söndag 21 juni 2009

Arabiska attityder

Hur kommer det sig att islam kan ta normala människor och förvandla dem till mördar-robotar som är obevekligt inställda på jihad? En berättigad fråga, inte bara med tanke på attentatet i New York den 11 september 2001, utan på hela islams snart 1400-åriga historia.

Ett par ledtrådar kan man hitta i Raphael Patai's bok The Arab Mind, utgiven år 1973 då den "politiska korrektheten" ännu inte riktigt hade slagit igenom. Från Faith Freedom:

Patai säger, "Minsta vardagliga händelse eller aktivitet anses bero på Allah's personliga beslut." Ett annat namn för detta är "fatalism". Allah ger, säger de, så varför arbeta? När allt kommer omkring är ingenting under din kontroll (även om du uppnår Paradiset), och det spelar ingen roll om du vill något, älska något, eller vill förbättra dig själv. Inshallah!

Detta är den mekanism genom vilken islam kväver och föröder mänskliga sinnen. Få verkar veta att islamisterna formellt bannlyste förnuft och filosofi ca år 900 och förbjöd sina medborgare att tänka utanför den islamiska rutan.

Hur ett sinne fungerar beror på de idéer som föder det. Notera hur Saudiarabien fortfarande är beroende av västerlänningar för att få sin olja ur den egna marken och exporteras. Saudierna borde ha möjlighet att hantera alla aspekter av sin egen oljeproduktion. Men du är bara så bra som de idéer du har. Arabiska samhällen kallas inte "stillastående Östern" för ingenting.

Ett annat sådant anti-västligt element är benägenheten att personalisera problem. Denna mentala process orsakar arabiska länder att hysa den åsikten att tekniska svårigheter att lära sig och anta delar av västerländska civilisationen, i stället för att vara en del av kunskap och kompetens, är ett resultat av mänsklig illvilja.

Som vi vet är arab-islamister medvetna om sin ömkansvärda lott, och projekterar sedan sin skuld och fientlighet på oss. De anklagar oss för allt som frikänner dem från ansvar och därmed från varje möjlighet till förändring. De känner att själva existensen av kulturen i västs civilisation hotar islam i sig; den skakar om dessa totalt osäkra människor och får dem att frukta metafysisk bortglömdhet. Deras hat mot oss står i direkt proportion till deras rädsla.

En sammanfattning:

1 - överdrifter och upprepningar
2 - ord i stället för handling
3 - determinism och fatalism
4 - slösaktighet som leder till utarmning
5 - brist på eget ansvarstagande
6 - förakt för manuellt arbete (konstruktion, jordbruk, etc)
7 - benägenhet att göra problem personliga för att demonisera motståndaren

3 kommentarer:

Knute sa...

Angående muslimsk apati angående vetenskap, förnuft och naturlig lag:

“What is occurring in the Muslim world today is a confrontation, not between God and devil… but between a very specific God and science which is a very specific antagonist of that God, the Allah of the Quran, in whom the will wholly dominates the intellect”.

Det finns en rad versioner av olika “koraner” från början av 700-talet. Och detta är ju naturligtvis något islam inte vill veta av, Koranen dikterades ju för Muhammed av ärkeängeln Gabriel.

"Today the Muslim world is beset with frustration. Islam is supposed to be the final revelation and Muslims are supposed to be the “Best of Mankind”, but the reality is just opposite. Muslim nations are poorest in the world.

A time will come when the religious authorities will be asked by common Muslims to refute the critics by logic, science and reason, not by violence or Fatwa."

“Sooner or later [we Muslims] will have to approach the Quran from methodological assumptions and parameters that are radically at odds with the ones consecrated by our tradition”

Islam Watch

Raketforskarhögskolan

Berit sa...

but between a very specific God and science ...

"Vetenskap flyger oss till månen.
Islam flyger oss in i byggnader"

Knute sa...

En perfekt sammanfattning av inlägget, tack Berit!

Skicka en kommentar