torsdag 23 april 2009

Rökförbudet större problem än rökningen

En dansk regeringskommission föreslår att rökförbudet kommer att utvidgas så att rökning i princip bara blir tillåten i hemmen. Läs mer här

0 kommentarer:

Skicka en kommentar