopp, avfall)

  

  


Reading the Qur’an, listening to Muslim clerics and living the nightmare all add up to one thing for the freethinker: apostasy. And while Western politicians, media outlets and liberal universities should provide a safe forum for apostates to speak out, they instead support radical groups like CAIR and the Muslim Brotherhood. But as Scottish historian Sir William Muir once said, “The sword of Mahomet, and the Coran, are the most fatal enemies of Civilization, Liberty, and Truth, which the world has yet known.” Muslim apostates agree. It would be wise to take heed.

'Islamofobiska' muslimer lämnar islam efter att ha läst Koranen

måndag 2 mars 2015

Svettig väg för ett vettigt parti

Vilka kan man lita på? Sverigedemokraterna är det enda partiet med pro-israelisk profil. Men nu har de fått en skum ordförande i Stockholm, William Hahne. Så risken finns att vi snart inte bara har sju, utan åtta islam-nazistiska partier i riksdagen. Det märks att Sverige aldrig blev vaccinerat mot nazismen, vi blev aldrig ockuperade. Efter 70 år frodas fortfarande konspirationsteorierna i huvudstaden. Det är absurt att beskylla judarna för att ligga bakom invandringen. Hur många judar bor i Sverige? Högst 20.000. Och hur många muslimer? En miljon.

Israel är vår första försvarslinje i en turbulent region som ständigt är på gränsen till kaos, en region livsviktig för energiförsörjning på grund av vårt beroende av Mellanösterns olja, en region som utgör frontlinjen i kampen mot extremism. Om Israel går under, går vi alla under

Förbud mot islam-videor på nätet

Nätneutralitet

"Det skal nu ikke være tilladt at sige – eller vise – hvad islam egentlig går ud på. Tumperne har regnet sig frem til, at islams herligste gerninger – afbrænding af levende mennesker, halshugninger af vantro, stening af kvinder, udkastning af bøsser fra høje bygninger, lemlæstelser af småbørn o.s.v. – kunne virke kontraproduktivt for islam, når vi andre ikke-muslimer ser den slags på Internettet. Hvilket som bekendt er det eneste sted det lader sig gøre, da De Obsolete Medier™ forlængst har regnet det ud."

Det som är sant får inte sägas

söndag 1 mars 2015

Sverige riskerar såväl statsbankrutt som inbördeskrig

     

Antalet asylsökande i Sverige första halvåret 2014 jämfört med övriga nordiska länder. Den gula stapeln representerar Sverige.

”Varför tar ni emot så många flyktingar om det inte finns bostäder till alla?”

fredag 27 februari 2015

Världsmästare i ”U–hjälps-mottagning”

Att de skulle ha ett eget ansvar att försörja sin egen befolkning verkar inte finnas i huvudet på palestiniernas ledare!Pettersson

tisdag 24 februari 2015

Lite fosterlandskärlek

   

   


Danne Stråhed lovsjunger Österlen men personligen föredrar jag Mellanskåne där det är nära åt alla håll. Ja, vad finns mer att se här i världen? Här i Skåne finns inga mygg om sommaren, och näktergalen sjunger både natt och dag om våren. Jag brukar se på dansk TV och Danmark verkar vara ett dejligt land. Visserligen ligger det inom räckhåll men vad jag förstår finns det lika mycket kulturberikande invandring där som här, så jag tror jag likaväl kan stanna hemma.

Det har gått några år sedan Stråhed gjorde dessa inspelningar. Det är inte lika idylliskt längre, mycket har ändrat sig till det värre. Bortsett ifrån att man inte kan lita på översättningen, skulle detta kunna vara sant:


 


Churchill om islam

Winston Churchill från boken "The River War":

"Hur förfärliga är inte de förbannelser som anfäktar muhammedanismens anhängare! Förutom det fanatiska raseri, som är lika farligt i en man som rabies är i en hund, finns den där förskräckliga fatala likgiltigheten. Effekterna är synliga i många länder. Slösaktig vanor, slarvigt jordbrukssystem, tröga handelsmetoder, och osäkert ägande finns överallt där profetens anhängare regerar eller finns. En degenererad sensualism berövar detta liv dess behag och förfining; och nästa liv dess värdighet och helighet. Det faktum att enligt muhammedansk lag måste varje kvinna tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru, eller en konkubin - kommer att försena den slutliga utrotningen av slaveri tills dess islam har upphört att spela en anselig roll bland män.

Enskilda muslimer kan visa fantastiska egenskaper. Tusentals blir drottningens tappra och lojala soldater; alla vet hur de ska dö; men religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den. Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant missionerande tro. Den redan har spridit sig över hela Centralafrika, och i dess spår uppstår orädda krigare; och vore det inte för att kristendomen skyddades i vetenskapens starka armar - den vetenskap mot vilken den förgäves kämpat - så hade kanske Europas moderna civilisation fallit, på samma sätt som civilisationen i det antika Rom."

