tisdag 9 juni 2009

EUs Östpartnerskap har lägre status än Medelhavsunionen

Sveriges handelsminister Ewa Björling skriver i Sydsvenskan om frihandelsförhandlingar mellan EU och de arabiska Gulfstaterna, som hon vill föra närmare ett avslut under det svenska EU-ordförandeskapet:

"Den interkulturella dialogen ser jag som särskilt intressant. En stor del av den dialogen förs genom handelsutbytet med GCC-länderna  –  som faktiskt är några av EU:s närmaste grannar."
Interkulturell dialog är en täckmantel för att göra islam mer aptitlig för västerlänningar och brännmärka kritik av islam. Vad döljer sig bakom detta om inte Medelhavsunionen, fusionen mellan Europa och den muslimska världen, samt ett löfte från EU om “partnermedborgarnas” fria rörlighet!

EUs Östpartnerskap har lägre status än Medelhavsunionen, skriver bloggen Euro-med:
"Det är mycket intressant: Europa är trött på invandringen från öst  -  och garanterar nästan obegränsad invandring från söder! Medan alla 27 stats- och regeringschefer var närvarande vid tillkännagivandet av Unionen för Medelhavet, fanns det bara 1 västerländsk ledare närvarande vid tillkännagivandet av Östpartnerskapet!
[= Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina] 

Det verkar som om muslimer är välkomna i oändliga mängder, medan östeuropéer som kan arbeta och försörja sig själva, bör uteslutas. Eftersom de är medlemmar i en trosbekännelse som skall utrotas: kristendomen? I mitt förra inlägg rapporterade jag om EUs nyinrättade rekryteringsbyrå i Mali för att få 56 miljoner afrikaner till Europa innan år 2050. Nu har ytterligare ett rekryteringskontor etablerats i Kap Verde. Varför föredras afrikanska arbetare så mycket mer än östeuropéer?"
På ett möte i Amman, Jordanien i november sade Sveriges integrationsminister Nyamko Sabuni bland annat följande:
"Europa står inför stora demografiska förändringar. Vår befolkning blir allt äldre. Vi har en växande andel av pensionsavgångar i efterkrigstidens stora årskullar i kombination med låga födelsetal. Vi har den ökande förväntad livslängd och en minskande befolkning i arbetsför ålder. Dessa förändringar innebär en allvarlig utmaning för vår förmåga att upprätthålla vårt nuvarande pensions- och socialförsäkringssystem.

Jag håller inte med dem som förespråkar en "Fästning Europa". För välfärd och välstånd i våra länder behöver vi ta emot invandrare som kan bidra, liksom vi behöver ta ansvar för människor som flyr brutala förtryck."
Det var till att bre på tjockt, argumenten håller inte. Dubbelt så många icke-västliga invandrare går i förtidspension. Icke-västliga konsumerar 3,3 gånger så stor andel av den offentliga välfärden som ursprungsbefolkningen.

Läs mer: Argument mot arbetskraftsinvandring

0 kommentarer:

Skicka en kommentar