måndag 26 oktober 2009

Sharia som officiell lag i Sverige?

Det är väldigt viktiga frågor som bloggen MXp ställer:

"FRÅGAN är om Maud Olofsson (C), landets vice statsminister, accepterar att särlagstiftning för islam - dvs. sharia - införs i Sverige? Hon vägrade att lämna något svar...

En regering bör kunna ge adekvata svar på viktiga frågor. . . Och förutom Blåa Alliansen, vad har den Röd-Gröna Alliansen att ge för svar med sitt mål att ta över regerandet. Riksdagens båda block måste kunna ge svar på följande tio frågor:

Tio frågor om islamismen

1) Finns det plats för sharialagstiftning i Sverige eller inte?

2) Om sharia ändå utövas i praktiken ute i landet, hur agerar då regeringen?

3) Vilar vår kultur på en trefaldig grund av judeo-kristendom och humanism?

4) Vad innebär den utbredda kulturrelativismen i Sverige och Europa?

5) Är alla kulturformer jämlika storheter och lika mycket värda?

6) Är islam en religion eller en ideologi?

7) Är islamismen en totalitär politisk ideologi?

8) Är islam en religion som andra religioner?

9) Borde invandrare skriva under en förbindelse att de vill integreras & visa lojalitet mot det nya hemlandet?

10) Är vårt samhälles frihet viktigare än den islamistiska ideologins ofrihet med sharia?

Klicka och läs hela blogginlägget:

Tio (10) frågor till Regeringen om Sharia och islamismen,
MXpSharialagen vilar på Koranen och sunna, en slags sedenormer på islamisk grund och reglerar i princip allting från religion, familjeliv, politik, till handels-och straffrätt. Det finns tolkingsutrymme då olika skolor tolkar sharialagarna olika. Sharialagen anses som gudagiven och därmed statisk och oföränderlig, även om samhället förändras. Och även om alla muslimska länder inte tolkar lagen på samma sätt så håller man fast vid den lagstiftning som styr kvinnans ställning i samhället. Då lagstiftningen kan bygga på romersk och anglosaxisk rättspraxis i övrigt, styrs familjelagstiftningen av den muslimska lagen, sharialagen, även i de mest sekulariserade länderna.

(Smedberg, Eva och Kopola Nelli, 2000, Delstudie 13, Kvinnors rättigheter, En översikt och en fallstudie, Utrikesdepartementet, Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, MENA-projektet, sid 13-18.)
Jag undrar när muslimer kommer att hävda att det är en slags 'lagstiftningsrasism' att de inte får leva fullt ut med de muslimska lagarna, sharialagarna. De lever med den i ganska så stor utsträckning idag, trots att de själva påstår att de inte vill leva med sharialagen i Sverige:

Muslimer vill inte leva efter sharialagen i Sverige, Kulturvänster blir pophöger


Mer att läsa om sharialagen i Sverige:

Sverige den bästa islamiska staten, Skånskan
Muslimer i Sverige väljer sharia, Kulturvänster blir pophöger
Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våldI Storbritannien finns en rörelse mot sharialagen kallad One Law for All-No sharia Campaign.

De har enormt starka krafter att arbeta emot, tre exempel här nedan:

Sharialagen med stympning skulle bara gynna Storbritannien

Brittiska shariadomstolar dömer även icke-muslimer
Shariadomstolarna i Storbritannien dömer ut bindande domslut

Läs också:

Stoppa sharialagens spridning i Europa, Hedersrelaterat våld
Muslimer lever under sharialagarna i Holland, Hedersrelaterat våld

Vägen till sharia genom demokrati-inkrementalism, en modell för dess genomförande, Islam och islamistövervakarenSkriv på det svenska uppropet mot sharialagen i Sverige, som startade i augusti förra året:

Läs och skriv under här:
Stopp för sharia Petition

Mer läsning om anledningen till uppropet:

Petition mot sharia i Sverige, Hedersrelaterat våld


Bild: Niqab with satin ribbon, Islamic Boutique

1 kommentarer:

Knute sa...

Til Lykke, Norge!

Om ikke andet, så kan Sverige bruges som et afskrækkende eksempel.

En 21-års regel vil være en hjælp til alle de muslimske unge, især kvinder, der nu kan få lov at vente, til de er 21 år, før de skal tvangsgiftes. Et fast håndhævet tilknytningskrav kan komme til at betyde – som det er sket i Danmark – at de unge finder ægtefæller blandt norskopvoksede, så de håbløse og ofte nyttesløse integrationsbestræbelser ikke skal begynde forfra med hvert nyt ægteskab. Endelig kan påregnes, at loven vil være medvirkende til at nedsætte de offentlige ydelser til bistand til uintegrerbare familier, hvor det har lange udsigter med at få job i et højteknologisk samfund. Også et rigt lands pengekasse kan tømmes, hvis der er hul i bunden.

http://hodja.wordpress.com/2009/10/31/til-lykke-norge/

Skicka en kommentar