The River War by Winston Churchill - gratis e-bok

Den moderna västerländska självuppfattningens största svaghet är att den inte vet att den har fiender

Manifestationerna av enhet är en tom tom gest som är meningsfull för dem som deltar och dem som tittar på aftonshowen i TV, men det betyder ingenting jämfört med rörelserna vid frontlinjen. Nej, ännu värre, manifestationerna blir inte ett uttryck för trots mot terrorismen, men trots mot sanningen, den sanning vi inte vill se i ögonen, nämligen att våld ganska effektfullt kan sätta stopp för varje yttrande. Det påstådda trotset visar sig vid närmare granskning vara en särskilt avskyvärd form av hyckleri, där välmenande människor används som rekvisita för den demokrati vars idé har blivit att ge vika och backa.

Uriasposten

måndag 23 februari 2015

Han lever inte i verkligheten utan i en kändisbubbla

  

Svensk ståuppkomiker överträder förbudet mot att påtala att invandringen medför kostnader. I själva verket finns beräkningar av väsentligt mer räknekunniga än Schyffert som visar att de verkliga kostnaderna är ännu högre. Men vi gör som Schyffert och säger Ähh, vad fan.

Avpixlat

Islams indbyggede vold kan ikke længere skjules

Kristeligt Dagblad 19. februar 2015

Islams indbyggede vold kan ikke længere skjules

Naser Khader

De, som benægter, at den seneste tids voldsterror har med islam at gøre, lyver for sig selv. Islam har en voldelig side, og det er på tide at tage et opgør med den. Men så længe de toneangivende muslimske teologer ikke siger og argumenterer teologisk for, at disse ord ikke længere gælder, så længe vil fanatikere blive ved med at terrorisere i islams navn

JO FLERE OPLYSNINGER, vi får om weekendens attentat, jo mere bliver jeg overbevist om, at det var en jihadists terrorhandling. Den formodede 22-årige gerningsmand var kriminel, og det at han havde fået en voldsdom er naturligvis ikke ensbetydende med, at han ikke var jihadist.

Men alt tyder på, at han flirtede med islamismen, og det er ikke usædvanligt, at man er både kriminel og jihadist. Gerningsmandens venner har beskrevet ham som en mand med ekstreme religiøse holdninger, og som én, der havde et indædt had til demokratiet og jøder - to ting, som kendetegner en jihadist.

En time før han begik sit attentat, lagde han en sang på sin Facebook-væg, der opildner til hellig krig, så alt tyder på, at radikalisering og islamisme var i hans hoved. Hans venner fortæller, at de var bange for ham, før han kom i fængsel, og rædselsslagen for ham, da han kom ud. Han var med andre ord blevet endnu mere radikaliseret efter sin tur i fængslet.

At beslutte sig for at gå ud og begå et terrorangreb og forvente, man selv dør af det, er ikke noget, man gør som en pludselig indskydelse, og jeg tænker, at han i fængslet har lyttet til nogle hadprædikanter. Der forestiller jeg mig, at han er blevet opmuntret til at sætte handling bag sine radikale holdninger.

Rigtig mange muslimer tager afstand fra de terrorhandlinger, der er blevet begået, og jeg synes, det er flot, at den muslimske organisation går ud og tager så kraftigt afstand fra weekendens terroraktion, men jeg har det samtidig skidt med, at de siger, det ikke har noget med islam at gøre.

Den form for argumentation er jeg meget træt af at høre på. Man kan ikke løbe fra, at gerningsmanden var muslim. Han fokuserede bare på nogle andre ting i islam end det, som mainstream-muslimer fokuserer på. Religion er præcis det, som de religiøse gør det til, og når man slår ihjel i islams navn med referencer til autentiske voldelige islamiske kilder, har det i den grad noget med islam at gøre. Hvis man benægter det, lyver man for sig selv.

HVER AF DISSE NAZI-ISLAMISTER har en hadprædikant bag sig, som legaliserer voldshandlingerne gennem Koranens vers. Der er for eksempel blevet refereret til Koranens kapitel 5 vers 33, som siger: ”Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

I Koranens kapitel 8 vers 12 siger Allah, han vil kaste terror i hjertet på de vantro - de skal have hovederne hugget af sammen med hver af deres fingerspidser. Dette er med andre ord et vers, som direkte handler om halshugning, og er blandt andet den del af Koranen, som Islamisk Stat begrunder de mange halshugninger med. De betragter det som en efterlevelse af Guds ord.

Mange muslimer, som ikke har læst Koranen, afviser, at sådanne passager findes. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er halshugning nævnt. Spørgsmålet er, om det virkelig er nødvendigt at efterleve den del af Koranen? Også Biblen har sådanne passager. I Samuels Bog befaler Gud for eksempel kong Saul at gå ud og slå amalekitterne ihjel. Han får at vide, at han ikke må skåne nogen, hverken mænd, kvinder, børn eller deres dyr.

