tisdag 6 oktober 2015

Alla blir n-kungar i Sverige.

          

Carina-Fina

Det är bara en tidsfråga innan Svenska Kyrkan kommer börja anordna muslimsk fredagsbön

Landet där inte ens prästerna tror på rätt och fel!

"Muhammed var en krigsherre, som egenhändigt mördade hundratals fångar, tvångsgifte sig med förslavade kvinnor, hade sex med minderåriga och spred sin religion med svärdet i hand. Han skapade därmed en religion som därmed inte går att skilja från staten och det som vi i väst ser som den sekulära sfären.

Jesus var en profet som blev känd som en godhjärtad och omtänksam person som vårdade sin nästa. Han skapade en religion som i teorin ska vara skild från staten och därmed lade han grunden för dagens europeiska separation mellan kyrkan och den sekulära sfären.

En ärkebiskop i den Svenska Kyrkan som inte kan välja Jesus över Muhammed är således i min mening allvarligt förvirrad och tillika intellektuellt förvriden. Jackelens val av valspråket 'Gud är större', vilket är en fullständigt medveten markering och flört med islam och deras 'Allahu Akbar', indikerar hennes svajiga intellektuella och moraliska fotfäste.

De äldre kyrkobyggnaderna är ett viktigt inslag i vårt västerländska kulturarv, som även ateister och agnostiker kan värdera högt. Det som sker i dessa byggnader idag ska inte stå i strid med de värden som den västerländska kulturen bygger på. Det som predikas i moskéer i Sverige idag är definitivt inte i samstämmigt med dessa värderingar och detta vill jag inte se i en svensk kyrka som idag kanske ligger närmare Jesus mjuka värderingar än någonsin tidigare."

"Ett skräckexempel är biskop Brunne i Stockholms stift som vill kasta ut kors och krucifix och med en pil riktad mot Mecka vara en modern representant för den svenska kyrkan. Vi svenskar som fortfarande har en viss tro och inte är fullständigt sekulariserade häpnar över svenska kyrkans prästerskap. Vi har fortfarande en viss tro och värnar om vårt historiska arv som våra förfäder byggde upp. De svenska kyrkorna står nu endast som monument från en svunnen tid."

"Biskop Eva Brunne, 60, och hennes hustru Gunilla Lindén, 45, har skickat in en ansökan om skilsmässa. Paret kommer att ha gemensam vårdnad om sitt barn meddelar Stockholm stift i ett pressmeddelande."

Hur går hennes sexuella läggning ihop med hennes flört med kvinnofientliga och lesbofobiska muhammedaner? Ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer utvecklar en relation till kidnapparen?

Stockholm har Stockholmssyndrom


Islaminvaderare kräver sex

 

Hodja

måndag 5 oktober 2015

Juncker gir jokeren til Erdogan. Europa har tapt gamet.

EU og Tyrkia skal diskutere planer som gjør det mulig for Tyrkia å etablere seks nye flyktningleire med plass til to millioner mennesker. Leirene skal delvis finansieres av EU. Dermed vil presset på EUs mottaksapparat, og særlig for landene som berøres av flyktningenes og migrantenes reiserute via Balkan til Tyskland, dempes.

Som motytelse skal Tyrkia få på plass en avtale som gjør at landets egne innbyggere kan reise visumfritt til EU.De to partene, representert ved presidentene Juncker og Erdogan. Om det er opp til disse to, kan 75 millioner tyrkere få reise visumfritt til EU.

Den frie bevegeligheten internt i EU/EØS/Schengen-området er altså planlagt utvidet til et stort og folkerikt, muslimsk land, som om noen år kan ha flere innbyggere enn Tyskland – bak lukkede dører, uten at unionens eller avtalepartnernes medlemsstater ved sine folkevalgte representanter blir rådspurt.

En demokratisk konkurs blir vanskelig mer dundrende enn som så. Som vi etterhvert er vant til: Jo større konsekvenser, desto mindre omtale og diskusjon.

Document.no

EU är hårt pressat att hitta en lösning på den akuta flyktingkrisen. En av nyckelspelarna är Turkiets president Erdoğan. När han träffade EU:s ledare i Bryssel i dag hånade han Europas flyktingmottagande rapporterar flera svenska medier. Medans EU tar emot 200 000 flyktingar tar Turkiet emot 2,2 miljoner. EU vill få Turkiet att tillsammans med Grekland börja patrullera Egeiska havet samt anordna flyktingläger för 2 miljoner flyktingar.

Enligt obekräftade uppgifter har Tyskland sagt sig vara berett att i sådana fall ta emot upp till 500 000 flyktingar direkt från Turkiet. Asylprocessen skall därmed ske i lägren i Turkiet, och därefter ska de som beviljas asyl erbjudas en laglig väg in i EU. Som motprestation kräver Erdogan full finansiering, att Turkiet listas som ”säkert land” samt att han utan kritik från EU i framtiden kan hantera den kurdiska frågan efter eget behag. Erdogan vet med sig att han kan förbehålla sig rätten att spela korten hårt då bland annat Sverige nu har slut på boenden för nyanlända. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson har svårt att dölja sin frustration över att försvarsmakten inte släpper Rinkabyfältet för etablering av flyktingläger.

