fredag 12 juni 2009

Högsta mode

Värnplikten avskaffas i ett av Europas mest glesbefolkade länder men försvarsministern säger pompöst ”Sverige står inte passivt om ett land i EU angrips”.

Läs Säfflemannens suveräna sågning!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar