tisdag 8 september 2009

Muslimer vill inte leva efter sharialagen i Sverige


Den 6:e september anordnade Sverigedemokraterna ett seminarium i centrala Malmö, som behandlade frågan om islamiseringen vi ser över världen, också i Sverige, och det gillades inte av Islamic Center i Malmö.

Klipp från bloggen Muslimska friskolan:

"Idag måndag 7 september 2009 intervjuar tidningen City Malmö/Lund på sidan 6, Islamic Centers imam Ayoub Chibli. Rubriken är:

"SD emot religionsfriheten"

"Vad vill du säga till människor som är oroliga för islamisering?

Människor är inte i Sverige för att införa muslimsk lag. Hade vi velat ha sharia hade vi stannat i våra länder. Vi kom hit för att söka skydd och vara som alla andra."

Islamic Center angriper Sverigedemokraterna, Muslimska friskolanMig veterligt finns sedan 13 år en shariadomstol i Rosengård, Malmö, men det kanske inte denne imam känner till? Och varför finns en shariadomstol om den inte använder sig av sharialagen som grund för sina 'domslut'?

Och detta kravbrev från Mahmoud Aldebe, Sveriges Muslimska Förbund, ställer stora krav på särbehandling av muslimer i Sverige:
Kravbrev från svenska muslimer val 2006 pdf
Det är tyvärr också så att de muslimska kvinnoföreningarna vill leva under sharialagstiftningen enligt egen utsaga, och det är märkligt att denne imam inte känner till deras ambitioner. Dessutom lever man väl flertalet muslimer med sharia och islams syn på kvinnans underordning, muslimska kvinnor måste klä sig på ett speciellt sätt och måste också hållas åtskilda från män i de flesta sammanhang.

Man lever inte under den svenska jämställdhetslagstiftningen i muslimska kretsar, kan man lugnt konstatera.

Till och med vår svenska Diskrimineringsombudsmannen stödjer som bekant muslimska kvinnors krav på att få bära den muslimska rättrogna klädseln och det ska betalas ut stora skadestånd till muslimska kvinnor som inte fått göra som de vill med sin klädsel. Men deras klädsel har kanske inte heller med sharialagen att göra?

Den fria muslimska kvinnan kräver, Kulturvänster blir pophöger

Mänskliga rättigheter och människors lika villkor, på vems villkor?, Kulturvänster blir pophöger

De tre muslimska kvinnor som ledde Halaltv under hösten 2008, och som ansåg att tv-programmet blev skymfat i svenska medier, Halaltv skymfatSärskilt i familjelagstiftningsfrågor vänder sig muslimer till imamen och vad lär denne imam ut då om han inte lär ut hur man ska leva efter sharia, eftersom sharialagen är en grund inom islam. Det verkar som denne imam, Islamic Centers imam Ayoub Chibli, har en annan variant av islam än muslimer i övrigt. Är han en sekulär imam, månne?


Muslimska kvinnor vill sköta sina äktenskapsfrågor själva och leva efter islam och därmed förmodar jag att de också vill införa sharia:

"Denna muslimska organisation har en separatistisk syn på islam kontra det svenska samhället, och den svenska lagstiftning som jag anser skyddar kvinnor. Det är inte svenska kyrkan som sköter äktenskapslagstiftningen i Sverige, som man verkar uppfatta det.

Vi har en äktenskapsbalk i Svea Rikes lag, som är politiskt framtagen och beslutad i demokratisk ordning.Målsättningen man har i denna organisation handlar mer om att skydda muslimer från det svenska samhället, än att verka för integration.

Saxat från http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften

Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam.
Ge ut tidningar för att kunna sprida information om Islam.
Skaffa Halal (tillåten) mat till muslimerna. Det är därför viktigt att alla muslimer enas och lägger sina olika politiska åsikter åt sidan så att alla hinder avskaffas som kan leda till splittring mellan muslimer och deras stater, samt att alla muslimer i Sverige måste ägna sig åt att arbeta för Islam i Sverige i första hand.

De islamiska församlingarnas målsättning
Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.
Att aktivt inbjuda till Islam.
Att sprida information om Islam.
Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor."