Med trumf på hand.

torsdag 1 oktober 2015

Kollektiv självmordspsykos

Österrike:

 

Sverige:

 

England:

 

Holland:

 

Ett undantag: Slovakien

 
BBC

"Att flyktingarna har möjlighet att shoppa sin asyl där det är mest fördelaktigt, betraktas i Central- och Östeuropa som ett uttryck för naivitet från västeuropéernas sida. En naivitet man varken själv har eller önskar bli en del av. Det understryker också den helt omöjliga uppgiften att integrera dessa människor. Hur kan man integrera människor som inte gillar det samhälle de ska integreras i?" Mr. East

"Barbarerna ville inte förstöra romerska samhället, de ville bara hjälpa sig själva till dess rikedom - men deras blotta närvaro gjorde det omöjligt för det romerska samhället att överleva." Déjà Vu?

onsdag 30 september 2015

¨Migrants called me an infidel, casually discussed raping me, and were robbing everybody¨

 

To activate English subtitle, click the icon in the bottom right-hand corner.

Sitt inte med armarna i kors höga herrskap, sa Luther. Det kunde nästan varit sagt idag.

Nordens reformator och andlige fader Martin Luther skrev år 1528 boken "Vom Krige wieder die Türken".

Situationen är ännu mer brydsam i våra dagar. Den gången lyckades muslimerna ockupera Balkan och Ungern, idag har de hunnit betydligt längre. Och liksom år 1528 blundar Europas höga herrskap för det överhängande hotet.

Så här skrev Luther:

"Jag har läst några avsnitt av Muhammeds Koran. Om jag får tid måste jag översätta den till tyska så alla får se vilken dålig, skamlig bok det är."

"Den som inte vill tro måste tvingas till det med svärdet. Svärdet prisas mycket i Koranen. Den handlar bara om Muhammed med sin lära om egna gärningar och i synnerhet om svärdet. Det är det viktigaste i den muslimska tron, i vilken all vederstygglighet, villfarelse och alla djävlar är samlade. Aldrig har något rike uppkommit och blivit så mäktigt genom mord och rov som muslimernas, och fortfarande mördar och rövar de dagligen. Det är nämligen befäst i deras lag som en god, Gud välbehaglig gärning att röva, mörda och förstöra, och de menar att de gör Gud en tjänst med det. Med mord och rov går det inte att ge akt på freden och vaka över den, något man tydligt ser hos krigare. Därför har muslimerna inte någon synnerlig aktning för jordbruk och odling."

"Islam ringaktar kvinnan och äktenskapet. Kvinnorna är så värdelösa och ringaktade i islam att de köps och säljs som boskap. I islam är äktenskapet nästan inget annat än det skamlösa förhållande som soldater lever i med sina väninnor. Muslimerna är ju nämligen krigare och måste uppföra sig som krigare. Mars och Venus vill vara tillsammans, säger diktarna."

"Om man säger att muslimerna inbördes är trofasta och vänliga och beflitar sig om sanningen, tror jag det gärna. Jag förmodar att de säkert också har flera goda egenskaper. Ingen människa är så dålig att han inte har något gott i sig. Mördare och rövare är långt mer trofasta och vänliga inbördes än grannar, ja än många kristna. För när Djävulen får de tre tingen lögn, mord och sexuell omoral som de rätta byggstenarna till Helvetets grundval, kan han finna sig i, ja hjälpa till med att vanlig kärlek och trohet byggs ovanpå som vackra ädelstenar."

"Men vad gör våra höga herrskap? De räknar det för ett rent skämt, fastän det är sant att vi har fått muslimerna på halsen. Även om de inte drar emot oss i år så är de hela tiden rustade och redo att angripa oss, som varken är rustade eller förberedda. Och under tiden förhandlar furstarna om hur de kan plåga Luther och evangeliet! Det är muslimerna som är det allt övervägande problemet, och det måste klaras."

Den fullständiga texten finns här.

fredag 25 september 2015

Kulturberikning - gravskändningRespekt för de döda tycks inte dessa flyktingar känna till. Hundratals av dem har slagit läger på en kyrkogård i Kroatien och sover på gravarna. Maten tillagas på öppen eld. I bakgrunden spelas arabisk musik. Vart man än vänder sig syns skräp och smuts...

Hodja

tisdag 22 september 2015

Inte konstigt att folk blir lurade

Video som visar hur media manipulerar bilder tagna vid gränsen mellan Serbien och Ungern:

 

Titta på personen i randig skjorta (förmodligen en provokatör) som drar en flicka mot hennes vilja till stängslet. Poliser som försvarar gränsstängslet blev provocerade och hon fick pepparspray i ögonen. Medverkande journalister tog bilder av den gråtande flickan och spred dem runt om i världen.

lördag 19 september 2015

Sjunnesson, Carlqvist och Sahlström utvandrar

 

Snaphanen