lördag 3 oktober 2009

Gangsterkultur vs Islam vs upplysning

Under Sveriges välordnade yta bubblar hip-hop och rap, den musik som hör till det urbana invandrade samhället, där 85 procent av landets befolkning bor. Man skulle tro att massinvandring från Mellanöstern och Afrika skulle öka marknaden för sådan "sång" och musik, men det är inte alldeles säkert. Hip-hop och rap trivs bäst i mötet mellan invandrare och majoritetsfolket, men när flertalet består av muslimer, som fallet är i många stadsdelar, då kan det hända att det är arabisk och annan musik de vill höra i stället. Det kan rentav tänkas att de inte vill höra någon musik alls, om de är renläriga muhammedaner.

Därför är det kanske inte så förvånande ändå att den beryktade gangsterrapparen Ken Ring vill stoppa invandringen. Enligt egen utsago är han kristen, från Kenya. Kristen borde stå med citationstecken med tanke på hur knark och våld avspeglas i hans musik. Men det är glädjande att någon med inblick i hur det är att leva i de muslimska problemförorterna säger ifrån.

Läs mer: Gangsterkultur vs Islam vs upplysning

4 kommentarer:

Michael G. Helders sa...

Ytterst intressant, tack för att du delar med dig. Själv tycker jag inte vägen att gå är nej till invandring- finns många som behöver hjälp- såsom de 189 kristna i västerbotten som hotas med med utvisning. Tycker också man istället borde börja fokusera på att lösa problemen.

Knute sa...

Sverige är uppenbarligen inte längre ett kristet land. Men den politiska korrektheten att inte göra skillnad mellan religiösa grupper är absurd. Resultatet blir att vi blir muslimer i stället.

Årligen invandrar 100.000 människor, varav endast ett par tusen är riktiga flyktingar! Med andra ord finns det hundratusentals människor i landet med mindre rätt att vistas här än dessa kristna som myndigheterna vill slänga ut.

Skicka hem muslimerna men låt de kristna stanna.

LP sa...

Rent allmänt tror jag att den kristna utsträckta handen mot islam och muslimer kan bero på en av följande två orsaker:

1. Fundamentalistiska kristna ser en bundsförvant i en religion som inte förlorat lika mycket makt som kristendomen har i de länder den är statsreligion och/eller dominerande.
Dessa trevare är nog mycket ovanliga i Sverige.

2. Vanliga kristna som tyvärr lider av samma dumsnällhet och naivitet som stora delar av den icke-religiösa befolkningen lider av i detta land.
Detta är nog den vanligaste trevaren i Sverige.

Om man försöker identifiera vilka grupper man känner mest samhörighet och sympati för, är det självklart för mig som icke-troende att jag står mycket närmre vanliga svenska kristna än en "medelreligiös" muslim, oavsett vilken härkomst denne muslim har.
Förmodligen känner den kristen samma i de allra flesta fall, och detta beror såklart på vår gemensamma kulturhistoria och vårt politiska arv.

Knute sa...

Is the “spiritual catastrophe” ... really a result of the West’s “abandonment of belief in Christ,” or abandonment of belief in itself? After all, contemporary Christianity is proving to be anything but a bastion of Western defense.

Indeed, given the presence of such passages as “the meek shall inherit the earth” (Psalms 37:7), it is a wonder that such a spirited and life-affirming form of Christianity survived in Europe as long as it did. Today, a belief system emphasizing escape to an afterlife, universal charity, and turning the other cheek seems the last thing that a people obsessed with self-loathing needs.

http://www.takimag.com/sniperstower/article/odin_or_jesus/

Skicka en kommentar