fredag 12 juni 2009

Libyens Gaddafi vill ha kvinnlig kulturell världsrevolution“Den karismatiske och kontroversielle statsmannen höll talet i Roms konserthus på fredagen. Bland de tusentals kvinnorna från näringslivet, politiken och kulturvärlden fanns Italiens jämställdhetsminister Mara Carfagna, som lyssnade till Gaddafis ord om kvinnans situation i världen. Enligt den italienska nyhetsbyrån Ansa jämförde Gaddafi kvinnans ställning i den muslimska och arabiska världen med en möbel ”som kan flyttas omkring när man vill utan att någon frågar varför”.

Det behövs en kvinnlig revolution i världen, baserad på en kulturell revolution, lade han till.”

Gaddafi vill ha ”kvinnorevolution”, Sydsvenskan


Bild från MX Cartoons Jämlikhet ala Halal-tv


Tanken är god, Gaddafi, men muslimska kvinnor vill leva med islam och sharia, även i Sverige och då är tanken helt fel. Vi delar inte den grundläggande idén för någon slags revolution. Vi har haft vår egen i Europa och ska inte nu gå tillbaka tusen år för att fånga upp muslimska kvinnor som möjligen vill ha en revolution.

Dessutom anses den frihet vi har i väst vara en slags kolonialisering av muslimska länders kvinnor, etnocentrism och en kulturell imperialism, om vi berättar om vår livsstil, så tyvärr. Muslimska kvinnor får föra sin egen kamp, det kan inte bli en gemensam revolution byggd på kultur över världen, för vi kvinnor i väst ska inte dras ner i det kvinnoförakt som finns inom islam och lämna ifrån oss det vi redan vunnit. Inte heller ska vi acceptera det kvinnoförakt som muslimska kvinnor har mot oss västerländska kvinnor. Även i Sverige.
Muslimfeministisk agenda


Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor

Mänskliga rättigheter och människors lika villkor-på vems villkor?

Smedberg, Eva och Kopola Nelli, 2000, Delstudie 13, Kvinnors rättigheter, En översikt och en
fallstudie, Utrikesdepartementet, Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, MENA-projektet, s.11- ff.

Halal-tv skymfat

Burka säkrar kvinnans hedern på lärarutbildning

Muslimer i Sverige väljer sharia

Har hedersmord funnits i Sverige?


Svenska feminister är medskyldiga till hedersmorden

Hedersrelaterat våld i ett Mellanösternperspektiv

Analys av polisens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld

Krav på att Sverige ska agera världssamvete vid barngiften

Muslimska kvinnor vägrar att anpassa sin klädsel

Muslimska kvinnors problem med sin religiösa klädsel


Religion som förtidspension

1 kommentarer:

Knute sa...

Gaddafi: Luk millioner af immigranter ind – og I kommer til at få brug for en diktator

“May the Italian government stop defending you from immigration. Let millions of people in and then you will need a dictator to protect you”.

Muammar Gaddafi thus attacked defenders of human rights and warned of the consequences of a feeble immigration policy.

”Let us leave the responsibility for finding jobs, medical cures, whatever is needed,” for the millions of immigrants who could land in your country “to the organisations for the defence of the human rights”,

said the Colonel ironically. As for respect for the rights of those seeking asylum,

“we must know who and how to recognise a political refugee, because much of the information is incorrect. Are the millions who are marching from Africa to the European Union political refugees? Africans are hungry, not politicians, they do not know political parties and even less elections”.

They are moving from Africa

“to chase after the resources which they believe were taken away from them” by colonial countries. “

And anyway, would you accept a million political refugees? If you did, it would be a great thing, I would help you, if you want a million Africans, who could then become two, twenty, fifty, I am with you”,

continued Gaddafi.

(ANSAmed)

Og Gaddafi kræver milliarder og atter milliarder for at dæmme op for strømmen af afrikanere på vej mod Europa – ellers…………………….

http://hodja.wordpress.com/2009/06/12/gadaffi-luk-millioner-af-immigranter-ind-og-i-kommer-til-at-fa-brug-for-en-diktator/

Skicka en kommentar