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våld från mars 2008


Bild på Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd.Två bloggare, Jihad i Malmö och MXp Missional Experiences, startade augusti 2008 ett upprop mot sharia i Sverige och jag skrev då på bloggen Hedersrelaterat våld:

"Sedan tolv år finns en shariadomstol i Rosengård, i Malmö. Sharialagen bygger på uttolkningar av koranen. Man handhar vissa frågor enligt sharia, bland annat skilsmässor. Ofta rådfrågas imamer i moskéer runt om i Sverige hur man ska fostra sina barn enligt islam. Föräldrar får lära sig av imamerna att slöjan och burkan säkrar flickors och kvinnors heder ute i det svenska samhället, på skolor och universitet. Även muslimska kvinnor själva har en separatistisk syn och kräver sharia i Sverige.

Muslimer kräver särbehandling på religiös grund i arbetslivet och som patienter inom sjukvården."

Petition mot sharia i Sverige, Hedersrelaterat våld
I mars 2009 hade Skånskan en artikel om muslimers syn på bland annat äktenskapslagstiftningen:

“Kontraktet innehåller en överenskommelse om en summa pengar eller en gåva, som ska betalas ut till kvinnan ifall paret skiljs. Därför är mannen inte alltid särskilt intresserad av att skilja sig muslimskt, trots att tingsrättens dom ligger fast.

Så länge det inte finns något intyg från en imam om skilsmässan, behöver inga pengar betalas ut, men kvinnan kan heller inte gifta om sig och en rad andra problem uppstår i kontakten med hemlandet och inom det egna nätverket i Sverige.

Adly Abu Hajal visar en stor samling pärmar i sin bokhylla från tjugo års arbete med liknande fall. Det rör sig om dokument från hundratals tvister som arkiverats tillsammans med de brev från polisen, socialtjänsten och privatpersoner från hela Sverige som tagit kontakt för att be om hjälp. Problemet är med andra ord välkänt.

Björn Serrander, rådman på Malmö tingsrätt, menar också att man länge känt till att muslimska skilsmässor får genomgå dubbla processer. Men det är väl som det är med det, säger Björn Serrander.

Är det någonting som tingsrätten ska se över?
Nej, så vitt jag vet finns det ingen diskussion i den här frågan.”

Sverige den bästa islamiska staten, Skånskan

Muslimer i Sverige väljer sharia, Kulturvänster blir pophögerDessutom beskriver en muslimsk författare den syn många muslimer och svenska konvertiter företräder:

Nationer finns egentligen inte och därmed måste svenska samhället bara vara en konstruktion. Dessutom saknas rättigheten att få bli dömd enligt sharialagen, skriver den obegriplige Behrang Kianza i en debattartikel på SvT Opinion. Han ger migrationsminister Tobias Billström en rejäl bredsida och hänvisar till begreppet kulturell rasism och skriver:

”Det utmärkande är att utspelet kommer från självaste ministern med ansvar för att ta emot migranter i detta avlånga, kyliga land som egentligen ingen kotte vill flytta till om de verkligen inte måste.

Vem vill flytta till ett trångsynt och bakåtsträvande land i norra Europa när Holland, Kanada, USA, Tyskland och England erbjuder långt bättre möjligheter att få jobb, integreras och samtidigt behålla rätten till sin egen kultur, värderingar och normer?”

Ja, svara på frågan själv, du som kom hit? Jag vet inte varför folk kommer hit eftersom Sverige är ett så förfärligt land att bo i? Varför ska migrationsministern och svenska folket svara på den frågan?

Vidare skriver han:

”Nationstanken som var sprungen ur den Westfaliska freden 1648 tvingade en rad etniska, geografiska och språkliga minoriteter över hela Europa att tillgodogöra sig en konstlad ”nations” majoritetsvärderingar – värderingar som framför allt kommunicerades nedåt i leden av eliten. Och där förvägran ledde till militärstövlarnas fria framfart.”

Han måste ha missat en hel del av vår Europeiska historia för att kunna skriva en sådan sak.

Kanada är uppenbarligen det föredöme vi ska leva efter, även England med sina shariadomstolar

”Kanada har skrivit in i sin konstitution att landet är ett mångkulturellt sådant och ska så förbli, med respekt för alla gruppers rätt att verka och vara. I England har muslimer i vissa avseenden rätt att bli dömda av en muslimsk domstol – samtidigt som engelska diskrimineringsombudsmannen och antidiskrimineringslagen kom till cirka tre decennier före sina svenska motsvarigheterna.”

Läs hela hans debattinlägg på SvT: Behrang Kianzad: Billström jagar blattar

Det är märkligt att han inte kan åka hem till sitt ursprungliga land och riva upp nationen där. Varför är Sverige bara en konstlad konstruktion?

En analys av en annan av hans debattartiklar: Svenska tidningar är som hundtidningar.


Muslimska kvinnor i brittiska Birmingham. I Storbritannien dömer shariadomstolarna också icke-muslimerMuslimer vill alltså snarare leva efter islam och sharialagen än lyda de svenska lagarna, det finns hur många exempel på det som helst. Även unga muslimer lär sig och vill leva separat från det svenska samhället, ett exempel från bloggen Jihad i Malmö:När problemet är JIHAD, kan lösningen vara SHARIA ??,
Jihad i Malmö
Så imam Ayoub Chibli på Islamic Centers, vad är sharialagen för dig egentligen då du säger:

"Människor är inte i Sverige för att införa muslimsk lag. Hade vi velat ha sharia hade vi stannat i våra länder. Vi kom hit för att söka skydd och vara som alla andra."
Läs också på bloggen Hedersrelaterat våld:
Muslimfeministisk agenda
Muslimska kvinnors heder kräver särlösningar

.

Vägen till sharia genom demokrati-inkrementalism, en modell för dess genomförande,
Islam och islamistövervakaren
Muslimsk shariarättegång i Gubbängen?, Varjager

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hur mycket fritid har du egentligen? Och varför är du så arg på muslimer?

From Sweden with Grief sa...

Vad har min fritid med denna blogg att göra och vad har mitt blogginlägg med ilska mot muslimer att göra och vad har du med mitt privatliv att göra?

Anonym sa...

Islam = Shaira. Den muslim som inte vill ha sharia är väl knappast en riktig muslim.
Anonym

Anonym sa...

Utvecklingen i Sverige går att beskriva med ett ord - KATASTROFAL! Särskilt socialdemokratin har ett oerhört stort ansvar för att det ser ut som det gör numer, men inget politiskt etablerat parti går fri från anklagelser. Inte heller den nuvarande alliansregeringen. Efter Palmemordet någon gång infördes ett osynligt förbud att tala om verkligheten som vi uppelver den, som genomsyrat hela Sverige. Detta osynliga förbud känner vi som "politisk korrekthet" eller PK som används i en del bloggar. Efter att jag börjat abonnera via RSS på "Nätverket mot politisk korrekthet" (Googla!) till min mobil har jag fått en helt annan insikt. Sverige och svenska politiker har verkligen oerhörda problem att hantera på ett helt annorlunda vis än vad som hittills skett, och därför ser jag (tyvärr) ingen annan möjlighet än att av strikt taktiska skäl rösta *SD* i kommande riksdagsval. Bara om SD får rätt antal mandat i riksdagen så att de blir en verklig makt att räkna med för sittande regering - Alliansen blir återvald - så kommer regeringen våga kasta PK-hindren åt sidan och börja diskutera åtgärder och förändringar pga den verklighet som faktiskt ÄR idag! Det handlar om våra barns och barnbarns framtid!
/ Il Padre

From Sweden with Grief sa...

Har SD så stort behov av att få draghjälp av plagiatörer och ett nätverk som tvingar människor som inte vill delta i deras verksamhet, då undrar jag vad SD är för ett parti och om de sanktionerat nätverket mot politiskt korrekthets aktiviteter.

Mina bloggar och mina blogginlägg har missbrukats och jag har fått fula ord om mig till mig av nätverket mot politisk korrekthet, och ändå, trots att jag är en sådan obehaglig människa, måste man ta mina texter för att sprida sitt budskap.

Det är märkligt att nätverket måste skapa opinion med människor som varken vill vara med, eller duger åt nätverket i grund och botten. Det verkar vara en tragisk samling detta nätverket, med respekt enbart för sin egen verksamhet, inte för individerna som de drar med sig i den.

Knute sa...

Bra rutet!

Anonym sa...

Hej,
jag är Kurd från det så kallade Irak,vi kurder har tvingats bli muslimer genom våld och massmord,för de flesta intelektulla kurder och även för den delen ,de flesta unga som har växt upp efter 1991 med ett fritt södra Kurdistan,har alltid Araber och Islam varit och förblir en och samma sak,Imperialister,kolonialister och rasister,undrar varför ingen har kommit på hur rasistisk Islam är, hur det kommer sig att ingen diskuterat det faktum att Araberna har börjat med slav handel långt innan Europa.

Skicka en kommentar