Også i Det Nye Testamente er der opfordring til vold. Her siger Jesus i Matthæusevangeliet (kapitel 10 vers 34): ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.”

De kristne og jøder har dog gjort op med sådanne passager. Ingen kan i dag pege på en kristen fundamentalistisk bevægelse, som udrydder landsbyer, halshugger mænd, gør kvinder til slaver og brænder bedesteder af sådan som Boko Haram gør det i Nigeria, al-Shabaab gør i Somalia, og Islamisk Stat gør i Syrien/Irak.

De mainstream-muslimer, som har læst Koranen, og som erkender, at der eksisterer passager om halshugning, har det virkelig svært med den del. De siger, at sådanne ord hører en bestemt historisk periode til. Det er ikke noget, vi kan bruge i dag.

Men så længe muslimer ikke erkender, at den passage kan fortolkes alt for bogstaveligt, så længe kan man ikke kæmpe for at ændre det. Så længe de toneangivende teologer ikke siger og argumenterer teologisk for, at disse ord ikke længere gælder, så længe vil fanatikere blive ved med at efterleve Koranen bogstav for bogstav. Så længe vil der ske brutalitet i islams navn.

Det er umådelig vigtigt, at muslimer verden over erkender problemet og tager et opgør med den voldelige del af islam. Alle muslimer er nødt til at få en ny gudsforståelse. Reaktionære lærde og teologer har i løbet af de sidste hundrede år fokuseret alt for meget på den vrede, den hævngerrige, den revsende og den straffende Gud. Men i islam er Gud meget mere end det. Han er også kærlig, omsorgsfuld, tilgivende, almægtig, nådig, forsonende og meget mere. Ifølge Koranen har han 99 egenskaber, og jeg vil mene, at man lige så godt kan lægge sit fokus på de positive sider som de negative.

DET ER NØDVENDIGT, at Muhammed bliver pillet ned fra den guddommelige piedestal, som mange reaktionære fortolkere har sat ham op på. Da han fik sin første åbenbaring som 40-årig, undrede han sig over at være blevet udvalgt, for han mente selv, han var fuld af fejl. Han var imod enhver form for afgudsdyrkelse og ville netop sikre sig, at folk ikke dyrkede ham som én. Det var derfor, han forbød, at man lavede billeder af ham.

Det er også nødvendigt at tage et opgør med Koranen. Sådan som landet ligger, bliver hvert ord af Koranen betragtet som hellig, fordi de er givet til Muhammed direkte fra Gud via ærkeenglen Gabriel. Det er derfor, at man læser op af den hellige bog på arabisk - det sprog, som Muhammed talte.

En oversættelse bliver betragtet som en ændring og gælder derfor ikke. Men den egyptiske professor Nasr Abuzayd mener, at man udmærket kan tillade sig at se på Koranen med kritiske briller, for på trods af, at den er guddommeligt inspireret, er den skrevet ned af en menneskehånd, og det blev ikke gjort før 20 år efter, Muhammed modtag åbenbaringerne. Mennesker husker ikke altid korrekt, og det burde åbne for muligheden for at kritisere og nylæse Koranen.

Det er vigtigt, at muslimer sætter Koranen ind i den rette historiske kontekst, så vi kan tage et opgør med de voldelige passager og i stedet fokusere på de mange smukke og almenmenneskelige dele, alle kan lære af. Korsfæstelse og hængning hører ikke den moderne verden til.

Lederen af den største sunni-muslimske institution al-Azhar universitetet sagde efter afbrændingen af den jordanske pilot, at alle medlemmer af Islamisk Stat burde brændes og korsfæstes. Jeg ville ønske, at han havde sagt noget andet, for jeg mener ikke, at man skal bruge de samme koranpassager, som Islamisk Stat bruger.

Hans udtalelse understreger, at volden har noget med islam at gøre, for han henviser til nøjagtig de samme steder i Koranen, som Islamisk Stat gør, inden de begår en ugerning. I stedet burde han have udstedet fatwa til ophævelse af denne voldelige del af islam. Og det mener jeg er vigtigt, at alle muslimer gør.

Når man tager afstand, sender man et budskab til islamisterne om, at vi er mange, der ikke accepterer deres handlinger.

Det er muslimerne selv, som skal gå forrest i kampen om at revolutionere islam. Folk skal slippe deres forbehold og relativisering og tage tyren ved hornene. Det er meget muligt, at det kommer til at gøre ondt, men uden en religiøs revolution løser man ikke problemet med den stigende radikalisering og den terroriserende vold.

Naser Khader er Senior Fellow ved Hudson Institute og folketingskandidat (K)