torsdag 15 oktober 2009

Monogama samhällen är fredligare

Man kan undra varför många muslimska kvinnor, både i västvärlden och den muslimska världen, hårdnackat försvarar islams kvinnoförtryck? Har det något att göra med att de kanske i själva verket föredrar polygami. Som Bernard Shaw föga politiskt korrekt sade det: "Modersinstinkten leder kvinnor till att föredra en tiondedel av en förstaklassens man, framför hel äganderätt till en tredjeklassens man". Och varför finner sig så många muslimska män i islams månggifte, när de riskerar att helt bli utan fru. Är det de 72 oskulderna i paradiset som hägrar?

Ett utdrag från "Why beautiful people have more daughters" av Alan S. Miller og Satoshi Kanazawa:

De flesta självmordsbombare är muslimska

Enligt sociologen Diego Gambatta, redaktör för "Making Sense of Suicide Missions", så är detta oroande och aktuella fenomen inte alltid religiöst motiverat, men när det är, är det alltid muslimer. Hur kan det vara? Varför är islam den enda religionen som motiverar sina anhängare att begå självmordsaktioner? Det överraskande svaret från ett evolutionärt psykologiskt perspektiv är att muslimska självmordsbombare kanske inte enbart med islam eller Koranen att göra (förutom några rader i den). Det har möjligtvis inte så mycket att göra med religion, politik, kultur, ras, etnicitet, språk eller geografiskt område. Som med så mycket annat ur detta perspektiv kan det ha att göra med sex, eller i detta fall, avsaknaden av sex.

Det som skiljer islam från andra stora religioner är att den tolererar polygami. Genom att tillåta vissa män att monopolisera alla kvinnor och därmed utesluta många män från reproduktiva möjligheter, skapar månggifte brist på tillgängliga kvinnor. Om 50 procent av alla män har två fruar var, får de övriga 50 procenten inga fruar alls. Månggifte ökar alltså konkurrensen mellan män, särskilt unga män med låg status. Det ökar därför sannolikheten för att unga män tar till våld för att få tillgång till en maka. Genom att göra detta har de lite att förlora och mycket att vinna, jämfört med män som redan har fruar.

I alla samhällen gör månggifte män våldsamma och ökar brott som mord och våldtäkt, även efter korrigering av uppenbara faktorer som ekonomisk utveckling, ekonomisk ojämlikhet, befolkningstäthet, grad av demokrati och politiska faktorer i regionen. Men polygami är inte i sig ett tillräckligt skäl för självmordsbombningar. Samhällen i Centralafrika och Karibien är mycket mer polygama än muslimska nationer i Mellanöstern och Nordafrika. Och de har mycket höga nivåer av våld. Centralafrika lider av en lång historia av ständiga inbördeskrig, men inte självmordsbombare.

Den andra viktiga ingrediensen är löftet om 72 jungfrur väntande i i paradiset för varje muslimsk martyr. Utsikten till exklusiv tillgång av oskulder kanske inte verkar särskilt lockande för dem som bara har en kvinna på jorden, som regelrätt monogami så gott som garanterar. Utsikten kan dock vara ganska lockande för den som måste se de nakna fakta i ögonen, att vara en komplett reproduktiv förlorare. Det är denna kombination av månggifte och löftet om ett stort harem av oskulder i himlen som motiverar många unga muslimer att begå självmordsattentat. I överensstämmelse med denna förklaring visar undersökningar att de är betydligt yngre än inte bara den muslimska befolkningen i allmänhet, men även andra (icke-självmordsutförande) medlemmar i deras egna extrema politiska organisationer som Hamas och Hizbollah. Och nästan alla självmordsbombare är ensamstående.

Läs också: Då kan man vara lite kaxig

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kul teori. Kan dock upplysa dig om att den variant av polygami som avser en mans förhållande till flertalet kvinnor kallas polygyni.

Knute sa...

Den andra varianten polyandri - att en kvinna är gift med flera män - är närmast icke-existerande som vedertagen kultur. Det lär ha funnits i Tibet.

Berit sa...

Lite Darwin i det hela:

Ett polygamt (polygamiskt?) samhälle, förutsatt att kvinnor har rätt att välja, producerar konkurrens mellan män. Och även om det är fäder och bröder som utser äkta maken till dottern i familjen, väljer de . De mindre framgångsrika männen lämnar därför färre barn efter sig och de arvsanlag som gör dem mindre konkurrenskraftiga går inte vidare.
Konkurrensen bland män blir därför som du säger, hänsynslös, men det borde också (enligt Darwin) producera mer attraktiva och fysiskt starkare män och därmed gagna hela gruppen?
Ungefär som bland bufflar, zebror och alla andra djur som polygama.

Hjalbert sa...

Hos chimpanser är det relativt stor jämställdhet mellan könen. De är inte direkt monogama utan snarare promiskuösa.

Gorillahanar lever i harem, är mycket större än honorna och kan betvinga dem och hålla andra hanar på avstånd genom sin fysiska styrka.

Skicka en kommentar