måndag 5 oktober 2009

Islamisering av Frankrike med "sukuk"

I Sverige finns särskilda bankfonder kallade shariafonder eller islamfonder, där gäller bland annat:

”Ett annat kriterium för bolagen är att produkterna inte får komma från Israel, vilket ger fonderna lite av karaktären av ett ekonomiskt jihad mot staten Israel.”

Shariafonder introduceras i Sverige, Islam och islamistövervakaren


Och muslimer runt om i världen har sina egna banksystem där de sätter in pengar till olika ändamål. Som jag förstått har dessa parallella banksystem gett upphov till rättegångar i Sverige, där man försökt att utreda ifall muslimer stödjer terrorism genom dessa medel.*

I Frankrike har man nu antagit en ekonomisk lag som bygger på det muslimska begreppet ”sukuk”.

Från bloggen Gallia Watch:

"Trots oppositionens protester har det franska parlamentet antagit en lag som tillåter utfärdande av islamiska obligationer, kända som "sukuk".

Socialisterna var mycket kritiska till en ändring av de civilrättsliga regler för att tillåta emission, från Paris, av ekonomiska verktyg som överensstämmer med principerna för islamisk finansiering.

"De håller på att införa islamisk lag i ramverket för det franska rättssystemet, säger Henri Emmanuelli, för det socialistiska partiet. "Det chocker oss djupt. Det är oacceptabelt. Det har blivit "anything goes".

Klicka och läs hela diskussionen på Parliament Approves Islamic Finance, Gallia Watch
*rätta mig gärna i det fall jag har missuppfattat de olika ekonomiska begreppen!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar