torsdag 22 oktober 2009

Överskatta inte islam, den tål inte granskning


Islam är inte så ung, utan redan 1400 år gammal. Ungefär som den mosaiska tron var vid Kristi födelse. Den er en synkretistisk religion, en missförståelse av vad en illitterat karavanguide har hört vid lägerelden.

Mohammed har aldrig läst något. Han kände varken Bibeln eller Thoran. Han har bara en gång i sitt liv rest en längre bit - till Jerusalem. Därifrån upp till Allah, med vilken han prutade om antalet böner per dag och lyckades komma ned från 50 till 5 ggr dagligen...

Hela 'Islam' är en efterkonstruktion, påbörjat länge efter M's död. Mohammed själv såg sig bara som den 3:e profeten av samma gud som via samma ärkeängel Gabriel (efter Moses för judarna och Jesus för de kristna) nu blivit vald som profet av gud för att förkunna samma sak för araberna.

Han förväxlade allt med alla, Faraons hustru med Moses' syster etc, så att rabbinerna i Yatrib (= Medina) skrattade över honom. Detta hade 4 påtagliga följder: (1) han jagade bort den första judiska stammen från Yatrib, (2) han jagade bort även den andra stammen, och massakrerade senare i en razzia dessa judar på den ort de hade flytt till, (3) han massakrerade även den 3:e och siste stammen (Quraiza) - 600-900 män, sålde kvinnor och barn som slavar och behöll judarnas egendom. Men (4) var det mest överraskande: Nu först ändrade han böneriktningen från Jerusalem (norrut) till Mecka (söderut). Nu först hade han navlat av sig från den judeokristna tron.

Nedskrivningen av koran och hadith skedde under flera hundra år efter M's död, och eftersom många syriac-ord då blev felöversatta till det arabiska skriftspråket som under tiden hade uppkommit, blev det många - idag avslöjade översättningsfel (de 72 jungfrurna i paradiset t ex).

När M intog Mecka (630) var bland de ca 600 gudar som han rensade ut ur Kaaban även Jungfru Maria med barnet, men han valde beduinernas mån-gud Allah som sin gud.

När man har studerat bakgrunden till islam och koranen, förstår man att alla som gör det måste publicera sig under ett pseudonym för att inte bli mördade.

På M's tid fanns det några andra riken i omgivningen till hans verksamhet som redan hade skrift och kvarlämnade egna beskrivningar av vad man hörde och visste och ansåg om Mohammed (Persiska riket - zoroastrianer, Bysans, Grekland och Rom - alla tre kristna, Egypten - med sin solgud, Syrien, Yemen och Etiopien - alla tre kristna. Ur alla dessa källor framgår överensstämmande att M betraktades som "en vandringspredikant av det Gamla Testamentet", fast kraftigt förvanskat och förvirrat.

Bibeln är verket av minst 30, med det Gamla Testamentet snarare 130 skribenter under ca 200 resp. 1500 år. Dessa var ministrar, kungar, läkare, fiskare, lärda etc.

Koranen däremot är verket - aldrig nedskrivit! - av en enda illitterat febersjuk (malaria?) kameldrivare, senare rekonstruerad av hans gamle handsekreterare, en syrier som kunde syriac - på denna tid fanns bara 11 personer i hela Mecka som kunde läsa och skriva! Oftast judar, ibland syrier/syrianer) med hjälp av miljontals notiser på plantblad, tyg- och läderbitar, hönsben etc och muntliga berättelser i andra hand, varav han endast har nyttjat en pytteliten del som han valde ut som 'autentiska', d v s trovärdiga.

Så Bibel/Thora och Koran kan inte jämföras över huvud taget - och lika lite religionerna. Islam är en mycket primitiv, klart terroristisk ideologi med över hundra uppmaningar att döda alla infidels - kafir, kufr, vantro (och då främst alla ateister, alltså Dig och mig...) och ena hela världen under Islam. Här finns ingen vidare utveckling att förvänta sig. Varje försök att 'reformera' den har resulterat i en ny ortodox åtstramning och regression till Wahabbismen (Saudiarabien), Salafismen (Nordafrika) eller till Deobandi-rörelsen (Pakistan). Även Bassam Tibis 'Euroislam' kommer att förbli en dröm. Dräglig är allenast den mysticistiska Sufismen, då den är mindre aggressiv, mer grubblande-mediterande.

Dr Jehu Lentius

1 kommentarer:

Anonym sa...

En mycket bra post!

Denna text borde spridas till varje kyrka i Sverige, i synnerhet till SvK.

Skicka en kommentar